15. ANTOLOGIA

Poniżej przedstawiam kilkadziesiąt tekstów, niektóre wg mnie są dość istotne dla chrześcijaństwa (Zbiór I). Być może od ich tłumaczenia zależy doktryna danej denominacji? Zapraszam do lektury i do literatury, która zaistniała dla nas przed 2 tysiącami lat...

Analizowane teksty (Część tekstów jeszcze w trakcie opracowywania)


ZBIÓR I (38 tekstów) ZBIÓR II (62 teksty)
Mt 1:25; 16:18; 24:27; 25:46; 27:52-53; 5:19; 5:27-30; 6:13; 19:12; 26:26-28;
Mk 7:19;
Łk 1:28; 1:48; 11:27-28; 23:43; 2:20; 4:15; 12:45-46;
J 1:1; 1:18; 5:22-23; 8:58; 10:18; 14:14; 1:3-4; 1:5; 2:4; 5:28-29; 7:37-38; 8:25; 10:29; 11:25-26; 17:3; 19:13;
Dz 5:42; 13:48; 15:11; 20:28; 1:8; 5:31; 10:36;
Rz 9:5; 14:14; 8:9-10; 13:1;
1Kor
1:30; 2:8; 9:5; 10:4; 11:24-25; 15:3-5; 15:28; 15:29; 15:44;
2Kor
1:22; 3:17; 4:4-6; 5:5; 5:8; 5:17; 5:19;
Ga
3:1;
Ef 6:18; 1:3-4; 3:17-19;
Flp 2:6-7; 3:20-21; 2:9; 2:12; 4:5;
Kol 1:15-17; 2:9-10; 2:18; 1:18-20; 2:2-3; 3:11;
1Tes 4:16;
2Tes
1:12;
1Tm 3:16;
Tt 2:13;
Hbr 1:1-4; 1:5.8; 11:14-16; 1:6; 1:9; 10:29;
Jk
1:12; 1:17;
1P 1:12;
2P 1:1;
1J 4:18; 5:20; 4:1-3;
Jud
1:4
Ap
3:14; 3:16; 5:10; 7:9-10; 14:3-4; 16:13-14;


Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone