Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

PISMO ŚWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU – ANTOLOGIA POLSKICH PRZEKŁADÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ (1945-2016)

Ciekawe linki:

Język grecki

Język hebrajski

Strony biblijne

Krytyka tekstu

Ap 3:14

Tekst jest dość istotny dla doktryny katolickiej.

GNT και τω αγγελω της εν λαοδικεια εκκλησιας γραψον ταδε λεγει ο αμην ο μαρτυς ο πιστος και αληθινος η αρχη της κτισεως του θεου
NA Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ Ἀµήν, ὁ µάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·
EDW A aniołowi kościoła laodycejskiego napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, będący początkiem stworzenia Bożego.
SK Aniołowi gminy laodycejskiej napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, który jest początkiem stworzenia Bożego:
EDG A aniołowi kościoła laodycejskiego napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego.
KUL A Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek Wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
W Aniołowi zaś kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, "świadek wierny" i prawdziwy, który jest "początkiem stworzenia" bożego:
BTI A Aniołowi kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek Wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
BP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
BTII-V Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
KR/BWP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz tak: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, Ten, który jest Początkiem stworzenia Bożego.
BW A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
PW Do anioła wspólnoty wierzących w Laodycei napisz: Tak mówi ten, który ma na imię Amen. On jest wiernym świadkiem prawdy i początkiem Bożego stworzenia.
Do przełożonego zboru* w Laodycei napisz następujący list: Oto słowa tego, który jest niezmienny – wiernego i prawdziwego świadka wszechrzeczy, pierwotnego źródła Boskiego stworzenia.
3 Aniołowi kościoła w Laodycei napisz tak: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia.
"A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
PI A zwiastunowi w Laodycei zgromadzenia napisz: Te [rzeczy] mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Boga.
PJ A aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, wierny i niezawodny Świadek, Początek Bożego stworzenia.
PE Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego.
PD A do anioła zboru w Laodycei napisz: Oto, co mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, Początek Bożego stworzenia:
Aniołowi wspólnoty mesjanicznej w Laodycei napisz: "Oto widomość od Amen, świadka wiernego i prawdziwego, Władcy stworzenia Bożego:
BL Do anioła Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, Początek stworzenia Bożego.
EP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, wierny i prawdziwy świadek, początek Bożego stworzenia.
NBG A aniołowi zgromadzenia wybranych Laodyceńczyków napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, władza władzy ustanowionej przez Boga.
PL Do anioła kościoła w Laodycei napisz: Oto, co mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, Początek Bożego stworzenia:
UNT A do Anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
NKB A aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: Tak mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego.
UBG A do anioła kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
EPP Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: – To mówi Amen, świadek Wierny i Prawdziwy, Początek stworzenia Bożego.

 1. * W II wydaniu: wspólnoty.

Analiza gramatyczno-filologiczna:

Komentarz (W trakcie tworzenia)

I. Prawie wszystkie translacje grecki termin ἡ ἀρχή – przyjmują w jego podstawowym znaczeniu: początek. Jedynie przekłady:

 1. Kometarz Żydowski tłumaczy na: Władca stworzenia Bożego.
 2. zaś

 3. – oddaje jako: pierwotne źródło Boskiego stworzenia;
Uważam, że dla wielu ugrupowań chrześcijańskich tekst może być dość kłopotliwy, bowiem zdaje się sugerować (patrz kontekst, którego tu nie przytaczam), że Jezus jest "pierwszym stworzeniem Bożym" (tak np. świadkowie Jehowy, arianie itp.).

Przyjrzyjmy się pozostałym znaczeniom rejestrowanym przez polskie słowniki, bowiem pole semantyczne tego greckiego leksemu jest dość szerokie.

ἀρχή, ἡ
Węclewski (pisownia oryginalna) 1. początek, zaczęcie, wejście, wstęp (mowy); koniec (np. łańcucha); 2. początek, punkt wyjścia, przyczyna, powód, zaród, pochodzenie; 3. zaczynanie, iście na początku, przewodzenie, przewód, dowództwo, rządy, naczelnictwo; 4. państwo, kraj, którym się rządzi, namiestnictwo; initium, principium, magistratus, imperium;
Abramowiczówna I. 1. zaczęcie, początek; 2. pierwsza zasada, element; praktyczna zasada (postępowania); 3. koniec (o bandażu, sznurku); 4. ogdałęzienie, odnoga (o rzece); 5. suma, rekapitulacja, całość; 6. główne organy (o ciele); II. 1. pierwszeństwo, władza, suwerenność; metoda rządzenia; 2. państwo, kraj, dziedzina; 3. urząd, stanowisko, rząd;
Jurewicz 1. początek, rozpoczęcie, zaczęcie, fundament; 2. pierwsza zasada, element; 3. przyczyna, powód; 4. suma, całość; 5. pierwszeństwo, władza; 6. państwo, kraj, dziedzina; 7. urząd, stanowisko;
Bosak początek, zwierzchność, władza; domena, dziedzina, ranga; o płótnie, sznurku: kraniec, róg, początek, koniec;
Popowski początek; zwierzchność.
1. Początek. a. O krańcu płótna: kraniec, róg; b. Początek czegoś, co zaistniało w historii, np boleści, znaków, Ewangelii, dni itp.; c. Początek w znaczeniu absolutnym; 2. Zwierzchność, władza.

II. Z lingwistycznego punktu widzenia możliwe są więc i inne znaczenia, które mogą nadać naszemu urywkowi rozmaite sensy. Możemy zatem wyróżnić wersje, np:

 • początek / zasada / władca / (s)twórca / fundament / władca / suweren stworzenia Bożego
Zaobserwować możemy (w przypisach różnych edycji Biblii lub komentarzach), że teologowie chcą w pewien sposób złagodzić wymowę tego dość niejasnego, co do sensu, wersetu. Otóż zwracają uwagę właśnie na inne, dodatkowe znaczenia leksemu ἀρχήa mianowicie: zasadę, pierwszą przyczynę, źródłob.

Gdyby przyjąć inne wartości słownikowe, wtedy przekład oczywiście zmienia sens, uwypukla bóstwo Jezusa, który staje się w pełni źródłem i stwórcą wszelkiego stworzenia, a co z kolei wydaje się korespondować z takimi tekstami, jak np.: Kol 1:15-20, J 1:1; 1:3-4 itp.

Jak dotychczas żadne polskie tłumaczenie nie oddaje naszego wersetu w ten sposób, co najwyżej możliwe warianty zaznaczone są jedynie w przypisach (patrz: BT, BP, PD itp.).

Obszerniejsze studium nt. rzeczownika ἀρχή, ἡ Czytelnik może znaleźć w I tomie dzieła Theological dictionary of the New Testament str. 479-484;

Dalsze pogłębienie tematyki polecam linki:
 1. Robert H. Mounce – The Book of Revelation , str. 105-109, z serii: The New International Commentary of the New Testament Wm.B. Eerdmans Publishing Co. 1998. (revised edition)
 2. Gregory K. Beale – The book of Revelation: a commentary on the Greek text , str. 296-303 (częściowo), z serii: The New International Greek Testament Commentary, published by Wm. B.Eerdmans Publishing Co. 1998.
 3. **********************
 4. Ks. Augustyn Jankowski – Apokalipsa świętego Jana, str. 162-163, Pallotinum, Poznań 1959 – ze strony p. Piotra Andryszczaka
 5. Ks. Józef Kozyra – Jezus Chrystus jako APXH, str. 96-99, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2001 – ze strony p. Piotra Andryszczaka

Krytyka tekstu

3:14 Tekst przekazany jednomyślnie, bez znaczących wariantów. Można jedynie zaobserwować w kilku rękopisach nieznaczne zmiany szyków wyrazów tj. ἐκκλησίας Λαοδικέων

Podsumowanie

Wydaje się, że Ap 3:14 to doskonały werset, który można byłoby zmanipulować i dostosować tak, aby popierał doktryny większości kościołów chrześcijańskich, wyznających bóstwo Jezusa. A jednak widzimy, że praktycznie żaden tłumacz nie nagiął treści dla udowodnienia nauk swojego kościoła, choć taką sposobność tekst oryginału umożliwia. Obserwujemy, co najwyżej w przypisach lub komentarzach do tego wersetu, nieśmiałe próby złagodzenia przekazu i zwrócenie uwagi, że grecki termin może przybierać inne znaczenia, niekoniecznie takie, które zostały przyjęte w przekładzie.


 1. a) Dla tego fragmentu Obj 3:14 leksykon BDAG s.v. 3, str. 138 podaje znaczenie: pierwsza przyczyna, lecz także zauważa, że znaczenie: początek = "pierwszy stworzony" lingwistycznie jest możliwe, np. Hi 40:19; Uważam, że takie znaczenie wydaje się jednak mało prawdopodobne.
 2. b) Biblia Tysiąclecia podaje: "Początek" – zarazem "zasada"; Biblia poznańska: "Początek stworzenia Bożego: tu oznacza praźródło wszechmocy"; Komentarz KUL-owski: „Początek stworzenia Bożego” – ἀρχή – znaczy tu tyle, co praźródło (...); jest to synonim Pawłowego terminu „Pierworodny” (πρωτότοκος: Kol 1:15.18 z listu, który musieli dobrze znać Laodycejczycy (por. Kol 4,16).

Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;

© 2008-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka katalog stron internetowych Katalog Stron Internetowych