Tekst kontrowersyjnie oddany przez niektóre przekłady.

GNT και αυτος εστιν η κεφαλη του σωματος της εκκλησιας ος εστιν αρχη πρωτοτοκος εκ των νεκρων ινα γενηται εν πασιν αυτος πρωτευων οτι εν αυτω ευδοκησεν παν το πληρωμα κατοικησαι και δι αυτου αποκαταλλαξαι τα παντα εις αυτον ειρηνοποιησας δια του αιματος του σταυρου αυτου [δι αυτου] ειτε τα επι της γης ειτε τα εν τοις ουρανοις
NA καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων, ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι᾽ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
EDW On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Bo spodobało się [Bogu], aby przebywała w nim wszelka pełność oraz aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w nim się pojednało po nastaniu pokoju przez krew krzyża jego.
SK On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spomiędzy umarłych, ażeby miał pierwszeństwo we wszystkim. Bo spodobało się Bogu, aby wszelka pełnia w nim zamieszkała; przez niego chciał wszystko pojednać ze sobą, co jest na ziemi i co jest w niebiesiech, przywracając pokój przez krew jego na krzyżu przelaną.
EDG On jest też głową tego ciała, Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. Bo spodobało się [Bogu], aby przebywała w nim wszelka pełność oraz aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w nim się pojednało, po nastaniu pokoju przez krew krzyża jego.
KUL I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby On uzyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], by w Nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża.
W I on jest głową ciała kościoła, on jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo między wszystkimi; bo spodobało się, żeby w nim przebywała wszelka pełność i żeby przez niego pojednał wszystko w nim, uspokoiwszy przez krew krzyża jego tak to co jest na ziemi, jak to co jest w niebie.
BTI I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby On uzyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez Krew Jego krzyża.
BP On jest też Głową Ciała – Kościoła, On jest Początkiem, On pierwszy spośród umarłych narodził się do życia, aby On sam we wszystkim miał pierwszeństwo, bo spodobało się [Bogu], by w Nim zamieszkała wszelka Pełnia, aby przez Niego, przez Jego Krew przelaną na krzyżu, przywrócić [dawny] pokój: temu, co na ziemi, i temu, co w niebie.
BTII-V I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem,a Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,b i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
KR/BWP Jest On Głową Ciała – czyli Kościoła; jest także początkiem, pierwszym spośród tych, którzy wracają do życia; wszystko zaś po to, by był pierwszy we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Jego Synu była cała Pełnia [Bóstwa] i abyc przez Niego wszystko znów zostało pojednane z Bogiem. Przez krwawą śmierć Jezusa na krzyżu wprowadził Bóg pokój między tym, co na niebie, i co na ziemi.
BW On także jest Głową Ciaład, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważe upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.
PW on jest Głową Kościoła, a Kościół jest jego ciałem. W nim jest początek nowego życia, bo on jako pierwszy zmartwychwstał, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. Bóg postanowił być w nim obecny w całej pełni i przez niego pojednać z sobą wszystko na ziemi i w niebie, ustanawiając pokój za cenę jego krwi przelanej na krzyżu.
1 On jest Głową Ciała, które tworzy Jego lud, czyli Kościoła, jaki powstał do życia. On jest początkiem, wodzem tych, którzy powstają z martwych; On jest pierwszy we wszystkim, jako że podobało się Bogu, aby cała Jego istota ujawniła się w Synu. Przez to, czego dokonał Syn, Bóg utorował drogę, żeby wszystko na niebiosach i na ziemi mogło przyjść do Niego, gdyż śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego przelana krew wyjednała dla wszystkich pokój z Bogiem.
2 On jest Głową Ciała, czyli powstałego do życia Kościoła, utworzonego z ludzi, którzy w Niego uwierzyli. On jest pierwszym i wodzem tych, którzy powstają z martwych; On jest najdoskonalszy we wszystkim, ponieważ Bóg chciał, aby cała Jego istota ujawniła się w Synu. Dzięki temu, czego On dokonał, Bóg utorował drogę, żeby wszystko w niebie i na ziemi mogło przyjść do Niego. Śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego przelana krew wyjednała bowiem dla wszystkich pokój z Bogiem.
3 On jest Głową ciała, czyli kościoła. On jest początkiem wszystkiego i pierwszym, który zmartwychwstałby się okazało, że jest najdoskonalszy we wszystkim. Spodobało się bowiem Bogu zamieszkać w swym Synu w całej pełni i przez Niego pojednać ze sobą wszystko. Dzięki przelanej na krzyżu krwi Jezusa zapewnił On pokój całemu niebu i całej ziemi.
rew On też jest głową ciała, zboru. On jest początkiem, jest pierworodnym z umarłych, żeby był pierwszy we wszystkim. Bo Bogu się spodobało, żeby w nim znalazła się cała pełnia i żeby poprzez niego na nowo pojednać ze sobą wszystko inne – czy to na ziemi, czy w niebiosach – ustanawiając pokój przez krew, którą on przelał na palu męki.
PI I On jest Głową Ciała, [społeczności] wywołanych; który jest początkiem, pierworodnym z martwych, aby stał się we wszystkim sam będąc pierwszym, bo w Nim miał upodobanie, [żeby] całe wypełnienie zamieszkać i przez Niego [żeby] z powrotem pojednać wszystko ku Niemu, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, [przez Niego] czy to [to] na ziemi, czy to [to] w niebiosach.
PJ On jest Głową Ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym narodzonym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy. Postanowił bowiem, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego wszystko znowu pojednać z sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża; dzięki Niemu – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.
PE On jest Głową Ciała – Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim mieć pierwszeństwo. Bóg bowiem postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego pojednać wszystko z sobą, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża.
PD On też jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim dostąpić pierwszeństwa, gdyż w Nim [Bóg] zapragnął zawrzeć wszelką pełnię i przez Niego całkowicie pojednać ze sobą wszystko, co jest na ziemi i w niebie, wprowadzając pokój przez krew Jego krzyża.
Jest On również głową Ciała, Wspólnoty Mesjanicznej – jest początkiem, pierworodnym wśród umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Bo spodobało się Bogu, aby pełnia Jego istoty zamieszkała w Jego Synu i aby przez Syna swego pojednać ze sobą wszystko, i na ziemi, i w niebie, czyniąc pokój przez Niego, przez to, że Syn Jego przelał krew, jako stracony na palu.
BL On jest Głową Ciała, to jest Kościoła, On jest początkiem, Pierworodnym z umarłych, aby stał się pierwszym we wszystkim. Albowiem spodobało się [Bogu], by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego na nowo pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.
EP On także jest Głową Ciała – Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby być pierwszym we wszystkim. Spodobało się bowiem Bogu, by w Nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez Niego wszystko pojednać ze sobą – wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża, zarówno na ziemi, jak i w niebie.
NBG On jest także głową ciała – zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim. Ponieważ znalazł upodobanie, aby w nim zamieszkała cała pełnia. I by przez niego, ponownie pojednać dla Niego wszystko, uczyniwszy pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, czy to na ziemi, czy w niebiosach.
PL On też jest Głową Ciała – Kościoła; On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała Pełnia zechciała zamieszkaćf i przez Niego pojednać ze sobą wszystko – na ziemi i w niebie – dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu.
UNT On też jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy; Ponieważ upodobało się Ojcu, aby w Nim mieszkała cała pełnia, I żeby przez Niego pojednał z sobą wszystko, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; przez Niego i to, co na ziemi, i to, co na niebiosach.
NKB i to On jest Głową Ciała, [czyli] Kościoła. Który jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych: tak, że stał się we wszystkim On właśnie przodującym; bo w Nim zechciał, by cała pełnia zamieszkała i by poprzez Niego pojednać wszystko dla Niego – wprowadziwszy pokój przez krew, [czyli] Jego krzyżpoprzez Niego czy to na ziemi, czy to w niebiosach.
UBG On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim miał pierwszeństwo; Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; I żeby przez niego pojednał wszystko z sobą, wprowadzając pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
NPD1 I to On jest Głową Kościoła, czyli żywej społeczności wierzących, która jest Jego Ciałem, gdyż to On sam ją zapoczątkował. On bowiem – przychodząc na świat pomiędzy duchowo martwymi ludźmi – stał się Pierwszym z tych, którzy narodzili się z Bożego Ducha. To właśnie w Nim Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że również w Nim pojedna ze sobą wszystko – i to, co w Niebiosach – pieczętując ten pokój krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu.
NPD2 I to On jest Głową Kościoła, to znaczy żywej społeczności wierzących, która jest Jego Ciałem pierwszym z tych, którzy narodzili się z Bożego Ducha. To właśnie w Nim Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że również w Nim pojedna ze sobą wszystko – i to, co jest na Ziemi, i to, co w Niebiosach – pieczętując ten pokój krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu.
NPD I to On jest Głową Kościoła, czyli żywej społeczności wierzących, która jest Jego Ciałem, gdyż to On sam ją zapoczątkował. On bowiem – przychodząc na świat pomiędzy duchowo martwymi ludźmi – stał się Pierwszym z tych, którzy narodzili się z Bożego Ducha. To właśnie w Nim Bóg postanowił objawić się w całej pełni i zdecydował, że również w Nim pojedna ze sobą wszystko – i to, co w Niebiosach – pieczętując ten pokój krwią, którą Chrystus przelał na krzyżu.
EPP I On jest Głową Ciała, Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłychaby sam miał we wszystkim pierwszeństwo. Albowiem spodobało się, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego pojednać wszystko w Nim, czyniąc pokój przez krew krzyża Jego, [przez Niego] czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach.
TNP On też jest głową ciała, Kościołag, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy; gdyż Bóg miał upodobanieh, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, i przez Niego ponownie pojednaći ze sobąj wszystko, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; poprzez Niego, to co na ziemi, i to co w niebiosach.
PO I On jest Głową Ciała, kościoła; On jest początkiem, Pierworodnym z umarłych, aby sam miał pierwszeństwo we wszystkim. Bo w Nim upodobało się całej pełni zamieszkać i przez Niego pojednać z sobą wszystko, uczyniwszy pokój przez krew Jego krzyżaprzez Niego, czy to, co na ziemi, czy to, co w niebiosach.
BI On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest początkiem, Pierworodnym z umarłych, aby właśnie On we wszystkim miał pierwszeństwo. W Nim bowiem z upodobania [Boga] zamieszkała cała pełnia i przez Niego dokonało się pojednanie, kierujące wszystko ku Niemu, wprowadzające pokój przez krew Jego krzyża [przez Niego] czy to na ziemi, czy to w niebiosach.


  1. a) W V wydaniu kropka.
  2. b) W V wydaniu brak przecinka.
  3. c) W I wydaniu: żeby.
  4. d) W I wydaniu "Głową Ciała" małymi literami.
  5. e) W drukowanym wydaniu wielką literą, ale tu pozostawiam zgodnie z regułami pisowni – małą. W pozostałych wypadkach tak samo.
  6. f) We wcześniejszych wydaniach występuje przecinek przed słowami: i przez.
  7. g) Wg przypisu w TNP: gr.: ekklesia – wywołani z, społeczność, zgromadzenie.
  8. h) Wg przypisu w TNP: lub: zechciał.
  9. i) Wg przypisu w TNP: lub: całkowicie, na nowo pojednać.
  10. j) Wg przypisu w TNP: dosł.: ku Niemu, dla Niego.