GNT και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν τουτο μου εστιν το σωμα το υπερ υμων τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν ωσαυτως και το ποτηριον μετα το δειπνησαι λεγων τουτο το ποτηριον η καινη διαθηκη εστιν εν τω εμω αιματι τουτο ποιειτε οσακις εαν πινητε εις την εμην αναμνησιν
NA καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν· τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
EDW i dzięki uczyniwszy łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich po wieczerzy mówiąc: Ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.
SK a dzięki uczyniwszy łamał go i rzekł: „To jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę”. Podobnie wziął kielich po wieczerzy i rzekł: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej: to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę”.
EDG/KUL i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: To jest ciało moje za was [wydane]: to czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.
W a dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie: to jest ciało moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest Nowy Testament we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę.
BTI i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».
BP i odmówiwszy dziękczynną modlitwę połamał go i rzekł: „To jest Ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie po wieczerzy [wziął] kielich i powiedział: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Ile razy będziecie z niego pić, czyńcie to na moją pamiątkę”,
KR/BWP i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest Nowym Przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę.
BTII-IV i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».
BW A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.
PW podziękował Bogu, podzielił i rzekł: To jest moje ciało, złożone za was w ofierze; to właśnie czyńcie, zachowując pamięć o mnie. Gdy było po wieczerzy, wziął też kielich i rzekł: Ten kielich to znak nowego przymierza z Bogiem, przypieczętowanego moją krwią; to właśnie czyńcie, gdy będziecie pili z tego kielicha, zachowując pamięć o mnie.
podziękował zań Bogu, podał go uczniom i powiedział: "Bierzcie i jedzcie. To jest moje ciało, które będzie za was wydane. Czyńcie to ze względu na pamięć o mnie". Tak samo wziął po wieczerzy kielich wina i rzekł: "To jest kielich nowego przymierza pomiędzy Bogiem i wami, przypieczętowanego moją krwią. Pijcie z niego ia czyniąc to zawsze mnie wspominajcie".
3 podziękował za niego Bogu, podzielił i powiedział do uczniów: "Jedzcie. To jest moje ciało za was wydane. Czyńcie to jako wyraz pamięci o Mnie". Tak samo wziął po wieczerzy kielich z winem i rzekł: "To jest kielich nowego przymierza przypieczętowanego moją krwią. Pijcie z niego jako wyraz pamięci o Mnie".
rew złożył podziękowania, połamał go i rzekł: „Ten chleb oznacza moje ciało, które ma być dane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. To samo zrobił z kielichem. Po posiłku paschalnym powiedział: „Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi. Ilekroć będziecie z niego pić, czyńcie to na moją pamiątkę”.
PI i podziękowawszy połamał i powiedział: "To me jest ciało, [to] za was. To czyńcie ku mojemu przypomnieniu". Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich nowym przymierzem jest w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pilibyście, ku mojemu przypomnieniu".
PJ i złożywszy dziękczynienie, połamał, i powiedział: „To jest ciało moje, to dla was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy – mówiąc: „Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę”.
BTV i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!».
PE i po dziękczynieniu połamał i powiedział: To jest Moje ciało za was wydane. To czyńcie na Moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął także kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem w Mojej krwi. To czyńcie, ile razy będziecie pić, na Moją pamiątkę.
PD i gdy podziękował [Bogu], połamał i powiedział: To jest moje ciało za was [wydane]; to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pijecie – na moją pamiątkę.
i uczyniwszy b'rachę, połamał go i rzekł: „Oto moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę”; podobnie też kielich po posiłku, mówiąc: „Kielich ten to Nowe Przymierze zawarte przez moją krew; czyńcie to, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę”.
BL i odmówiwszy dziękczynienie połamał i rzekł: „to jest Ciało moje za was [wydane]. To czyńcie na moją pamiątkę!” Podobnie [wziął] kielich po wieczerzy, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. To czyńcie, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę!”
EP odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: To jest moje Ciało za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej Krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę.
NBG podziękował, złamał oraz powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje, za was łamane ciało; to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich – po spożyciu wieczerzy – mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem w mojej krwi; to wywołajcie, ilekroć na moją pamiątkę pijecie.
PL złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: To jest moje ciało za was wydane – to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył: Ten kielich to Nowe Przymierzeb, w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie – na moją pamiątkę.
UNT A gdy podziękował, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie; to jest moje ciało, które za was bywa łamane; to czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.
NKB i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was [wydane]. To czyńcie na moją pamiątkę”. Podobnie, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę”.
UBG A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.
NPD i złożywszy dziękczynienie, porozrywał go na kawałki i rozdając je uczniom, powiedział: „Tak właśnie moje ciało zostanie za was rozdarte. Podobnie i wy, dzielcie się chlebem, trwając we mnie”. A po spożyciu wieczerzy wziął kielich i powiedział: „Oto wznoszę toast za Nowe Przymierze, które zostanie zapieczętowane moją krwią. Ilekroć zatem po moim odejściu będziecie się gromadzić, czyńcie to samo, w jedności trwając we mnie”.
EPP i złożywszy dziękczynienie, przełamał go i rzekł: – To jest ciało moje za was. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: – Ten kielich jest Nowym Przymierzem w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć będziecie pili, na moją pamiątkę.
TNP A gdy podziękowałc, złamał i powiedział: Bierzcie, zjedzcie; to jest moje ciało, które za was jest łamane; to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich, po spożyciu wieczerzy, mówiąc: Ten kielich – to jest nowe przymierzed we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.
PO Podziękował, połamał i powiedział: To jest moje ciało, które jest za was dane; to czyńcie dla wspominania Mnie. Tak samo, po zjedzeniu wieczerzy, wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi; to czyńcie, ilekroć go pijecie, dla wspominania Mnie.
BI i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was [wydane]. To czyńcie na moją pamiątkę”. Podobnie, po spożyciu wieczerzy, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć pić będziecie, na moją pamiątkę”.


  1. a) W II wydaniu drobna zmiana: "Pijcie z niego, a czyniąc to"
  2. b) W V wydaniu Nowe Przymierze małymi literami.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: eucharisteo – czynić dziękczynienie – Mt 26,27.
  4. d) Wg przypisu w TNP: gr.: diatheke – przymierze – Hbr 9,17.