GNT ο δε κατεργασαμενος ημας εις αυτο τουτο θεος ο δους ημιν τον αρραβωνα του πνευματος
NA ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, ὁ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος.
EDW A tym, który nas do tego zdolnymi czyni, jest Bóg, który nam dał zadatek Ducha.
SK A Bóg, który dał nam takie przeznaczenie, udzielił nam Ducha jako zadatek.
EDG/ KUL A tym, który nas do tego uzdolnił, jest Bóg, który nam dał zadatek Ducha.
W Ten zaś, co nas do tego samego przysposabia, jest Bóg, który nam dał zadatek ducha.
BTI,V/KR/BWP A Bóg, który nas do tego przeznaczył, daje nam Ducha jako zadatek.
BP Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
BTII-IV A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
BW A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha.
PW Bóg przygotował nas do tego, dając nam zaczątek Ducha.
To właśnie przygotował nam Bóg, a jako gwarancję dał Ducha Świętego.
3 Sam Bóg nas na to przygotował, a jako gwarancję dał Ducha Świętego.
A właśnie na to zrodził nas Bóg, który nam dał zadatek tego, co ma przyjść, mianowicie ducha.
rew A przygotował nas do tego Bóg, który dał nam ducha jako gwarancję tego, co ma przyjść.
PI [Ten] zaś sprawiwszy sobie nas do tego takiego, Bóg, Tym dawszy nam porękę Ducha.
PJ To Bóg jest tym, który nas do tego przygotował. On też dał nam Ducha jako porękę.
PE Tym jednak, który nas do tego przygotował, jest Bóg, Ten, który dał nam Ducha jako zadatek.
PD A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który dał nam zadatek Ducha.
A przygotował nas do tego właśnie Bóg i dał nam swego Ducha jako zadatek.
BL Bóg zaś, który nas do tego usprawnił, dał nam Ducha jako pierwszy zadatek.
EP Bóg nas do tego uzdolnił, dając nam Ducha jako poręczyciela.
NBG Zaś Tym, co nas do tego sam sobie zjednał – jest Bóg, który daje nam też zadatek Ducha.
PL A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam Ducha.
UNT A Tym, który nas sobie do tego przysposobił, jest Bóg, dając nam zadatek Ducha.
NKB Bóg, który nas do tego przysposobił, dał nam zadatek Ducha.
UBG A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał Ducha jako zadatek.
NPD Jednak Bóg, przygotowując nas do tego nieuchronnego momentu rozstania się z obecnymi ciałami, już teraz udziela nam przedsmaku czekającego nas w przyszłości dziedzictwa. A czyni to przez swego Ducha.
EPP A Bóg, który po to nas stworzył, dał nam zadatek Ducha.
TNP A Tym, który nas dla siebie do tego przygotował, jest Bóg i który dał nam zadateka Ducha.
PO Tym zaś, który dla tego właśnie celu nad nami pracował, jest Bóg, który dał nam Ducha jako poręczenie.
BI Przygotował nas na to sam Bóg, który też dał nam zadatek Ducha.


  1. a) Wg przypisu w TNP: lub: przedsmak, poręka.