GNT το επιεικες υμων γνωσθητω πασιν ανθρωποις ο κυριος εγγυς
NA τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος ἐγγύς.
EDW Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan blisko jest.
SK Niech wszyscy ludzie dowiedzą się o waszej dobrotliwości: Pan jest blisko.
EDG Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.
KUL Wyrozumiała wasza łagodność niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko!
W Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan blisko jest.
BTI Wyrozumiała wasza łagodność niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko!
BP Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko!
BTII-V Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
KR/BWP Niech wszyscy ludzie znają waszą dobroć. Pan jest [już] blisko.
BW Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko.
PW Niech wszyscy poznają waszą łagodność. Pan jest blisko;
1 Niech wszyscy widzą, że nie jesteście samolubni, lecz życzliwi i uczynni w każdym poczynaniu. Pamiętajcie, Pan nadchodzi!
2 Niech wszyscy widzą, że nie jesteście samolubni, lecz życzliwi i zawsze uczynni. Pamiętajcie, Pan nadchodzi!
3 I niech wszyscy wokół doświadczają waszej życzliwości – bo Pan nadchodzi!
Niech wasz rozsądek stanie się znany wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
PI Życzliwość wasza niech da się poznać wszystkim ludziom. Pan blisko.
PJ Wasza dobroć niech daje się poznać wszystkim ludziom. Pan blisko.
PE Wasza życzliwość niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
PD Wasza uprzejmość niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko!
Niech wszyscy widzą, jak rozsądni i łagodni jesteście. Pan jest blisko!
BL Niech znana będzie wszystkim ludziom wasza życzliwość. Pan jest blisko!
EP Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
NBG Wasza uczciwość niech się da poznać wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
PL Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności – Pan jest blisko!
UNT Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom; Pan blisko.
NKB Wasza łagodność niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan – blisko!
UBG Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
NPD Niech wasza wyrozumiała łagodność będzie znana wszystkim ludziom, gdyż PAN jest blisko!
EPP Dobrotliwość wasza, niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan blisko!
TNP Łagodnośća wasza niech będzie znana wszystkim ludziom; Pan bliskob.
PO Niech wasza wyrozumiałość będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.
BI Wasza łagodność niech da się poznać wszystkim ludziom. Pan blisko.


  1. a) Wg przypisu w TNP: lub: lub: uczciwość, uprzejmość.
  2. b) Wg przypisu w TNP: o miejscu lub czasie.