GNT πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ανωθεν εστιν καταβαινον απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα
NA πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα.
EDW Wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności.
SK Wszystko, co nam Ojciec świateł niebieskich, z wysokości zsyłając, daje i darowuje, zbawienne jest i doskonałe. Nie masz u niego żadnej odmiany ani mroku, jaki przy zachodzie zapada.
EDG Każdy dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności.
KUL Każdy datek dobry i każdy dar doskonały z góry zstępuje, od Ojca światłości, u którego nie ma żadnej odmiany ani zaćmienia [spowodowanego] obrotami.
W Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, zstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany.
BTI Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca światłości, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
BP Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą [do nas] z góry od Ojca światłości, który nie podlega zmianom i kolejnym zaćmieniom.
BTII Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
KR/BWP Wszelkie dobro, przez nas otrzymywane, każdy dar cenny pochodzą z góry od Ojca światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości.
BTIII-V Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
BW Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.
PW Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi od Boga, Ojca światłości, który nie podlega zmianom ani ciemności.
1 Wszystko co dobre i doskonałe pochodzi od Boga, stwórcy wszelkiego światła, który jaśnieje wiecznym blaskiem, nie zmąconym żadnym cieniem.
2 Wszystko co dobre i doskonałe pochodzi od Boga, stwórcy wszelkiego światła, który jaśnieje wiecznym, niczym niezmąconym blaskiem.
3 Wszystko, co dobre i doskonałe, pochodzi z nieba, od Boga, Ojca wszelkiej światłości, u którego nie żadnej zmiany ani zmiennego cienia.
rew Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, zstępuje od Ojca światła, który się nie zmienia jak przesuwające się cienie.
PI Każde danie dobre i każdy dar dojrzały z góry jest, zstępujący od Ojca świateł, u którego nie jest zmienianie lub przesilenia zacienienie.
PJ Każde dobre obdarowanie i każdy dar pełny z góry przychodzi, od Ojca ludzi, w którym nie ma przemiany ani cienia zmienności.
PE Każdy dobry dar i każde doskonałe dobro pochodzi z góry. Zstępuje od Ojca świateł, w którym nie ma zmiany ani cienia zmienności.
PD Każdy dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u którego nie istnieje żadna zmienność lub cień poruszenia.
każdy dobry akt dawania i każdy doskonały dar jest z wysoka i pochodzi od Ojca, który uczynił światła niebieskie. U Niego nie ma ani zmienności, ani ciemności spowodowanej obrotem.
BL Z własnej woli zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy stanowili jakby pierwociny wśród Jego stworzeń.a
EP Każde otrzymane dobro i dary doskonałe pochodzą z góry, od Ojca światłości, w którym nie dochodzi do żadnych zmian ani zaćmień.
NBG Każde szlachetne dawanie i każdy doskonały dar jest z Nieba. Zstępuje od Ojca światłości, u którego wewnątrz nie znajduje się zmiana, zwrot, lub cień.
PL Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar, pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany.
UNT Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca światłości, u którego nie ma odmiany, ani cienia zmienności.
NKB Wszelkie dobro i rzeczy doskonałe pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie dochodzi do żadnych zmian ani zaćmień, jak się to dzieje w przypadku ciał niebieskich.
UBG Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry. Zstępuje od Ojca świateł, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.
NPD Tylko to, co pochodzi z wysokości od Ojca Światłości, jest prawdziwie dobre i tylko to prowadzi do dojrzałości, ponieważ w Najwyższym nie ma żadnego zwodzenia ani cienia zmienności.
EPP Każdy datek i każdy dar doskonały jest z góry, i zstępuje od Ojca świateł [niebiańskich], u którego nie ma wschodu i zachodu ani wędrówki cienia.
TNP Wszelki dobry podarunek i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca świateł, u którego nie istnieje zmienność lub cień poruszeniab.
PO Wszelkie dobre dawanie i każdy doskonały dar jest z góry, zstępując od Ojca świateł u którego nie ma zmiany ani cienia rzucanego na skutek obracania się.
BI Każdy dobry podarunek i wszelki dar doskonały pochodzą z góry, przychodzą od Ojca świateł. On nie podlega żadnym zmianom ani zaćmieniom, do jakich dochodzi wśród ciał niebieskich przez zmianę położenia na niebie.


  1. a) W edycji BL z 2016 brak tego wersetu (błąd drukarski!). Zamiast w. 17 umieszczony został w. 18 (który tu cytujemy na niebiesko), zaś werset 18 został podany z Dz 1:18 i brzmi: "Za pieniądze niegodziwie zdobyte, nabył pole i spadłszy głową na dół, pękł na pół, i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności".
  2. b) Wg przypisu w TNP: myśl odwołująca się do zmienności zjawisk astronomiczych.