GNT αγαπητοι μη παντι πνευματι πιστευετε αλλα δοκιμαζετε τα πνευματα ει εκ του θεου εστιν οτι πολλοι ψευδοπροφηται εξεληλυθασιν εις τον κοσμον εν τουτω γινωσκετε το πνευμα του θεου παν πνευμα ο ομολογει ιησουν χριστον εν σαρκι εληλυθοτα εκ του θεου εστιν και παν πνευμα ο μη ομολογει τον ιησουν εκ του θεου ουκ εστιν και τουτο εστιν το του αντιχριστου ο ακηκοατε οτι ερχεται και νυν εν τω κοσμω εστιν ηδη
NA Ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. ἐν τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ· πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη.
EDW Najmilsi! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy z Boga są, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. A ducha Bożego rozpoznać można po tym: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus zjawił się w ciele, z Boga jest i każdy duch, który tego nie wyznaje, nie jest z Boga, ale jest Antychrystem, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie.
SK Najmilsi, nie dowierzajcie każdemu duchowi. Badajcie duchy, czy są z Boga. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznajecie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest, a wszelki duch, który nie przyznaje się do Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którego przyjściu słyszeliście, a który jest już na świecie.
EDG Umiłowani! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy z Boga są, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. A ducha Bożego rozpoznać możecie po tym: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus zjawił się w ciele, jest z Boga, a każdy duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga, ale jest owym duchem Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie.
KUL Umiłowani, nie każdemu duchowi ufajcie, ale badajcie duchy, czy od Boga pochodzi, bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Przez to poznajecie ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, od Boga pochodzi, ale żaden duch, który nie wyznaje Jezusa, od Boga nie pochodzi. To jest właśnie duch antychrysta, o którym słyszeliście, że idzie, a obecnie na świecie jest już.
W Najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznaje się Ducha Bożego: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest; a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie i teraz już jest na świecie.
BTI Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł cieleśnie, jest z Boga. Wszelki zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
BP Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na tym świecie. Po tym poznacie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, wszelki zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że przyjdzie, a teraz jest już na świecie.
BTII- IV Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
KR /BWP Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz postarajcie się zbadać, czy chodzi rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że istnieje na świecie wielu fałszywych proroków. A oto, po czym poznaje się Ducha Bożego: każdy, kto uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł na świat w ciele, jest z Boga. Nie ma zaś nic wspólnego z Bogiem ten, kto nie uznaje Jezusa. Pozostaje on raczej na usługach Antychrysta. Słyszeliście kiedyś o tym, że ma przyjść. Otóż on już przebywa na świecie.
BW Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.
PW Kochani, nie wierzcie każdemu, kto twierdzi, że ma Ducha, ale sprawdzajcie duchy, czy pochodzą od Boga, bo mnóstwo fałszywych proroków pokazało się na tym świecie. Po tym możecie poznać Ducha Bożego; wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pochodzi od Boga. Każdy zaś duch, który temu zaprzecza, nie pochodzi od Boga; jest to duch antychrysta; słyszeliście, że ma przyjść i właśnie jest już na świecie.
1 Kochani przyjaciele, nie od razu dawajcie wiarę wszystkiemu, co podawane jest jako słowo od Boga; stwierdźcie najpierw, czy to prawda. Wielu bowiem jest fałszywych nauczycieli. Ale jak się przekonać, czy ich nauka rzeczywiście pochodzi od Ducha Świętego? Trzeba zapytać, czy uznają, że Jezus Chrystus, Syn Boga, przyszedł na świat w ciele jako człowiek! Jeśli głoszą inaczej, słowa ich nie pochodzą od Boga, ale od tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, jak Antychryst, który jak wiecie, ma przyjść. Ta wrogość wobec Chrystusa już jest rozpowszechniona w świecie.
2 Kochani przyjaciele, nie wierzcie bezkrytycznie wszystkiemu, co jest podawane jako słowo od Boga; zastanówcie się najpierw, czy to prawda. Jest przecież wielu fałszywych nauczycieli. Bardzo też łatwo przekonać się, czy ich nauka rzeczywiście pochodzi od Ducha Świętego: Trzeba zapytać, czy uznają, że Jezus Chrystus, Syn Boga, przyszedł na świat jako człowiek! Jeśli bowiem twierdzą inaczej, słowa ich nie pochodzą od Boga, ale od tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, podobnie jak antychryst, który ma przyjść. Ta wrogość wobec Chrystusa już teraz jest rozpowszechniona w świecie.
3 Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale sprawdzajcie duchy, czy rzeczywiście pochodzą od Boga. Bo pojawiło się na świecie wielu fałszywych proroków. Oto jak można poznać, czy ktoś ma w sobie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł na świat w prawdziwym, fizycznym ciele, jest z Boga. Kto zaś tego nie uznaje, nie przybywa od Boga, ale jest przeciwnikiem Chrystusa, antychrystem, który jak wiecie nadchodzi i już widać jego działanie w świecie.
rew Kochani, nie każdej natchnionej wypowiedzi wierzcie, ale sprawdzajcie, czy takie wypowiedzi pochodzą od Boga, bo na świecie pojawiło się wielu fałszywych proroków. To że natchniona wypowiedź pochodzi od Boga wiadomo stąd: Od Boga pochodzi każda natchniona wypowiedź, która uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Ale każda natchniona wypowiedź, która nie uznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga tylko od antychrysta. Słyszeliście, że takie wypowiedzi pojawią się na świecie, i teraz faktycznie już są.
PI Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy z Boga [są], bo liczni kłamliwi prorocy wyszli na świat. [Po] tym poznajecie ducha Boga: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Pomazańca w ciele przybyłego, od Boga jest, i wszelki duch, który nie wyznaje Jezusa, od Boga nie jest, i to jest [ten] przeciwnika Pomazańca, [o] którym usłyszeliście, że przychodzi, i teraz w świecie jest już.
PJ Umiłowani, nie dawajacie wiary każdemu duchowi, lecz sprawdzajcie duchy, czy są z Boga. Wielu bowiem fałśzywych proroków wyszło na świat. A Ducha Boga poznacie po tym: każdy duch, który przyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest, a każdy duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. Takim jest [duch] antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a teraz już jest na świecie.
BTV Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
PE Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym rozpoznacie Ducha Boga: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga i jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a nawet już jest na świecie.
PD Ukochani, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, który przyszedł w ciele, jest z Boga, a wszelki duch, który tego o Jezusie nie przyznaje, nie jest z Boga. Jest to natomiast [duch] antychrysta, o którym usłyszeliście, że przychodzi, i teraz już jest na świecie.
Drodzy przyjaciele, nie ufajcie każdemu duchowi. Przeciwnie, sprawdzajcie duchy, aby zobaczyć, czy są od Boga; bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. W ten sposób rozpoznajemy Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jeszua Mesjasz przyszedł jako człowiek, jest od Boga, a każdy duch, który nie uznaje Jeszui, nie jest od Boga – jest to w istocie duch Anty-Mesjasza. Słyszeliście, że on nadchodzi. Otóż jest on już tutaj na świecie!
BL ---------------------
EP Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym rozpoznacie ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga, a każdy duch, który nie wyznaje Jezusa nie jest od Boga. Ten właśnie jest duchem antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a właściwie już jest na świecie.
NBG Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy duch jest z Boga; bowiem wielu fałszywych proroków wyszło na świat. W tym poznawajcie Ducha Boga: Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze – jest z Boga. A każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze – nie jest z Boga; jest to więc duch antychrystusa o którym usłyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie.
PL Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób: Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki duch natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść, i już teraz jest na świecie.
UNT Umiłowani! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchy, czy są z Boga. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Ducha Bożego poznawajcie po tym: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. I wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga; jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.
UBG Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, i już teraz jest na świecie.
NPD Umiłowani, pamiętajcie jednak, że nie każdy, kto twierdzi, że ma w sobie Bożego Ducha, ma Go rzeczywiście. Nie ufajcie każdemu, kto tak twierdzi, ale sprawdzajcie, czy duch, jaki jest w takim człowieku, rzeczywiście pochodzi od Boga. Wielu bowiem fałszywych proroków pojawiło się na świecie. A Ducha, który jest od Boga, poznacie między innymi po tym, iż wyznaje, że Jezus Chrystus prawdziwie przyszedł w ludzkiej naturze. Taki jest z Boga. Ten zaś, który nie zgadza się z tym, kim jest Jezus, nie jest z Boga, lecz jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadejdzie i faktycznie jest juża na świecie.
EPP Ukochani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz sprawdzajcie duchy, czy są z Boga, albowiem wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznacieb Ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Chrystusa w ciele przybyłego, z Boga jest, i wszelki duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.
TNP Umiłowani! Nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajciec duchy, czy są z Boga. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Ducha Bożego poznajecied po tym: wszelki duch, który wyznaje Jezusa Chrystusa, że przyszedłe w ciele, jest z Boga. A wszelki duch, który nie wyznajef Jezusa Chrystusa, że przyszedłg w ciele, nie jest z Boga; to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie.
PO Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz sprawdzajcie duchy, czy są z Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. A każdy duch, który nie wyznaje, że Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch antychrysta, o którym słyszeliście, że przychodzi, i teraz jest już w świecie.


  1. a) W wydaniu broszurowym z 2017 r. brak już.
  2. b) W I wydaniu: poznajecie. Po słowach: Jezusa Chrystusa występuje przecinek.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: dokimadzo – poddawać próbie, doświadczać, badać.
  4. d) Wg przypisu w TNP: gr.: ginosko – por. 1J 2,29.
  5. e) Wg przypisu w TNP: por. w. 3.
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: homologeo – ogłosić publicznie, wyznać.
  7. g) Wg przypisu w TNP: dosł: przychodzącego – czas teraź. wynik. z czasu przeszłego.