Tekst niezbyt jasny.

GNT μη ουκ εχομεν εξουσιαν αδελφην γυναικα περιαγειν ως και οι λοιποι αποστολοι και οι αδελφοι του κυριου και κηφας
NA μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς;
EDW Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry jako i inni Apostołowie, i bracia Pańscy, i Kefas?
SK Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą chrześcijańskiej niewiasty, tak jak to czynią inni apostołowie, bracia Pana i Kefas?
EDG/KUL Czyż nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak inni Apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?
W Czy nie mamy prawa prowadzić z sobą niewiasty, siostry, jak i inni apostołowie i bracia Pańscy i Kefas?
BTI-II, V Czyż nie wolno nam brać zea sobą niewiasty-siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?
BP Czy nie wolno nam zabrać ze sobą siostry, kobiety, podobnie jak czynią to pozostali apostołowie oraz bracia Pana i Kefas?
KR/BWP Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty-siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?
BW Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia Pańscy, i Kefas?
PW Czy nie mam prawa, żeby w podróżach towarzyszyła mi wierząca żona, jak innym apostołom, braciom Pana, a nawet Kefasowi?
1 A gdybym miał żonę chrześcijankę, czy nie mógłbym jej zabierać ze sobą w podróż, jak to czynią inni uczniowie i bracia Pańscy i Piotr?
2 A gdybym miał żonę chrześcijankę, czy nie mógłbym jej zabierać ze sobą w podróż, jak to czynią inni uczniowie i bracia Pańscy, a także Piotr?
3 Czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony, tak jak to robią inni apostołowie, bracia naszego Pana, a nawet sam Piotr?
Czyż nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry będącej żoną, jak to czynią pozostali apostołowie i bracia Pana, i Kefas?
rew Czyż nie mamy prawa zabierać ze sobą wierzącej żony, jak to czynią pozostali apostołowie, bracia Pana i Kefas?
PI Nie mamy swobody siostry kobiety brać ze sobą, jak i pozostali wysłannicy, i bracia Pana, i Kefas?
PJ Czyż nie mamy prawa brać wszędzie ze sobą kobiety, siostry [w wierze], jak pozostali apostołowie, i bracia Pana, i Kefas?
PE Czy nie mamy prawa zabrać z sobą siostry, kobiety, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia Pana i Kefas?
PD Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry – kobiety, jak i pozostali apostołowie i bracia Pana oraz Kefas?
Czy nie mamy prawa zabierać z sobą wierzącej żony, jak to robią pozostali wysłannicy, w tym bracia Pana i Kefa?
BL Czyż nie mamy prawa siostrę-niewiastę prowadzić ze sobą jak i inni apostołowie i bracia Pana oraz Kefas?
EP Czy naprawdę nie mamy prawa podróżować z siostrą, jak to czynią inni apostołowie, bracia Pana i Kefas?
NBG Czyż nie mamy wolności, by zabierać ze sobą siostry – kobiety, podobnie jak pozostali apostołowie oraz bracia Pana i Kefas?
PL Czy nie mamy prawa zabierać z sobą siostry, kobiety, jak to czynią pozostali apostołowie i bracia Pana oraz Kefas?
UNT Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry żony, jak i pozostali apostołowie i bracia Pana, i Kefas?
NKB Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty – siostry, podobnie jak pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?
UBG Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry – żony, jak inni apostołowie, bracia Pana i Kefas?
NPD Czyż nie mam prawa, jak pozostali Apostołowie, w tym Piotr oraz kuzyni PANA, podróżować z kobietą, siostrą w wierze, do pomocy w sprawach związanych z codziennym utrzymaniem?
EPP Czy nie wolno nam podróżować z żoną chrześcijanką, jak inni Apostołowie i bracia Pana, i Kefas?
TNP Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry żony, jak i pozostali apostołowie i braciab Pana, i Kefas?
PO Czy nie mamy prawa zabierać z sobą siostry-żony, jak pozostali apostołowie i bracia Pana, i Kefas?
BI Czyż nie wolno nam brać ze sobą niewiasty – siostry, podobnie jak pozostali apostołowie oraz bracia Pańscy i Kefas?


  1. a) W III wydaniu: "z".
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: adelfos – brat w odróżnieniu od gr.: anepsios – kuzyn – Kol 4,10.