"Pan chwały" czy "chwalebny Pan"? Tekst istotny dla wierzących w bóstwo Chrystusa.

GNT ην ουδεις των αρχοντων του αιωνος τουτου εγνωκεν ει γαρ εγνωσαν ουκ αν τον κυριον της δοξης εσταυρωσαν
NA ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν· εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν Κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν.
EDW której nikt z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali.
SK a której żaden z książąt tego świata nie pojął. Bo gdyby byli ją pojęli, nie byliby ukrzyżowali Pana chwały.
EDG/KUL której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali.
W której nie poznał żaden z książąt tego świata, bo gdyby byli poznali, nigdyby Pana chwały nie ukrzyżowali.
BTI tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
BP Tej mądrości nie pojął nikt z władców tego świata, bo gdyby ją byli pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
BTIII-V tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
KR/BWP tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
BW Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdybya poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali.
PW Żaden z władców świata nie zrozumiał tej mądrości, bo gdyby ją zrozumieli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
1 Wielcy tego świata nie zrozumieli go, bo gdyby go pojęli, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana Chwały.
2 Mędrcy tego świata nie zrozumieli go, bo gdyby go pojęli, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana Chwały.
3 Żaden z przywódców tego świata jej nie pojął, bo gdyby tak było, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
Mądrości tej nie poznał żaden z władców tego systemu rzeczy, bo gdyby ją znali, nie zawiesiliby na palu chwalebnego Pana.
rew Mądrości tej nie poznał żaden z władców tego świata, bo gdyby ją znali, nie straciliby na palu Pana godnego chwały.
PI którą nikt z przewodzących świata tego nie poznał, gdyby bowiem poznali, nie chyba Pana chwały ukrzyżowaliby.
PJ Nikt z pierwszych tego świata nie doszedł do jej poznania, gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
PE której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
PD której żaden z władców tego wieku nie poznał, bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
Nie zrozumiał jej ani jeden z przywódców tego świata; bo gdyby zrozumieli, nie uśmierciliby Pana, od którego chwała ta płynie.
BL której nikt z władców tego świata nie zdołał poznać. Gdyby bowiem byli poznali, nie ukrzyżowaliby przecież Pana chwały.
EP Nie poznał jej żaden z władców tego świata, gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
NBG której nikt z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, to by nie ukrzyżowali Pana chwały.
PL Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały.
UNT Której żaden z władców tego wieku nie poznał; bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
NKB tę, której nie poznał żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
UBG Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
NPD Ci, którzy są ze świata, nie są w stanie jej zrozumieć. Gdyby bowiem pojęli ją, nie ukrzyżowaliby PANA Chwały.
EPP Nikt z władców tego świata nie poznał jej. Gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały.
TNP Której żaden z władców tego wiekub nie poznałc; bo gdyby poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
PO Której żaden z władców tego wieku nie poznał; gdyby bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;
BI tę, której nie poznał żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały;


  1. a) W I wydaniu dodane: byli.
  2. b) Wg przypisu w TNP: lgr.: aion – wiek, epoka, okresy czasu.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: ginosko – Mt 12,15.