Czy z tekstu wynika nauka o modlitwie do Ducha Św.? Czy zatem w BP tłumaczenie dostosowano do tej doktryny?

GNT δια πασης προσευχης και δεησεως προσευχομενοι εν παντι καιρω εν πνευματι και εις αυτο αγρυπνουντες εν παση προσκαρτερησει και δεησει περι παντων των αγιων
NA Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων
EDW a w każdej modlitwie i w prośbie zanosząc błaganie w duchu w każdym czasie. Dlatego czuwajcie z całą wytrwałością, błagając za wszystkich świętych
SK Zanoście każdego czasu przez Ducha gorące modły i błagania. W tym celu czuwajcie z wielką wytrwałością i módlcie się za wszystkich "świętych",
EDG a w każdej modlitwie i w prośbie zanosząc błaganie w duchu w każdym czasie. Dlatego czuwajcie z całą wytrwałością błagając za wszystkich świętych
KUL wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich "świętych",
W w każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i w nim czuwając z wszelką wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych;
BTI-IV wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchua. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych
BP Przy wszelkiej sposobności, w każdej prośbie o pomoc módlcie się do Ducha (Świętego). I tak czuwajcie z całą wytrwałością w modlitwie błagalnej za wszystkich świętych
BTV wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych
KR/BWP Wszystko to czyńcie modląc się i prosząc Boga o pomoc. Módlcie się zresztą nieustannie, poddając się działaniu Ducha [Świętego]. Bądźcie bardzo czujni i módlcie się za wszystkich wiernych.
BW W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych
PW W każdej chwili módlcie się do Boga i zanoście swoje prośby pod natchnieniem Ducha. Czuwajcie wytrwale i módlcie się za współwyznawców.
Nieustannie módlcie się w Duchu. Przynoście do Boga swe potrzeby i gorliwie módlcie się za wszystkich chrześcijan.
3 Do tego przy każdej okazji módlcie się w mocy Ducha. Nieustannie i niestrudzenie proście Boga za wszystkich chrześcijan.
w każdej formie modlitwy i błagania modląc się w duchu przy każdej sposobności. A w tym celu czuwajcie z wszelką stałością oraz błaganiem za wszystkich świętych
rew i przy każdej okazji zwracajcie się do Boga w każdej formie modlitwy i błagania, poddając się pod wpływ ducha Bożego. W związku z tym stale czuwajcie. I nieustannie zanoście błagania za wszystkich świętych.
PI przez każdą modlitwę i błaganie modląc się w każdej porze w Duchu, i ku temu trwając bez snu w każdym niezłomnym trwaniu i błaganiu za wszystkich świętych
PJ O każdej porze i w każdej modlitwie i prośbie wznoście błagania w Duchu. A to szczególnie miejcie na względzie w całej tej żarliwości i modlitwie za wszystkich świętych
PE Wszelką modlitwą i błaganiem módlcie się w każdym czasie w Duchu i w Nim czuwajcie wytrwale, błagając za wszystkich świętych
PD W każdej modlitwie i błaganiu módlcie się w Duchu o każdym czasie i na to czuwajcie z całą uporczywością i błaganiem za wszystkich świętych
kiedy się modlicie w każdym czasie, wszelakimi modlitwami i prośbami, w Duchu, czujnie i wytrwale, za cały lud Boży.
BL W każdej modlitwie i prośbie, o każdej też porze módlcie się w Duchu, czuwając wytrwale w modlitwie błagalnej za wszystkich świętych
EP Przy każdej okazji módlcie się w Duchu, zanosząc prośby i błagania. W tym celu wytrwale czuwajcie na modlitwie za wszystkich świętych
NBG Wśród każdego uwielbienia i prośby, w każdym czasie módlcie się w Duchu, i przez to czuwajcie we wszelkiej wytrwałości oraz błaganiu za wszystkich świętych.
PL W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi.
UNT W każdej modlitwie i prośbie, modląc się o każdym czasie w Duchu, i w tym celu czuwając z całą wytrwałością i z modlitwą za wszystkich świętych,
UBG We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych;
NPD Tak uzbrojeni, w każdej sytuacji wytrwale módlcie się w głębi ducha, zanosząc swe błagania przed Boży Tron. Czuwajcie i wstawiajcie się w modlitwach za wszystkich braci w wierze,
EPP O każdej porze modląc się w Duchu, zanoście prośby i błagania, i w Nim czuwajcie ze wszelką wytrwałością, błagając za wszystkich świętych.
TNP W każdej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu i w tym celu czuwającb z całą niezłomnością trwaniac i prośbąd o wszystkich świętych,
PO Za pomocą wszelkiej modlitwy i proszenia, modląc się w każdym czasie w duchu i czuwając ku temu we wszelkiej wytrwałości i proszenia o wszystkich świętych


  1. a) W III wydaniu wykrzyknik.
  2. b) Wg przypisu w TNP: lub: trwać bez snu.
  3. c) Wg przypisu w TNP: uporczywością
  4. d) Wg przypisu w TNP: błaganiem.