GNT και αδουσιν [ως] ωδην καινην ενωπιον του θρονου και ενωπιον των τεσσαρων ζωων και των πρεσβυτερων και ουδεις εδυνατο μαθειν την ωδην ει μη αι εκατον τεσσερακοντα τεσσαρες χιλιαδες οι ηγορασμενοι απο της γης ουτοι εισιν οι μετα γυναικων ουκ εμολυνθησαν παρθενοι γαρ εισιν ουτοι οι ακολουθουντες τω αρνιω οπου αν υπαγη ουτοι ηγορασθησαν απο των ανθρωπων απαρχη τω θεω και τω αρνιω
NA καὶ ᾄδουσιν [ὡς] ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν, οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ,
EDW A śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema zwierzętami, i starszymi. A nikt nie mógł śpiewać onej pieśni, jeno one sto czterdzieści i cztery tysiące, którzy byli wykupieni z ziemi. To są ci, którzy nie pokalali się z niewiastami, bo dziewicami są. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Są oni wykupionymi z ludzi pierwocinami Bogu i Barankowi.
SK Śpiewali jakby nową pieść przed tronem, przed czterema istotami żyjącymi i przed starcami. Nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni prócz stu czterdziestu czterech tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy nie skalali się przez obcowanie z niewiastami i pozostali dziewiczymi. Idą za Barankiem, gdziekolwiek się zwróci. Są to ci, którzy odkupieni są spomiędzy ludzi, jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
EDG A śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt nie mógł nauczyć się owej pieśni tylko sto czterdzieści i cztery tysiące tych, którzy byli wykupieni z ziemi. To są ci, którzy nie pokalali się z niewiastami, bo dziewicami są. Ci podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwocina dla Boga i Baranka,
KUL I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. To ci, co z niewiastami siebie nie splamili: bo są dziewicami; ci, co Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
W I "śpiewali jakby pieśń nową" przed stolicą i przed czterema zwierzętami i starcami, a żaden nie mógł śpiewać pieśni, tylko te sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są wykupieni z ziemi. Ci są, którzy się nie pokalali z niewiastami, bo są dziewicami. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci są wykupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi,
BTI I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. To ci, co z kobietami siebie nie splamili: bo są dziewicami; ci, co Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
BP I śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami; a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami; to oni właśnie towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
BTII- IV I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili: bo są dziewicami; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
KR /BWP I śpiewali jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami i przed Starcami. Ale oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi, nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni. Są to ci, którzy nie skalali się [współżyciem] z kobietami i pozostali w dziewictwie. Są to ci, którzy towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie; są to ci, którzy zostali wykupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka;
BW1 I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z niewiastami; są bowiem czyści. Idą oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka,
BW I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
PW Wszyscy spośród stu czterdziestu czterech tysięcy śpiewali nową pieśń przed tronem, w obecności owych czterech żywych istot oraz prezbiterów; są oni wykupieni z ziemskiej niewoli i nikt prócz nich nie może nauczyć się tej pieśni. Nie splamili się oni współżyciem z kobietami i są dziewiczo czyści; idą w ślady Baranka wszędzie tam, gdzie on idzie. Zostali wykupieni spośród ludzi jako pierworodne ofiary dla Boga i Baranka.
1 Ten potężny chór, liczący sto czterdzieści cztery tysiące, śpiewał wspaniałą nową pieśń przed tronem Boga, przed czterema Żyjącymi i dwudziestoma czterema Starcami. I nikt nie potrafił śpiewać tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi. A to dlatego, że pozostali oni duchowo nieskalani, czyści jak dziewice, zawsze i wszędzie podążający za Barankiem. Zostali wykupieni spośród ludzi na ofiarę Bogu i Barankowi.
2 Ten potężny chór, liczący sto czterdzieści cztery tysiące, śpiewał wspaniałą, nową pieśń przed tronem Boga, przed czterema Żyjącymi i dwudziestoma czterema Starszymi. I nikt nie potrafił śpiewać tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy ludzi, wykupionych z ziemi. Pozostali oni bowiem nieskalani duchowo, czyści jak dziewice, zawsze i wszędzie podążający za Barankiem. Zostali wykupieni spośród ludzi na ofiarę Bogu i Barankowi.
3 I zaśpiewali nową pieśń – przed tronem Boga, przed czterema Żyjącymi i przed Starszymi. Nikt oprócz 144 tysięcy śpiewających, odkupionych z ziemi, nie mógł nauczyć się tej pieśni. Oni bowiem są nieskalani, zachowani od życia małżeńskiego, zawsze i wszędzie podążający za Barankiem. Zostali wykupieni spośród ludzi na ofiarę Bogu i Barankowi. Ich usta nigdy się nie splamiły kłamstwem – są nienaganni.
rew I śpiewali jak gdyby nową pieśń przed tronem, czterema żywymi istotami i starszymi. Tej pieśni nie potrafił się nauczyć nikt oprócz 144 000 kupionych z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali się wpsółżyciem z kobietami – są czyści. Stale podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka
PI I śpiewają [jak] pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żywymi i starszymi. I nikt [nie] mógł nauczyć się pieśni, jeśli nie sto czterdzieści cztery tysiące, kupieni z ziemi. Ci są, którzy z kobietami nie splamili się, dziewicami bowiem są. Ci towarzyszący barankowi, gdzie szedłby. Ci kupieni zostali z ludzi, pierwocina Bogu i barankowi.
PJ Śpiewają pieśń nową przy tronie i przy owych czterech żywych istotach i przy starszych, a nikt nie był zdolny nauczyć się tej pieśni oprócz owych stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy z ziemi zostali kupieni. To są ci, którzy się z kobietami nie splamili, gdyż są dziewicami. To ci, którzy towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek się udaje. To ci, którzy spośród ludzi zostali kupieni jako pierwocina dla Boga i dla Baranka.
BTV I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. To ci, którzy obcowaniem z kobietami się nie splamili: bo są dziewiczy; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
PE I śpiewają pieśn nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starszymi. A nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi. To są ci, którzy nie splamili się współżyciem z kobietami, są bowiem dziewiczy; to ci, którzy idą za Barankiem, dokądkolwiek się udaje. Oni zostali wykupieni spośród ludzi jako pierwocina dla Boga i Baranka,
PD I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami i przed starszymi; i nikt nie był w stanie nauczyć się tej pieśni, jak tylko sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie splamili się z kobietami; są bowiem dziewiczy. Idą oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
Śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi istotami, i starszymi, a nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć wyjąwszy sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni ze świata. Oni są tymi, którzy nie skalali się z kobietami, bo są dziewicami; podążają oni za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Zostali wykupieni spośród rodzaju ludzkiego jako pierwociny dla Boga i Baranka,
BL Śpiewali jakąś nową pieśń przed tronem i przed czterema Istotami, i przed Starszymi; Ale nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Towarzyszą oni Barankowi, dokądkolwiek idzie. To oni zostali wykupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
EP Śpiewali oni jakby pieśń nowąa przed tronem, przed czterema istotami żywymi i przed starszymi. Pieśni nikt nie potrafił się nauczyć z wyjątkiem stu czterdziestu czterech tysięcy odkupionych z ziemi. To są ci, którzy nie splamili się z kobietami, dlatego są dziewiczyb. Oni chodzą za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni spośród ludzi zostali odkupieni jako pierwociny Bogu i Barankowi.
NBG A śpiewają jak gdyby nową pieśń – wobec tronu, przed obliczem czterech istot żywych i starszych. Nikt nie mógł się nauczyć tej pieśni, tylko sto czterdzieści cztery tysiące wykupionych z ziemi. Oni są tymi, którzy się nie skalali wśród kobiet, są bowiem dziewicami. Ci idą za Barankiem, gdziekolwiek by szedł. Zostali oni wykupieni z ludzi jako pierwocina dla Boga i Baranka.
PL Śpiewali oni jakby nową pieśń. Rozbrzmiewała ona przed tronem, przed czterema istotami i przed starszymi.c Nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcyd tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. To ci, którzy nie splamili się z kobietami, ich dziewiczość nie uległa naruszeniu. Idą za Barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwszy owoc – dla Boga i dla Baranka.
UNT I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czworgiem istot żywych, i przed starcami, i nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni, oprócz tych stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy są wykupieni z ziemi. To są ci, którzy nie skalali się z niewiastami, bo są dziewiczy. To są ci, którzy idą za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci wykupieni są z ludzi, jako pierwociny Bogu i Barankowi.
NKB I śpiewają jakby nową pieśń przed tronem, przed czterema istotami żywymi i starszymi. A nikt nie mógł się nauczyć pieśni, oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, wykupionych z ziemi. Są to ci, którzy nie splamili się z kobietami, bo są dziewiczy; ci towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek by szedł; ci wykupieni zostali spośród ludzi, [jako] pierwocina dla Boga i Baranka;
UBG I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka;
NPD A była to pieśń niesłychana – pieśń zupełnie nowego rodzaju! Wtedy grupa stu czterdziestu czterech tysięcy Hebrajczyków przyłączyła się do tego śpiewu. I śpiewali ją przed Tronem w obecności czterech przedziwnych istot i zgromadzenia zwierzchników. I nikt – oprócz tych, którzy zostali wykupieni krwią Chrystusa – nie był zdolny przyłączyć się do tej pieśni.
EPP I śpiewają pieśń nową przed Tronem i przed czterema Istotami, i Starcami. I nikt nie mógł nauczyć się pieśni jak tylko sto czterdzieści cztery tysiące wykupionych z ziemi. To są ci, którzy nie skalali się z kobietami, bo są czyści. Oni idą za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Ci zostali wykupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
TNP I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniamie, i przed starcami, i nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni, jak tylko sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy są wykupieni z ziemi. To są ci, którzy nie skalali sięf z kobietami, bo są dziewiczyg. To są ci, którzy podążają za Barankiem, gdziekolwiek by poszedł. Ci zostali wykupieni z ludzi, jako pierwocinah Bogu i Barankowi.
PO I śpiewają nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami i starszymi; i nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni, oprócz stu czterdziestu czterech tysiecy tych, którzy zostali kupieni z ziemi. To ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewicami. To ci, którzy idą za Barankiem, dokądkolwiek się udaje. Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny Bogu i Barankowi.


  1. a) W pierwszym wydaniu inny szyk: nową pieśń.
  2. b) W pierwszym wydaniu: dziewicami.
  3. c) We wcześniejszych wydaniach słowa istotami oraz starszymi wielką literą.
  4. d) W pierwszym wydaniu literówka: tysiący.
  5. e) Wg przypisu w TNP: gr.: dzoon – żywa istota, zwierzę, bestia.
  6. f) Wg przypisu w TNP: dosł.: zostali skalani, splamieni – gr.: molyno.
  7. g) Wg przypisu w TNP: gr.: partenos – dziewica, panna.
  8. h) Wg przypisu w TNP: tj.: pierwszy plon.