Fragment / Przekład Mt 1:25 Mt 14:22 Mt 17:9 Mt 18:34 Mt 26:36 Łk 13:21 Łk 15:8 Łk 22:18 Łk 24:49 J 13:38 Dz 21:26 Dz 23:12 Dz 23:14 Dz 23:21 Dz 25:21 2P 1:19
EDW dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie Zanim dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie Póki
SK A chociaż tymczasem do czasu, gdy dopóki nie a tymczasem dopóki nie Zanim ------ dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
EDG dopóki nie dopóki nie a dopóki nie dopóki nie dopóki nie Zanim dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
KUL a gdy zanim dopóki nie podczas gdy nim dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
W ażby ażby dopóki nie póki nie póki nie dopóki nie dopóki nie
BTI tymczasem dopóki nie tymczasem dopóki nie aż do dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
BP do czasu, kiedy tymczasem zanim dopóki nie a Jeszcze nie ------ dopóki nie póki nie póki dopóki nie
BTII zanim dopóki nie tymczasem dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
KR/BWP I chociaż tymczasem dopóki dopóki nie jak długo dopóki nie nim ------ dopóki nie dopóki nie dopóki nie do czasu dopóki
BW dopóki nie zanimb żebyc tymczasem Zanim ------ dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki
BTIII zanim dopóki nie tymczasem dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
PW dopóki nie a dopóki nie dopóki nie ------ dzięki czemu dopóki nie dopóki nie dopóki nie Zanim kiedy dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
aż do chwili ------ ------ ------ dopóki nied zanim ------ dopóki nie ------ dopókie do czasu, aż a
3 aż do czasu ------ do czasu, gdy ------ ------ tak długo, aż Zanim ------ dopóki nie dopóki nie dopóki nie aż do czasu zanim
dopóki nie tymczasem dopóki tymczasem dopóki dopóki dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
PI aż kiedy aż kiedy aż do kiedy aż do kiedy aż kiedy aż kiedy aż kiedy aż kiedy aż do kiedy aż do kiedy aż do kiedy aż do kiedy aż do kiedy aż do kiedy
PJ nim zanim ------ dopóki nie ------ dopóki nie dopóki nie dopóki nie zanim nim
BTV zanim dopóki nie tymczasem dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
PE zanim dopóki nie tymczasem dopóki nie zanim aż do czasu dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
PD dopóki nie zanim dopóki dopóki nie tymczasem Zanim dopóki dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
gdy ------ zanim kiedy póki nie póki nie póki nie do czasu, aż
BL a gdy zanim dopóki nie podczas, gdy Zanim ------ dopóki póki póki dopóki dopóki
EP tymczasem dopóki dopóki nie ------ a dopóki nie Zanim ------ dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
NBG ------ dopóki nie dopóty, aż nie aż do czasu, gdy aż do kiedy póki nie aż do kiedy aż do czasu, kiedy aż do czasu, gdy
PL ------ Dopóki dopóki nie ------ ------ dopóki nie Zanim dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
UNT podczas, gdy ------ dopóki dopóki nie Zanim dopóki nie póki nie dopóki nie dopóki nie
UBG dopóki nie tymczasem dopóki nie tymczasem Zanim dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie dopóki nie
EPP zanim ------ zanim nie póki nie Zanim ------ póki nie póki nie póki nie póki nie


  1. a) W niektórych wydaniach zamiast "aż" jest: "a", chyba że to błąd w druku.
  2. b) W pierwszym wydaniu zamiast: "zanim" jest: "aż".
  3. c) W pierwszym wydaniu mamy: "ażeby".
  4. d) W drugim wydaniu mamy: "aż".
  5. e) W drugim wydaniu mamy: "dopóki nie".
Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone