GNT και παντες το αυτο πνευματικον επιον πομα επινον γαρ εκ πνευματικης ακολουθουσης πετρας η πετρα δε ην ο χριστος
NA καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας, ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ Χριστός.
EDW i wszyscy pili tenże napój duchowy (a pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus).
SK i wszyscy pili ten sam napój duchowy. Pili mianowicie ze skały duchowej, która im towarzyszyła; a skała ta był to Chrystus.
EDG/KUL i wszyscy pili ten sam napój duchowy, bo pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus.
W i wszyscy pili ten sam napój duchowy (a pili ze skały duchowej, która szła za nimi, a skałą był Chrystus).
BTI pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus.
BP i pili ten sam napój o duchowym znaczeniu. Pili zaś napój wytryskujący ze skały o duchowym znaczeniu, która szła za nimi, a skała ta była symbolem Chrystusa.
KR/BWP i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus.
BTII i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus.
BW I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałąbył Chrystus.
BTIII-IV i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus.
PW i krzepili się życiodajnym napojem ze skały. Pili napój pochodzący ze skały Bożej, która była symbolem Chrystusa.
1 Chrystus, który był jej źródłem, towarzyszył im jako potężna skała duchowego odnowienia.
2 Chrystus zaś, który był źródłem tej wody, towarzyszył im jako potężna skała duchowego odnowienia.
3 i pili ten sam duchowy napój. Bo czerpali z towarzyszącej im duchowej skały, którą był sam Chrystus.
i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Bo pili z duchowego masywu skalnego, który za nimi podążał, a ów masyw skalny oznaczał Chrystusa.
rew i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, która wyobrażała Chrystusa.
PI i wszyscy ten sam duchowy wypili napój; pili bowiem z duchowej towarzyszącej skały; [tą] skałą zaś był Pomazaniec.
PJ i wszyscy napili się tym samym duchowym napojem – pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus
BTV i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus.
PE i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili przecież z towarzyszącej im duchowej skały. Tą skałą zaś był Chrystus.
PD i wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały, a skałąbył Chrystus.
i wszyscy pili ten sam napój od Ducha – bo pili ze Skały zesłanej przez Ducha, która szła za nimi, a Skałąbył Mesjasz.
BL i wszyscy pili ten sam napój duchowy, gdyż pili ze skały duchowej, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus.
EP i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały. A tą skałą był Chrystus!
NBG oraz wszyscy wypili ten sam napój duchowy; bowiem pili z duchowej, towarzyszącej im Skały, a tą Skałą był Chrystus.
PL Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus.
UNT I wszyscy pili ten sam duchowy napój; albowiem pili z duchowej skały, która im towarzyszyła; a tą skałą był Chrystus.
NKB I wszyscy ten sam duchowy napój wypili. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, tą skałą zaś był Chrystus.
UBG I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.
NPD i chociaż wszyscy pili ten sam napój, który miał zwrócić ich myśli ku duchowej rzeczywistości – pili bowiem ze Skały, która w duchowy sposób ciągle im towarzyszyła, a którą to Opoką był sam Chrystus
EPP I wszyscy ten sam duchowy napój pili, pili bowiem z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus.
TNP I wszyscy wypili ten sam duchowy napój; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła – a tą skałą był Chrystus.
PO I wszyscy pili ten sam duchowy napój; pili bowiem z duchowej skały, która szła za nimi, a skałąbył Chrystus.
BI i wszyscy ten sam duchowy napój wypili. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, tą skałą zaś był Chrystus.