GNT ινα παρακληθωσιν αι καρδιαι αυτων συμβιβασθεντες εν αγαπη και εις παν πλουτος της πληροφοριας της συνεσεως εις επιγνωσιν του μυστηριου του θεου χριστου εν ω εισιν παντες οι θησαυροι της σοφιας και γνωσεως αποκρυφοι
NA ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ, ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.
EDW [Staram się o to], aby ucieszyły się ich serca, iżby złączeni w miłości, osiągnęli całe bogactwo pełnego zrozumienia i doszli do poznania tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
SK Niech, pokrzepieni na sercu i ściśle złączeni w miłości, dotrą do całego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga [Ojca], to jest Chrystusa [Jezusa]; w nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
EDG [Staram się o to] aby doznały pociechy ich serca, a w miłości złączeni [osiągnęli] całe bogactwo pełnego zrozumienia i [doszli] do poznania tajemnicy Boga, Chrystusa, w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
KUL aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali pouczeni w miłości, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – [to jest] Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy istnieją jako ukryte.
W aby ich serca pocieszyły się i żeby byli wyposażeni w miłość i we wszystkie bogactwa pełnego zrozumienia, w poznaniu tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, w którym są "ukryte" wszystkie "skarby mądrości i umiejętności".
BTI aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – [to jest] Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy istnieją jako ukryte.
BP Oby nabrali otuchy i zjednoczeni w miłości doszli do całego bogactwa i pełnego zrozumienia, do głębszego poznania tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim są wszystkie skarby mądrości i poznania.
BTII-IV aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku [osiągnięciu] całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – [to jest] Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
KR/BWP Pragnąłbym, by serca wszystkich ogarnęła otucha, by miłość stała się dla wszystkich źródłem pouczeń, dzięki którym mogliby osiągnąć bogactwo całkowitej pewności poznania, by wreszcie wskutek tego stała się dla wszystkich dostępną tajemnica Boga, to jest Chrystus, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
BW Aby pocieszone były ich sercaa, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
PW Chcę was podnieść na duchu, bo wtedy, zjednoczeni miłością i wzbogaceni niezachwianą pewnością, poznacie Chrystusa jako tajemnicę Boga. W nimukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
1 Proszę Boga, by dodał wam otuchy i połączył mocnymi więzami miłości, abyście byli ubogacani poznawaniem Chrystusa w pełni Jego boskości, gdyż to w Chrystusie Bóg ujawnił swój tajemniczy plan. W Nim kryją się niewyczerpane bogactwa mądrości i wiedzy.
2 Proszę Boga, by dodał wam otuchy i połączył mocnymi więzami miłości, abyście byli ubogacani poznawaniem Chrystusa i pełni Jego boskości, gdyż to poprzez Niego Bóg ujawnił swój poufny plan. W Nim także kryją się niewyczerpane bogactwa mądrości i wiedzy.
3 Pragnę, by byli pełni zachęty i zjednoczeni w miłości, by doświadczyli pełnego zrozumienia i poznania Bożej tajemnicy – Chrystusa. To w Nim kryją się niewyczerpane bogactwa mądrości i wiedzy.
żeby ich serca zostały pocieszone, aby byli harmonijnie zespoleni w miłości, a także ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności ich zrozumienia, ku dokładnemu poznaniu świętej tajemnicy Bożej, mianowicie Chrystusa. W nim są starannie skryte wszelkie skarby mądrości i poznania.
rew Robię to, żeby ich serca zaznały pocieszenia i żeby wszystkich zespalała miłość, tak by posiedli wszelkie bogactwa wynikające z dobrego zrozumienia prawdy – którego są całkowicie pewni – i zdobyli dokładną wiedzę o świętej tajemnicy Bożej, o Chrystusie. To on skrywa w sobie wszelkie skarby mądrości i wiedzy.
PI aby zostały zachęcone serca ich, zespoleni w miłości i ku chwale bogactwu pełni zrozumienia, ku uznaniu tajemnicy Boga, Pomazańca, w której są wszystkie skarby mądrości i poznania zakryte.
PJ aby ich serca napełniły się pociechą, gdy zespolą się w miłości, [by dojść] do całego bogactwa pełni zrozumienia, do tajemnicy Boga – do Chrystusa, w którym są odsłonięte wszystkie skarby mądrości i poznania.
BTV aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, [osiągnęli] pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie, i głębsze poznanie tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
PE aby ich serca doznały pokrzepienia, a oni zjednoczeni w miłości, zostali obdarzeni całym bogactwem pełnego zrozumienia w celu poznania tajemnicy Boga, Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
PD aby ich serca doznały zachęty, byli zjednoczeni w miłości i [dążyli] do całego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Celem moim jest to, aby doznali pokrzepienia, aby złączyli się razem w miłości i aby posiedli wszystkie bogactwa, jakie wynikają z pewności zrozumienia i pełnego poznania tajemnicy prawdy Bożej – którą jest Mesjasz! To w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
BL aby ich serca mogły doznać pokrzepienia, aby zostali zjednoczeni w miłości i osiągnęli całe bogactwo pełnego zrozumienia ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga – [to jest] Chrystusa. W Nim to ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
EP Niech ich serca doznają pociechy, aby zjednoczeni w miłości doszli do całej bogatej pełni zrozumienia, do poznania tajemnicy Boga, Chrystusa. W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
NBG By zostały zachęcone ich serca i zostali zespoleni w miłości, ku wszelkiemu bogactwu całkowitej pewności zrozumienia, aż do znajomości tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości oraz wyższego poznania.
PL Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
UNT Aby pocieszone były ich serca, a oni zespoleni miłością i ku całemu bogactwu pełnego zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa, W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
NKB aby zostały pokrzepione ich serca, pouczeni w miłości i do wszelkiego bogactwa pełni pojmowania, do poznania tajemnicy Boga – Chrystusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i wiedzy ukryte.
UBG Aby ich serca doznały pociechy, będąc zespoleni w miłości, a to ku całemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa; W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
NPD Pragnę bowiem, aby serca wszystkich mogły doświadczyć pełni zachęty i zespolenia w postawie ofiarnejb Bożej miłości, w trakcie poznawania i lepszego zrozumienia bogactwa Boskiej tajemnicy, która została złożona w Chrystusie, gdyżc w Nim są zawarte wszystkie skarby Bożej mądrości i poznania Najwyższego.
EPP aby doznały pociechy serca ich, zespolonych w miłości i we wszelkim bogactwie pełnego zrozumienia, dla poznania tajemnicy Boga – Chrystusa. W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
TNP Aby ich serca doznały zachętyd, a oni zespoleni ze sobą w miłości, dążyli ku całemu bogactwu pełni zrozumieniae, ku dogłębnemu poznaniuf tajemnicy Boga i Ojca, i Chrystusa, w którymg ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
PO Aby pocieszone zostały ich serca, tak by byli związani razem w miłości i związani razem ku całemu bogactwu pełnego przekonania zrozumienia, ku pełnemu poznaniu tajemnicy Boga – Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
BI Pragnę bowiem, aby ich serca doznały pokrzepienia, zjednoczone w miłości i ukierunkowane na osiągnięcie całkowitej pewności i rozeznania w poznawaniu misterium Boga – Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy.


  1. a) W I zmieniony szyk: serca ich.
  2. b) W wydaniu z 2016 (broszurowym) brak ofiarnej.
  3. c) W wydaniu z 2016 (broszurowym) gdyż po kropce (wielką literą).
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: zostały pocieszone.
  5. e) Wg przypisu w TNP: por. Kol 1,9.
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: epignosis – dokładne, pełne poznanie.
  7. g) Wg przypisu w TNP: lub: w której (tj. tajemnicy).