Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

PISMO ŚWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU – ANTOLOGIA POLSKICH PRZEKŁADÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ (1945-2016)

Ciekawe linki:

Język grecki

Język hebrajski

Strony biblijne

Krytyka tekstu

1Kor 2:8

Tekst istotny dla chrześcijan, którzy wyznają naukę o bóstwie Chrystusa.

GNT ην ουδεις των αρχοντων του αιωνος τουτου εγνωκεν ει γαρ εγνωσαν ουκ αν τον κυριον της δοξης εσταυρωσαν
NA ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν.
EDW której nikt z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali.
SK a której żaden z książąt tego świata nie pojął. Bo gdyby byli ją pojęli, nie byliby ukrzyżowali Pana chwały.
EDG/KUL której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali.
W której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali.
BTI tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
BP Tej mądrości nie pojął nikt z władców tego świata, bo gdyby ją byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
BTIII-V tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
KR/BWP tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
BW Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby* poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.
PW Żaden z władców świata nie zrozumiał tej mądrości, bo gdyby ją zrozumieli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
Wielcy tego świata nie zrozumieli go, bo gdyby go pojęli, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana Chwały.
2 Mędrcy tego świata nie zrozumieli go, bo gdyby go pojęli, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana Chwały.
3 Żaden z przywódców tego świata jej nie pojął, bo gdyby tak było, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
Mądrości tej nie poznał żaden z władców tego systemu rzeczy, bo gdyby ją znali, nie zawiesiliby na palu chwalebnego Pana.
PI którą nikt z przewodzących świata tego nie poznał, gdyby bowiem poznali, nie chyba Pana chwały ukrzyżowaliby.
PJ Nikt z pierwszych tego świata nie doszedł do jej poznania, gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
PE której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
PD której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
Nie zrozumiał jej ani jeden z przywódców tego świata; bo gdyby zrozumieli, nie uśmierciliby Pana, od którego chwała ta płynie.
BL której nikt z władców tego świata nie zdołał poznać. Gdyby bowiem byli poznali, nie ukrzyżowaliby przecież Pana chwały.
EP Nie poznał jej żaden z władców tego świata, gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
NBG której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, to by nie ukrzyżowali Pana chwały.
PL Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały.
UNT Której żaden z władców tego wieku nie poznał; bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
NKB tę, której nie poznał żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
UBG Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
EPP Nikt z władców tego świata nie poznał jej. Gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.

  1. * W I wydaniu dodane: byli.

Analiza gramatyczno-filologiczna:

Komentarz:

1. W naszym fragmencie wyróżniono sformułowanie: τὸν Κύριον τῆς δόξης – przekazane w wiekszości przekładów jako: "Pana chwały". Tłumacze być może widzą tu aluzję do Ps 24:8-10 wg BT mamy:

"Któż jest tym Królem chwały? Pan, dzielny i potężny, Pan, potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały? To Pan Zastępów: On sam Królem chwały."

Oczywiście należy sobie zadać pytanie, czy tak prztełumaczone wyrażenie jest komunikatywne, zrozumiałe? Innymi słowy, co oznacza: "Pan/Król chwały"?

2. Widzimy, że jeden z przekładów tj. oddaje oryginał inaczej, mianowicie: "chwalebnego Pana", widząc w greckim sformułowaniu formę dopełniacza jakościowego (genetivus qualitatis). Często w gramatyce NT mamy do czynienia z pewną odmianą tego dopełniacza, jest to tzw. genetivus hebraicusa.

Ten ostatni z kolei jest semicką formą przy pomocy, której wyrażamy przymiotnikib. Innymi standardowymi przykładami dopełniacza genetivus hebraicus są fragmenty:

  • τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίαςmamona niesprawiedliwości = niesprawiedliwa mamonaŁk 16:9;

  • ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίαςsędzia niesprawiedliwości = niesprawiedliwy sędziaŁk 18:6;

  • θρόνου δόξηςtronie chwały = wspaniałym/chwalebnym tronieMt 19:28;

  • τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦkrólestwo Syna miłości Jego = królestwo Jego umiłowanego SynaKol 1:13;

  • τοῦ σώματος τοῦ θανάτουciało śmierci = śmiertelne ciało Rz 7:24c itp.

A jeśli tak, to wtedy fraza: τὸν Κύριον τῆς δόξης mogłaby być oddana jako: "chwalebny Pan"d.

3. Ogólnie rzecz ujmując, przekład stara się być jednolity w stosowaniu składni dopełniacza hebrajskiego, ale istnieją fragmenty o identycznej konstrukcji jak w 1Kor 2:8, w których Towarzystwo "Strażnica" postąpiło niekonsekwentnie. Stąd niektórzy zarzucają, że w rozważanym wersecie takie tłumaczenie wypłynęło raczej z doktryny śJ, umniejszającej rolę i chwałę Chrystusa. Dlaczego właśnie tutaj przekład zastosował taką składnię, a w innych, podobnych już nie? Te inne fragmenty to:

Dz 7:2 – ὁ δὲ ἔφη ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀκούσατε ὁ θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν
Dz 7:2 – "A on powiedział: "Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały ukazał się naszemu praojcu Abrahamowi, gdy ten był w Mezopotamii, zanim osiedlił się w Charanie,"

Ef 1:17 – ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ πατὴρ τῆς δόξης δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ
Ef 1:17 – "aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dokładnym poznaniu go;"

Jk 2:1 – ἀδελφοί μου μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης
Jk 2:1 – "Bracia moi, czyż trzymacie się wiary naszego Pana, Jezusa Chrystusa – naszej chwały"

1P 4:14 – εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ' ὑμᾶς ἀναπαύεται
1P 4:14 – "Jeżeli was lżą ze względu na imię Chrystusa, to jesteście szczęśliwi, ponieważ spoczywa na was duch chwały, duch Boga."

Jak widzimy w powyższych tekstach składnia genetivus hebraicus nie została zastosowana. Z ostatnim przykładem nie do końca można się zgodzić z Wallace'm, bowiem wydaje się, że jest to normalna składnia greckiego dopełniacza.

Krytyka tekstu

2:8 Tekst przekazany w większości rękopisów jednomyślnie, bez znaczących wariantów.

Podsumowanie

Praktycznie wszystkie polskie przekłady oddają frazę τὸν Κύριον τῆς δόξης jako: "Pana chwały". Jedynie przekład odbiega od powszechnej tradycji translatorskiej, widząc w wyrażeniu kategorię adjektywną (jakościową) dopełniacza tj. składnię tzw. dopełniacza hebrajskiego. Z punktu widzenia gramatyki takie tłumaczenie wydaje się możliwe, ale niekonsekwencja przekładu śJ skłania do przyjęcia tezy, że tak oddany tekst jest tendencyjny.


  1. a) Patrz: Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics, an exegetical syntax of the New Testament, Zondervan, Grand Rapids Michigan 1996, str. 86-88; W komentarzu KUL-owskim Listy więzienne, str. 381 czytamy: "(...) w związku z charakterystycznym biblijnym znaczeniem terminu δόξα jako cechy przysługującej Bogu, (...) nie można tego dopełniacza zamieniać na przymiotnik "chwalebny". Analogiczne zastosowania, jak: "Bóg chwały" (Dz 7,2) i "Pan chwały" (1Kor 2,8) z jednej strony, a z drugiej – "Ojciec miłosierdzia" (2Kor 1,3), "Ojciec świateł" (Jak 1,17), "Ojciec duchów" (Hebr 12,9)".
  2. b) Greek Grammar Beyond the Basics, op. cit. str. 88, przyp. 44; M. Zerwick Biblical greek op. cit. § 40, str. 14;
  3. c) Choć także Paweł używa przymiotników w normalnym szyku przydawkowym, np: Rz 6:12τῷ θνητῷ σώματι – "śmiertelnym ciele" oraz Rz 8:11τὰ θνητὰ σώματα – "śmiertelne ciała". Patrz też: BDF § 165, str. 91;
  4. d) Ciekawe, że Wallace w swej: Greek Grammar Beyond the Basics, op. cit. str. 87, wyraża opinię, że konstrukcja dopełniaczowa jest "silniejsza" od przymiotnikowej i konsekwentnie proponuje tłumaczenie „Pan chwały”, patrz str.: 451, 675, 683;

Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;

© 2008-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka katalog stron internetowych Katalog Stron Internetowych