Czy rytualna czystość pokarmów jest ważna? Tekst istotny dla kościołów sobotnich np. braci polskich, adwentystów itp.

GNT οιδα και πεπεισμαι εν κυριω ιησου οτι ουδεν κοινον δι εαυτου ει μη τω λογιζομενω τι κοινον ειναι εκεινω κοινον
NA οἶδα καὶ πέπεισμαι ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ ὅτι οὐδὲν κοινὸν δι᾽ ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐκείνῳ κοινόν.
EDW Wiem i jestem pewny w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste samo w sobie, tylko dla tego jest nieczyste, kto je za nieczyste uważa.
SK Wiem to i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma nic, co by w sobie było nieczyste; jedynie dla tego, który je za nieczyste uważa, jest ta rzecz nieczystą.
EDG Wiem i jestem pewny w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste samo w sobie, tylko dla tego jest nieczyste, kto je za nieczyste uważa.
KUL/ KR/BWP Jestem najzupełniej przekonany, z racji mojego zjednoczenia z Panem Jezusem, że nie istnieje nic, co byłoby nieczyste samo w sobie. Rzecz staje się nieczysta tylko dla tego, kto ją za taką uważa.
W Wiem i mam ufność w Panu Jezusie, że nic nie jest samo przez się nieczyste, tylko temu jest nieczyste, który coś uważa za nieczyste.
BTI-V Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste.
BP Wiem bowiem i jestem przekonany – w Panu Jezusie – że nic samo przez się nie jest nieczyste. A jeśli ktoś mniema, że jest nieczyste, to jest ono nieczyste tylko dla niego.
BW Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczegoa, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa.
PW Wiem, i dzięki łączności z Jezusem Chrystusem jestem głęboko przekonany, że nic nie jest nieczyste samo przez się; nieczyste staje się wtedy, gdy ktoś tak to ocenia.
Jeśli chodzi o mnie, to w oparciu o autorytet Pana Jezusa jestem całkowicie przekonany, że jedzenie mięsa, w gruncie rzeczy nie jest niczym złym. Ale jeśli ktoś uważa to za złeb, nie powinien tego robić, bo postąpi niezgodnie ze swoim sumieniem.
3 Osobiście wiem i jestem głęboko przekonany na podstawie autorytetu naszego Pana, że żaden pokarm sam z siebie nie jest „nieczysty”. Może jedynie być nieczysty dla tego, kto tak uważa.
rew Jako naśladowca Pana Jezusa wiem, jestem przekonany, że nic samo w sobie nie jest nieczyste. Jedynie wtedy, gdy człowiek uzna coś za nieczyste, jest to dla niego nieczyste.
PI Wiem i jestem przekonany w Panu, Jezusie, że nic pospolitymc z powodu siebie samego; jeśli nied (dla) liczącego sobie, (że) coś pospolitym byće, dla niego pospolitym.
PJ Wiem i przeświadczony jestem w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste samo z siebie, chyba że ktoś uważa coś za nieczyste, wtedy to dla niego jest nieczyste.
PE Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było skalane. Skalane jest jedynie dla tego, kto je uważa za skalane.
PD Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste – coś jest nieczyste tylko dla tego, kto zalicza je jako nieczyste.
Wiem – a raczej przekonany jestem przez Pana Jeszuę Mesjasza – że nic samo w sobie nie jest nieczyste. Lecz jeśli ktoś uznaje coś za nieczyste, to dla niego jest to nieczyste.
BL Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że w zasadzie nic nie jest nieczyste, nieczyste staje się dla tego, który je tak ocenia.
EP Wiem bowiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo z siebie nie jest nieczyste, ale staje się nieczyste tylko dla kogoś, kto je za takie uważa.
NBG Wiem i jestem upewniony w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste dla samego siebie; chyba że dla tego, co uważa, że coś jest nieczyste; dla tego jest nieczyste.
PL Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczyste – jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa.
UNT Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo z siebie nie jest nieczyste, ale jest nieczy­ste dla tego, kto uważa je za nieczyste.
UBG Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, [to] dla niego [jest] nieczyste.
NPD Zaś w sprawach poruszonych wcześniej mam pełne przekonanie w Jezusie, naszym PANU, że nic samo w sobie nie jest nieczyste. Jednak może stać się takim dla tych, którzy będą uważać to za nieczyste.
EPP Wiem i pewien jestem w Panu, Jezusie, że nie ma nic nieczystego samego w sobie. Jedynie dla tego, kto uważa, że coś jest nieczyste, staje się to nieczystym.
TNP Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nic samo przez się nie jest nieczystef, ale jest nieczyste dla tego, kto zalicza to do nieczystych.
PO Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma nic, co jest nieczyste samo przez się, lecz jest takie tylko dla tego, kto poczytuje coś za nieczyste; dla tego człowieka jest to nieczyste.


  1. a) W I wydaniu zamiast słowa "niczego" jest "nic".
  2. b) W I wydaniu: "jeśli ktoś myśli inaczej".
  3. c) Sens: nieczystym.
  4. d) "jeśli nie" – sens: chyba że.
  5. e) "coś pospolitym być" – w oryginale accusativus cum infinitivo po "liczącego sobie". Składniej: "że coś jest pospolite".
  6. f) Wg przypisu w TNP: lub: pospolite, zwyczajne.