Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

PISMO ŚWIĘTE NOWEGO TESTAMENTU – ANTOLOGIA POLSKICH PRZEKŁADÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ (1945-2016)

Ciekawe linki:

Język grecki

Język hebrajski

Strony biblijne

Krytyka tekstu

J 19:13

Tekst ciekawostka.

GNT ο ουν πιλατος ακουσας των λογων τουτων ηγαγεν εξω τον ιησουν και εκαθισεν επι βηματος εις τοπον λεγομενον λιθοστρωτον εβραιστι δε γαββαθα
NA οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα.
EDW Usłyszawszy te słowa Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
SK Gdy Piłat usłyszał te słowa, kazał Jezusa wyprowadzić na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na placu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
EDG Piłat usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu, które się zwie Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
KUL Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
W Piłat więc usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa przed pretorium, i usiadł na stolicy sądowej, na miejscu, które zowią Litostrotos, a po żydowsku Gabbata.
BTI-V Gdy więc* Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos* *, po hebrajsku Gabbata.
BP Piłat, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa z pretorium i zasiadł na podwyższeniu* * * na miejscu zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbatha.
KR/BWP Kiedy Piłat usłyszał te słowa, kazał przyprowadzić Jezusa, zasiadł na trybunale w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
BW Piłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu, zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata.
PW Gdy to Piłat usłyszał, kazał wyprowadzić Jezusa, a sam zasiadł na krześle sędziowskim, ustawionym na dziedzińcu, zwanym po grecku „Lithostrotos”, po hebrajsku zaś „Gabbata”.
Na te słowa Piłat znowu wyprowadził do nich Jezusa, a sam usiadł na ławie sędziowskiej stojącej na ganku.
2 Usłyszawszy to Piłat znowu wyprowadził do nich Jezusa, sam zaś usiadł na ławie sędziowskiej, stojącej na ganku.
3 Usłyszawszy to, Piłat znowu wyprowadził Jezusa, sam zaś usiadł na ławie sędziowskiej, na miejscu zwanym Kamienny Bruk (po hebrajsku Gabbata).
Toteż Piłat, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł w fotelu sędziowskim na miejscu, które zwą Kamiennym Brukiem, po hebrajsku zaś Gabbata.
PI Zatem Piłat usłyszawszy słowa te poprowadził na zewnątrz Jezusa, i usiadł na trybunie w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
PJ Kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził na zewnątrz Jezusa i zasiadł na trybunie w miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
PE Gdy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na trybunie, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.
PD Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu zwanym Litostraton, a po hebrajsku Gabbata.
Kiedy Piłat usłyszał, co mówią, wyprowadził Jeszuę na zewnątrz i usiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Brukiem (po aramejsku - Gabata).
BL Kiedy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i posadził na trybunale, w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata.
EP Kiedy Piłat usłyszał te słowa, polecił wyprowadzić Jezusa na zewnątrz i posadzić na ławie sędziowskiej, znajdującej się na miejscu zwanym Lithostrotos, a w języku hebrajskim Gabbata.
NBG Więc Piłat, gdy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł koło trybuny, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
PL Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu zwanym Litostratos, a po hebrajsku Gabbata.
UNT Piłat więc słysząc te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, w miejscu, zwanym Lithostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
NKB Piłat więc, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i posadził na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.
UBG Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Litostrotos, a po hebrajsku Gabbata.
EPP A kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.

  1. * W I wydaniu: tedy.
  2. ** W I wydaniu: Litostrotos.
  3. *** W I wydaniu: i poprowadził rozprawę. Wg wydania z 2006 r: i zasiadł na krześle sędziowskim.

Analiza gramatyczno-filologiczna:

Komentarz

I. Tekst ciekawy, ale sens ze względów gramatycznych jest niejednoznaczny. Otóż mamy tu formę aorystu ἐκάθισεν, pochodzącą od czasownika καθίζω. Ten ostatni przybiera dwa znaczenia:

  1. przechodnie – osadzać, posadzić, umieszczać (kogoś na czymś);
  2. oraz
  3. nieprzechodnie – siadać, pozostawać, przebywać.

W naszych przekładach, jak widzimy, występują oba znaczenia. Pytanie, która wersja jest jednak lepsza, prawidłowsza? Czy Piłat sam zasiadł na tronie sędziowskim, czy też posadził na nim Jezusa?

II. Za znaczeniem nieprzechodnim opowiada się komentarz KUL-owski, gdzie czytamy:

"[Piłat] wprowadza Jezusa do trybunału na zewnątrz i sam zajmuje miejsce na krześle sędziowskim, stosownie do rzymskiego rytuału procesowego. Niektórzy (...) tłumaczą słowo ἐκάθισεν (ἐπὶ βήματος) w znaczeniu przechodnim, jakoby Piłat posadził Jezusa na trybunale. (...) Trudno jednak przyjąć takie – lekceważące prawo rzymskie – postępowanie Piłata i tak przerażonego groźbą Żydów, mimo że apokryficzna Ewangelia Piotra (3,7) opisuje tę scenę w podobnym sensie"a.

Wydaje się więc, że właśnie mając na uwadze rytuał rzymski, większość tłumaczy przekłada ten fragment rozumiejąc, że Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale.

III. Najnowsze, współczesne tłumaczenia: EP, PL, NKB widzą raczej inną sytuację, tzn. Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i posadził/posadowił [Go] na trybunale.

W Nowym Komentarzu Biblijnymb ks. prof. Mędali, opowiadającym się za znaczeniem przechodnim, czytamy:

"Piłat posadził Jezusa na trybunale. Formuła ta w sensie przechodnim występuje w Ewangelii Piotra (EwPt 2,7) (błąd w druku w NKB powinno być 3,7 – uwaga psnt) i u Justyna (1 Apol. 35,6). Za znaczeniem przechodnim przemawia kontekst użycia terminu trybunał oraz zaakcentowanie słowa ekathisen, a nie ēgagen (wyprowadził; (...)), dlatego po drugim czasowniku przechodnim jest zbędne wskazanie przedmiotu. Również występujący po tym wyrażeniu przyimek eis, który oznacza ruch do środka czegoś (Popowski), wskazuje, że ekathisen zostało użyte w znaczeniu przechodnim. Brown, broniąc znaczenia nieprzechodniego poprzedniego wyrażenia, nadaje przyimkowi eis znaczenie przyimka en, ale Jan gdzie indziej odróżnia znaczenie tych przyimków, dlatego nie ma powodu, aby zrobił tu wyjątek."

Dodatkowo komentarz w przekładzie EP próbuje odwołać się do gramatyki tekstu. Autor komentarza sugeruje, że czasownik "siadać" użyty jest z podmiotem domyślnym, a ostatnim rzeczownikiem, który mógłby pełnić tę funkcję, jest imię Jezus. Na pewno wszelkie wątpliwości rozwiałoby użycie zaimka αὐτοῦjego, np. gdyby zdanie brzmiało:

ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν αὐτοῦ ἐπὶ βήματοςwyprowadził na zewnątrz Jezusa i posadził go na tronie

lub w innym szyku:

ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος αὐτοῦwyprowadził na zewnątrz Jezusa i posadził na tronie go,

ale w naszym oryginalnym tekście zaimek nie występuje.

Krytyka tekstu

15:29 Tekst przekazany w większości rękopisów jednomyślnie, bez znaczących wariantów.

Podsumowanie

Z punktu widzenia gramatyki obie wersje są dopuszczalne. W pierwszej decydują: kontekst historyczny, odwołanie się do prawa rzymskiego, w drugiej kontekst literacki oraz teksty z apokryfów. Być może za drugą interpretacją przemawia fakt, iż w następnym wersecie Piłat wskazuje na Jezusa, mówiąc: "Oto wasz król!". Stąd jakby naturalnie wydaje się, że Jezus postrzegany jest jako ktoś na widoku publicznym. W tym przypadku posadowienie Go na trybunale (na podwyższeniu) sugerowałoby, że taką czynność należy przypisać Piłatowi.

Trudno zdecydować, która interpretacja jest właściwsza. Kto chce, może widzieć sytuację, w której Jezus siedzi "na tronie" i jest wyszydzany, inni zaś mogą widzieć obraz, kiedy to Piłat siedzi, a Jezus stoi pokornie, słuchając z ust namiestnika ironicznych słów. Ale czy ma to jakiekolwiek znaczenie, jak było naprawdę?


  1. a) Ewangelia według św. Jana, PSNT IV z serii komentarzy KUL-owskich, ks. Lech Stachowiak wyd. Pallotinum, Poznań-Warszawa 1975, str. 370 (gdzie podana jest też bibliografia przedstawiająca interpretacje za i przeciw).
  2. b) Nowy Komentarz Biblijny Ewangelia według św. Jana, str. 227;

Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;

© 2008-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka katalog stron internetowych Katalog Stron Internetowych