Czy Jezus jest Prawdziwym Bogiem? Tekst istotny dla chrześcijan, którzy wyznają wiarę w bóstwo Chrystusa.

GNT οιδαμεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκωμεν τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και ζωη αιωνιος
NA οἴδαµεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡµῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωµεν τὸν ἀληθινόν, καὶ ἐσµὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.
EDW I wiemy, że Syn Boży przyszedł i uzdolnił nas, abyśmy poznali prawdziwego Boga i złączyli się z prawdziwym Synem Jego. On jest Bogiem prawdziwym i żywotem wiecznym.
SK Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumienie, tak że poznać możemy tego [Boga], który jest prawdziwy. Jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest Bogiem prawdziwym i żywotem wiecznym.
EDG I wiemy, że Syn Boży przyszedł i uzdolnił nas, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest Bogiem prawdziwym i żywotem wiecznym.
KUL Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam zdolność, abyśmy mogli poznać Prawdziwego, a jesteśmy w Prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.
W I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga i byli w prawdziwym Synu jego. Ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.
BTI Wiemy także, że Syn Boży przyszedł, abyśmy poznali Prawdziwego i jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznyma.
BP Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i dał nam zrozumieć i poznać Prawdziwego [Boga]. My jesteśmy w tym Prawdziwymw Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
BTII-IV Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
KR/BWP Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy mogli poznać Prawdziwego [Boga]. Trwamy bowiem w prawdziwym Bogu przez Syna Jego Jezusa Chrystusa. Jest to Bóg Prawdziwy, Żywy i Wieczny.
BW Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
PW Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam możność poznania prawdziwego Boga. Należymy do niego, ponieważ należymy do jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest właśnie prawdziwy Bóg i życie wieczne.
Wiemy też, że Chrystus, Syn Boga, przyszedł, aby pomóc nam poznać prawdziwego Boga. Teraz jesteśmy więc w Bogu, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie, Jego Synu; On jest tym jedynym prawdziwym Bogiem, Onb jest życiem wiecznym.
3 Wiemy też, że Syn Boży przyszedł, aby umożliwić nam poznanie prawdziwego Boga. Teraz więc należymy do Niego, bo należymy do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest tym jedynym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
rew Wiemy jednak, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas wnikliwością, żebyśmy mogli zdobyć wiedzę o prawdziwym Bogu. Jesteśmy z Nim w jedności poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak, to jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.
PI Wiemy zaś, że Syn Boga nadchodzi i dał nam myślenie, aby poznawaliśmy Prawdziwego. I jesteśmy w Prawdziwym, w Synu jego, Jezusie Pomazańcu; ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.
PJ Wiemy też, że Syn Boży się zbliża, a nam dał rozum, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w Prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
BTV Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
PE Wiemy też, że Syn Boga przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
PD Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Prawdziwegoi jesteśmy w Prawdziwym, w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam zdolność rozeznawania, abyśmy mogli wiedzieć, kto jest prawdziwy. Co więcej, jesteśmy zjednoczeni z Tym, który jest prawdziwy, zjednoczeni z Jego Synem Jeszuą Mesjaszem. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
BL ------------------------------
EP Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł, zdolny do poznawania Prawdziwego. Należymy więc do Prawdziwego, do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
NBG Ale też wiemy, że jest obecny Syn Boga i daje nam takie usposobienie, abyśmy poznawali Prawdomównego; więc jesteśmy w tym Prawdomównym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Ten jest Prawdomównym Bogiem i życiem wiecznym.
PL Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego,c który jest Prawdziwyi jesteśmy w tym Prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
UNT A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga; my jesteśmy w prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
UBG A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
NPD Pamiętajcie też, że Syn Boży przyjdzie powtórnie na Ziemię. Tymczasem jednak, już teraz, w swoim Duchu daje nam zdolność osobistego poznawaniad TEGO, KTÓRY JEST Prawdziwy. Trwajmy zatem w TYM, KTÓRY JEST Prawdziwy i w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On bowiem jest Prawdziwym Bogiem i odwiecznym Życiem, ktore trwa na wieki.
EPP I wiemye, że Syn Boży przyszedł i dał nam zdolność myślenia, abyśmy poznali Prawdziwego. I jesteśmy w Prawdziwym, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
TNP Wiemy też, że Syn Boży nadchodzif, a dał nam rozum, byśmy znali Prawdziwegoi jesteśmy w Prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie; Teng jestPrawdziwy Bóg i życie wieczne.
PO I wiemy, że Syn Boga przyszedł i dał nam zrozumienie, abyśmy znali Tego, który jest prawdziwy; i jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.


  1. a) Oczywiście w I wydaniu BT jest błąd, bowiem zabrakło słów: "i obdarzył nas zdolnością rozumu";
  2. b) W II wydaniu mamy: "On jest tym jedynym prawdziwym Bogiem i jest życiem wiecznym";
  3. c) We wcześniejszych wydaniach zaimek "Tego" małą literą.
  4. d) W wydaniu broszurowym z 2017 r. początek inaczej: A Syn Boży przyszedł właśnie po to, żeby dać nam zdolność osobistego poznania TEGO, ... .
  5. e) W I wydaniu mamy: "Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł..."; po "Synu Jego" brak przecinka.
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: heko – przyjść, przybyć, być obecnym.
  7. g) Wg przypisu w TNP: gr.: houtos – ten (właśnie), on – zaimek wskazujący.