GNT οπου ουκ ενι ελλην και ιουδαιος περιτομη και ακροβυστια βαρβαρος σκυθης δουλος ελευθερος αλλα [τα] παντα και εν πασιν χριστος
NA ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν Χριστός.
EDW [W tym odnowieniu] nie masz poganina ani Żyda, obrzezanego czy nie obrzezanegoa, barbarzyńcy i Scyty, wolnego i niewolnika, ale wszystko i we wszystkim Chrystus.
SK Nie ma tam już poganina ni żyda, obrzezania ani nieobrzezania; nie ma barbarzyńcy ni Scyty, niewolnika ani wolnego człowieka; nie, Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
EDG [W tym odnowieniu] nie masz Greka anib Żyda, obrzezanego czy nieobrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, wolnego i niewolnika, ale wszystko i we wszystkim Chrystus.
KUL A tu już nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.
W w czym nie ma poganina i żyda, obrzezania i odrzezka, barbarzyńcy i Scyty, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
BTI A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.
BP A tam już nie ma Greka ni Żyda, obrzezanego i nie obrzezanego, nie ma barbarzyńcy ni Scyty, niewolnika ani wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
BTII-V A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus.
KR/BWP W tej sytuacji nie ma już podziału na Greków i Żydów, na obrzezanych i nie obrzezanych, na barbarzyńców i Scytów, na niewolników i wolnych. Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
BW W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
PW W tym stanie już nie ma znaczenia, czy ktoś jest poganinem albo Żydem, czy był obrzezany albo nie, czy jest biały albo czarny, czy jest niewolnikiem, czy wolnym, ale to jest istotne, że we wszystkich jest Chrystus.
1 W tym nowym życiu nie liczy się narodowość, rasa, wykształcenie czy pozycja społeczna człowieka – te sprawy nic nie znaczą. Liczy się tylko to, czy dany człowiek posiada Chrystusa, który przecież jest dla wszystkich jednakowo dostępny.
2 Teraz nie liczy się narodowość, rasa, wykształcenie czy pozycja społeczna człowieka – te sprawy przestały cokolwiek znaczyć. Liczy się tylko to, czy dany człowiek przyjął Chrystusa, który przecież jest dla wszystkich jednakowo dostępny.
3 Teraz nie liczą się już podziały na Greków i Żydów, barbarzyńców, Scytów, niewolników i wolnych – wszystkim i dla wszystkich jest Chrystus.
rew W tym stanie nie ma różnicy między Grekiem i Żydem, obrzezaniem i nieobrzezaniem, cudzoziemcem, Scytą, niewolnikiem czy wolnym, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim.
PI gdzie nie jest Hellen i Judejczyk, obrzezanie i nieobrzezanie, barbarzyńca, Scyta, niewolnik, wolny, ale wszystkim i we wszystkim Pomazaniec.
PJ A tu już nie ma Hellena ani Judejczyka, obrzezanego ani nieobrzezanego, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim i we wszystkich Chrystus.
PE Nie ma tu już Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezani, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
PD gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, ale Chrystus – wszystkim i we wszystkich.
Nowe ja nie dopuszcza podziałów na nie-Żydów i Żydów, obrzezanych i nieobrzezanych, obcych, dzikich, niewolników i wolnych, przeciwnie – to Mesjasz jest wszystkim we wszystkich.
BL Wtedy już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich.
EP Nie ma już Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
NBG Gdzie nie ma Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, obcego, Scyty, niewolnika, wolnego; ale wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
PL Na tej drodze nie liczy się, czy ktoś jest Grekiem, czy Żydem, czy go obrzezano, czy nie, czy pochodzi z daleka, jest Scytą, niewolnikiem, czy wolnym – liczy się tylko Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich.
UNT Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego; ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.
NKB gdzie nie ma Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich: Chrystus.
UBG Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.
NPD I pamiętajcie, że w nowości stworzenia kompletnie nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy nim nie jest, czy jest fizycznie obrzezany, czy nie. Nie ma również znaczenia, jakie kto ma wykształcenie ani jak wysoko czy nisko jest postawiony w społecznej hierarchii!. W nowej naturze liczy się tylko to, czyc Chrystus jest wszystkim w każdym z nas!.
EPP Tu bowiem nie ma Greka ani Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.
TNP Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcyd, Scytye, niewolnika, wolnego; ale wszystkim i we wszystkich – Chrystus.
PO Gdzie nie może być Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich.
BI Nie ma już Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim i we wszystkich jest Chrystus.


  1. a) We wcześniejszych wydaniach przymiotnikowo: nieobrzezanego.
  2. b) We następnych wydaniach: ni.
  3. c) W wydaniu broszurowym (2016): że.
  4. d) Wg przypisu w TNP: tj. nie mówiący po grecku, obcy.
  5. e) Wg przypisu w TNP: mieszkaniec krajów na płn. od M. Czarnego – synonim wszelkiego zła, grubiaństwa i okrucieństwa; akceptowanie Scyty jako będącego w Chrystusie to dla Greków myśl rewolucyjna).