GNT εν οις ο θεος του αιωνος τουτου ετυφλωσεν τα νοηματα των απιστων εις το μη αυγασαι τον φωτισμον του ευαγγελιου της δοξης του χριστου ος εστιν εικων του θεου ου γαρ εαυτους κηρυσσομεν αλλα ιησουν χριστον κυριον εαυτους δε δουλους υμων δια ιησουν οτι ο θεος ο ειπων εκ σκοτους φως λαμψει ος ελαμψεν εν ταις καρδιαις ημων προς φωτισμον της γνωσεως της δοξης του θεου εν προσωπω [ιησου] χριστου
NA ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. Οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. ὅτι ὁ θεὸς ὁ εἰπών· ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ [Ἰησοῦ] Χριστοῦ.
EDW mianowicie dla niewiernych, którym bóg tego świata zaślepił umysł, aby nie zajaśniał dla nich blask Ewangelii chwały Chrystusa, będącego obrazem Boga. Bo nie samych siebie głosimy, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, a siebie uważamy za sługi wasze przez Jezusa. Bóg bowiem, który rozkazał, aby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, abyśmy zajaśnieli blaskiem poznania jasności Bożej w obliczu Chrystusa Jezusa.
SK duch tego świata zaślepił rozum tych ludzi bez wiary, tak że nie może zajaśnieć dla nich światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest odblaskiem Boga. Bo nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana; sami zaś pragniemy być jedynie sługami waszymi, z miłości dla Jezusa. Bo ten sam Bóg, który rzekł: „Niech światłość zaświeci w ciemności”, rozświecił tę światłość w sercach naszych, aby rozjaśnić światło poznania chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
EDG/ KUL mianowicie dla niewiernych, którym bóg tego świata zaślepił umysł, aby nie zajaśniał dla nich blask dobrej nowiny o chwale Chrystusa, będącego obrazem Boga. Bo głosimy nie samych siebie, ale Chrystusa Jezusa Pana, a siebie uważamy za sługi wasze przez Jezusa. Bóg bowiem, który rozkazał, aby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, abyśmy zajaśnieli blaskiem poznania jasności Bożej w obliczu Chrystusa [Jezusa].
W u których bóg świata tego zaślepił umysł niewiernych, aby im nie zajaśniało światło ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie opowiadamy bowiem samych siebie, ale Jezusa Chrystusa Pana naszego, siebie zaś sługami waszymi przez Jezusa. Albowiem Bóg, który rozkazał, żeby z ciemności zabłysła światłość, sam oświecił serca nasze, aby zajaśniały poznaniem chwały Boga, w obliczu Jezusa Chrystusa.
BP dla niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie dostrzegli światła dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, a siebie uważamy za wasze sługi dzięki Jezusowi. Albowiema Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysło światło, sam rozjaśnił nasze serca światłością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
BTI-IV/ KR/BWP dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
BW W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.
PW Brak im wiary, bo władca tego świata dotknął ślepotą ich umysł tak, że nie dociera do nich światło Ewangelii, w której jaśnieje blask Chrystusa. W nim mamy obraz samego Boga. Dlatego więc głosimy wieść o Jezusie Chrystusie, a nie o samych sobie; on jest Panem, a my z jego woli – waszymi sługami. Bóg powiedział: Niech pośród ciemności zajaśnieje światło. On sam zajaśniał w naszym sercu i dał nam poznać swój majestat, który jaśnieje w osobie Jezusa Chrystusa.
1 Poraził ich ślepotą bóg tego świata – szatan. Dlatego nie są w stanie dojrzeć padającego na nich światła ewangelii ani też zrozumieć tej zadziwiającej, głoszonej przez nas, wieści o chwale Chrystusa, który jest Bogiem. Nie głosimy o sobie, lecz o Jezusie Chrystusie, który jest Panem. Siebie zaś, ze względu na zasługi Chrystusa uważamy za wasze sługi. Gdyż Bóg, który kiedyś rzekł: "Niech w ciemności zabłyśnie światło", pozwolił nam zrozumieć, że cały blask Jego chwały odbija się na twarzy Jezusa Chrystusa.
2 porażonych ślepotą przez boga tego świata – szatana. Właśnie dlatego nie są w stanie dojrzeć docierającego do nich światła Ewangelii ani też zrozumieć tej zadziwiającej, głoszonej przez nas, wieści o chwale Chrystusa, który jest Bogiem. Nie przysparzamy chwały sobie, lecz Jezusowi Chrystusowi, który jest Panem. Siebie zaś, ze względu na Chrystusa, uważamy za wasze sługi. Gdyż Bóg, który kiedyś rzekł: "Niech w ciemności zabłyśnie światło", pozwolił nam zrozumieć, że cały blask Jego chwały odbija się na twarzy Jezusa Chrystusa.
3 Ich umysły oślepił bóg tego świata – szatan – by nie dostrzegli światła ewangelii, ukazującego wspaniałość Chrystusa, który jest obrazem samego Boga. Nie o sobie bowiem mówimy, ale o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Jesteśmy waszymi sługami dla Niego. Bo Bóg, który kiedyś rzekł: „Niech w ciemności zabłyśnie światło”, zajaśniał w naszych sercach i dał nam poznać blask Jego chwały, odbijającej się na twarzy Jezusa Chrystusa.
wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa. Bo właśnie Bóg rzekł: "Z ciemności niech zajaśnieje światło", on też oświetlił nasze serca, by je oświecić chwalebnym poznaniem Boga poprzez oblicze Chrystusa.
rew dla ludzi bez wiary, którym bóg tego świata zaślepia umysły, żeby nie mogło do nich dotrzeć światło wspaniałej dobrej nowiny o Chrystusie, który jest obrazem Boga. Bo nie głosimy o samych sobie, ale o Jezusie Chrystusie, że jest Panem. A my ze względu na Jezusa jesteśmy waszymi niewolnikami. To przecież Bóg powiedział: „Niech w ciemności zaświeci światło” i oświetlił nasze serca, żeby poprzez Chrystusa oświecić je wspaniałą wiedzą o sobie.
PI w których bóg wieku tego oślepił pomyślenia niewierzących ku nie dostrzegać oświetlenia dobrej nowiny chwały Pomazańca, który jest obrazem Boga. Nie bowiem siebie samych ogłaszamy, ale Jezusa Pomazańca, Pana, siebie samych zaś [jako] niewolników waszych dla Jezusa. Bo Bóg powiedziawszy: "Z ciemności światło zajaśnieje", który zajaśniał w sercach naszych ku oświetleniu poznania chwały Boga na twarzy [Jezusa] Pomazańca.
PJ dla niewierzących, którym bóg tego świata oślepił umysły, by nie dostrzegli światła radosnej nowiny o chwale Chrystusa, który jest wizerunkiem Boga. Bo nie siebie głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, Pana, a siebie jako sługi wasze ze względu na Jezusa. Bóg bowiem, który rzekł: „Z ciemności światło rozbłyśnie”, rozbłysnął w naszych sercach dla oświetlenia poznania blasku chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa.
BTV dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa. Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu [Jezusa] Chrystusa.
PE dla niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego świata, tak że nie dostrzegają blasku Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie siebie samych bowiem głosimy, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, siebie natomiast jako wasze sługi z powodu Jezusa. Bóg bowiem, który powiedział: Z ciemności zabłyśnie światło, jest Tym, który zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa.
PD w których bóg tego wieku zaślepił umysły niewierzących, aby jasno nie zobaczyli światła ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Gdyż nie siebie samych głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, Pana, siebie zaś [przedstawiamy] jako wasze sługi przez Jezusa. Bo Bóg, który powiedział, że z ciemności zaświeci światło, [jest Tym], który zaświecił w naszych sercach dla światła poznania chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa.
Nie dochodzą oni do ufności, bo bóg 'olam haze zaślepił ich umysły, aby nie mogli ujrzeć światłości jaśniejącej z Dobrej Nowiny o chwale Mesjasza, który jest obrazem Boga. Głosimy bowiem nie siebie samych, ale Mesjasza Jeszuę jako Pana, siebie zaś jako waszych niewolników ze względu na Jeszuę. Bo ten Bóg, który niegdyś rzekł: „Niech światłość jaśnieje z ciemności”, sprawił, że światłość Jego zajaśniała w naszych sercach, światłość poznania chwały Bożej jaśniejącej na obliczu Mesjasza Jeszui.
BL gdyż bóg tego świata oślepił umysły niewierzących. Dlatego też nie dostrzegają blasku Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy przecież sami siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana, a nas jako waszych sług z powodu Chrystusa. Albowiem Bóg, który rzekł: Niech zajaśnieje światło z ciemności, On zajaśniał w sercach naszych, abyśmy zostali oświeceni dla poznania chwały Boga na obliczu Chrystusa.
EP gdyż bóg tego świata zaślepił ich pozbawione wiary umysły, aby nie zobaczyli blasku Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Jezusa Chrystusa Pana. Jeśli zaś chodzi o nas, to jesteśmy waszymi sługami ze względu na Jezusa. Bóg, który powiedział: „Z ciemności zajaśnieje światłość”, zajaśniał w naszych sercach, aby zabłysło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Jezusa Chrystusa.
NBG niewierzących, w których bóg tego świata zaślepił umysły, aby im nie błyszczało światło Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bowiem nie siebie samych głosimy, ale Jezusa Chrystusa, Pana, a siebie jako wasze sługi z powodu Jezusa. Gdyż Bóg powiedział, że światło zajaśnieje z ciemności, więc On zajaśniał w naszych sercach w obliczu Jezusa Chrystusa, na skutek poznania chwały Boga.
PL niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Gdyż nie siebie samych głosimy, lecz Jezusa Chrystusa – Pana. Siebie natomiast przedstawiamy jako tych, którzy wam służą ze względu na Jezusa. Bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa.
UNT W których bóg tego wieku oślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a siebie samych, że jesteśmy sługami waszymi ze względu na Jezusa, ponieważ Bóg, który rzekł: Z ciemności niech zaświeci światłość, zajaśniał w naszych sercach ku rozświeceniu poznania chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa.
NKB Albowiem bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie zobaczyli światła chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Pana Jezusa Chrystusa, siebie zaś jako sługi wasze ze względu na Jezusa. Albowiem Bóg, który powiedział: „W ciemnościach zabłyśnie światło”, On sam zapalił w naszych sercach światło poznania chwały Boga na obliczu Chrystusa.
UBG W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zaświeciło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Boga w obliczu Jezusa Chrystusa.
NPD gdyż ich umysły zostały otumanione i zaślepione przez „bogaobecnych czasów. On bowiem czyni wszystko co możliwe, by ludzie nie mogli dostrzec ani światłości głoszonej przez nas Dobrej Wiadomości o ratunku w Chrystusie, ani chwały Jezusa, który jest jedynym odzwierciedleniem i wizerunkiem Boga Prawdziwego. Dlatego nie siebie głosimy, lecz Jezusa Chrystusa, PANA wszechświata, podkreślając w pokorze, że my sami jesteśmy jedynie sługami posłanymi do was w celu wykonania powierzonych nam zadań. Bóg zaś, który kiedyś rozkazał, by światło zajaśniało w ciemności, sprawił również, iż w naszych sercach rozbłysła światłość, jaka się bierze z poznania Jego nieskończonej chwały uwidocznionej w obliczu Jezusa Chrystusa.
EPP dla niewierzących, którym bóg wieku tego zaślepił myśli niewierzących, aby nie widzieli światłości Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bo nie siebie samych zwiastujemy, ale Jezusa Chrystusa, Pana, a siebie jako wasze sługi dla Jezusa. Albowiem Bóg, który rzekł: Niech z ciemności światłość zajaśnieje, zapalił światłość w sercach naszych, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu [Jezusa] Chrystusa.
TNP Dla niewierzących , którymb bóg tego wiekuc zaślepił myślid, aby nie świeciła im światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, ale Chrystusa Jezusa, jako Pana, a samych siebie, jako niewolnikówe waszych ze względu na Jezusa, ponieważ Bóg, który powiedział: Z ciemności niech zajaśnieje światłość, jest Tym, który zajaśniał w naszych sercach dla oświetleniaf poznania chwały Boga na obliczu Jezusa Chrystusa.
PO W których bóg tego wieku zaślepił myśli niewierzących, aby nie zajaśniało im rozświetlenie ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, samych siebie zaś jako waszych niewolników ze względu na Jezusa. Ponieważ Bóg, który powiedział: Z ciemności światło zaświeci, jest Tym, który zaświecił w naszych sercach, aby rozświetlić poznanie chwały Boga w twarzy Jezusa Chrystusa.
BI których niewierzące umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie ujrzeli światła Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie samych siebie bowiem głosimy, ale Jezusa Chrystusa jako Pana, nas zaś jako sługi wasze ze względu na Jezusa. Albowiem Bóg, który rzekł: „Niech z ciemności rozbłyśnie światło”, On sam zajaśniał w naszych sercach dla oświecenia nas poznaniem chwały Bożej, [która jest] w obliczu Jezusa Chrystusa.


  1. a) W I wydaniu: Ponieważ.
  2. b) Wg przypisu w TNP: dosł.: w których.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: aion – wiek, epoka, świat, wieczność.
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: umysł.
  5. e) Wg przypisu w TNP: gr.: doulos – niewolnik, w myśli hebr.: sługa por. Wj 21,1-6.
  6. f) Wg przypisu w TNP: gr.: fotismos – akt oświetlania, światłość.