Tekst kontrowersyjnie oddany przez przekład świadków Jehowy.

GNT ως οτι θεος ην εν χριστω κοσμον καταλλασσων εαυτω μη λογιζομενος αυτοις τα παραπτωματα αυτων και θεμενος εν ημιν τον λογον της καταλλαγης
NA ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς
EDW W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując mu jego grzechów i udzielając nam słowa pojednania.
SK Bo Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą; nie poczytał ludziom ich upadków; nam zaś włożył w usta naukę pojednania.
EDG/KUL Bóg bowiem w Chrystusie pojednał świat z sobą, nie poczytując im [ludziom] grzechów i udzielając nam słowa pojednania.
W Gdyż w Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując im grzechów ich i złożył w nas słowo pojednania.
BTI Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo przejednywania.
BP Bóg pojednał w Chrystusie świat ze sobą, nie pamięta o grzechach ludzi, a nam nakazał głosić pojednanie.
BTII-V/KR /BWP Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.
BW To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadkówa, i powierzył nam słowo pojednania.
PW Bo przecież Bóg w Chrystusie dokonał pojednania świata z sobą i puścił w niepamięć ludzkie winy, nam zaś nakazał ogłaszać pojednanie.
1 Gdyż Bóg w Chrystusie odzyskał świat dla siebie, nie pamiętając ludziom ich grzechów, wymazując je. Tę wspaniałą wieść Bóg powierzył nam po to, abyśmy opowiadali ją innym.
2 Bóg w Chrystusie odzyskał bowiem świat dla siebie, nie pamiętając ludziom ich grzechów, wymazując je. Tę wspaniałą wieść Bóg powierzył nam po to, abyśmy przekazywali ją innym.
3 Bo Bóg przez Chrystusa jednał ze sobą świat, nie wypominając ludziom grzechów, a nam powierzył wieść o pojednaniu.
rew mianowicie głoszenie, że za pośrednictwem Chrystusa Bóg pojednał ze sobą świat, nie rozliczając ludzi z ich grzechów.
PI jako że Bóg był w Pomazańcu świat pojednującym [z] sobą samym, nie liczącym im występków ich i [Tym, który położył] w nas słowo pojednania.
PJ To Bóg jest Tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie, nie licząc mu jego przestępstw, i On umieścił w nas słowo jednania.
PE W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, a nam powierzył głoszenie pojednania.
PD jako że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednuje, nie poczytując im ich upadków, i zlecił nam Słowo pojednania.
to znaczy, Bóg w Mesjaszu jednał ze sobą ludzkość, nie licząc jej grzechów, a nam powierzając orędzie pojednania.
BL To właśnie był Bóg, który pojednał świat z sobą w Chrystusie, nie poczytując ludziom ich przewinienia, nam powierzając nowinę o pojednaniu.
EP To właśnie Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą. On nie poczytał ludziom ich grzechów i w nas złożył słowo pojednania.
NBG Jako, że to Bóg w Chrystusie był Tym, co pojednał świat ze sobą, nie licząc im ich fałszywych kroków oraz deponując sobie w nas słowo pojednania.
PL5 to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą jedna, nie poczytując ludziomb ich upadków, i nam powierzył słowo pojednania.
UNT Ponieważ Bóg był w Chrystusie, z sobą samym świat jednając, nie policzył im ich upadków, i złożył w nas słowo pojednania.
NKB Tak więc Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, nie pamiętając ludziom ich przewinień, a nam przekazał słowo jednania.
UBG Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.
NPD Zrozumcie w końcu, że Bóg, który objawił się w w Chrystusie, przyszedł na Ziemię nie po to, by upierać się przy wyliczaniu światu wszystkich jego przestępstw, ale by ten świat pojednać ze sobą. Z tego powodu zlecił nam głoszenie Słowa Pojednania.
EPP Jako że Bóg był w Chrystusie, jednając świat ze sobą, nie licząc ludziom ich przestępstw, i włożył w nas słowo pojednania.
TNP Jako że Bóg był w Chrystusie tym, który świat z samym sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i tym, który w nas złożyłc słowo pojednania.
PO Mianowicie, że Bóg w Chrystusie jednał z sobą świat, nie policzając im ich przewinień, i złożył w nas słowo pojednania.
BI Znaczy to, że to Bóg w Chrystusie prowadził świat do pojednania ze sobą, nie poczytując im ich grzechów, a w nas złożył słowo pojednania.


  1. a) W I zmieniony szyk: upadków ich.
  2. b) W I wydaniu mamy trudną do czytania zbitkę słów: z sobą, niepotrzebny zaimek: im oraz dalej: a nam powierzył.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: umieścił.