GNT θαρρουμεν δε και ευδοκουμεν μαλλον εκδημησαι εκ του σωματος και ενδημησαι προς τον κυριον
NA θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον.
EDW/EDG/KUL ufamy jednak i wolimy raczej wyjść z tułactwa w ciele, a znaleźć się przy Panu.
SK Lecz jesteśmy pełni ufności. Wolelibyśmy co prawda opuścić to ciało i zamieszkać przy Panu.
W Mamy jednak odwagę i dobrą wolę, aby raczej wywędrować z ciała, a być obecnymi przy Panu.
BTI-V/KR/BWP Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana.
BP Ufamy. Chcielibyśmy raczej opuścić ciało i przebywać przy Panu.
BW Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
PW i trwając w tej wierze wolelibyśmy raczej opuścić mieszkanie naszego ciała i zamieszkać u Pana.
Nie boimy się śmierci,a z zadowoleniem odejdziemy z tej ziemi, gdyż pójdziemy do domu, do Pana.
3 Nie boimy się śmierci i wolelibyśmy już pożegnać nasze ciała i odejść do Pana.
Jesteśmy zaś pełni otuchy i radzi bylibyśmy raczej stać się nieobecni w ciele, a znaleźć dom u Pana.
rew I jesteśmy pełni ufności. Wolelibyśmy nie żyć dłużej w tym ciele, a znaleźć dom u Pana.
PI wykazujemy śmiałość zaś i mamy upodobanie raczej znaleźć się poza obywatelstwem od ciała i zostać obywatelami przy Panu.
PJ Ufni jesteśmy, choć wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała i być przy Panu.
PE Mamy ufność i chcemy raczej opuścić nasze ciało i zamieszkać z Panem.
PD Jesteśmy zaś ufni i wolelibyśmy raczej wyprowadzić się z ciała i zamieszkać u Pana.
Mamy zatem ufność i daleko bardziej wolelibyśmy opuścić nasz dom w ciele i pójść do naszego domu u Pana.
BL Dlatego jednak, że mocno ufamy, chcielibyśmy wyjść z naszego ciała i znaleźć się przy Panu.
EP Jesteśmy jednak pełni ufności i wolelibyśmy raczej opuścić ciało, a przebywać blisko Pana.
NBG Ale ufamy i jesteśmy gotowi raczej znaleźć się z dala od ciała, a żyć przy Panu.
PL Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana.
UNT Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała, i zamieszkać u Pana.
NKB Ufamy (jednak)b i pragniemy raczej odejść od ciała i przyjść do Pana.
UBG Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.
NPD Starajmy się znajdować upodobanie w rezygnowaniu z tego, co wiąże nas cieleśnie z obywatelstwem tego świata, i umacniajmy się w obywatelstwie pochodzącym od PANA.
EPP Ufamy więc i pragniemy raczej wyjść z ciała, i zadomowić się u Pana.
TNP Ufamyc więc i mamy upodobanie raczej wyjśćd z ciała, i zamieszkaće u Pana.
PO Jesteśmy zatem pełni odwagi i mamy upodobanie raczej w tym, by być na obczyźnie od ciała i w domu z Panem.
BI Jesteśmy jednak pełni ufności i chcielibyśmy raczej opuścić to ciało i zamieszkać u Pana.


  1. a) W II wydaniu dwukropek.
  2. b) W drugiej sekcji tekstu tłumacz dodał partykułę "jednak".
  3. c) Wg przypisu w TNP: por. w. 6 (lub: śmiali, mający odwagę).
  4. d) Wg przypisu w TNP: być poza domem.
  5. e) Wg przypisu w TNP: być w domu.