GNT ποσω δοκειτε χειρονος αξιωθησεται τιμωριας ο τον υιον του θεου καταπατησας και το αιμα της διαθηκης κοινον ηγησαμενος εν ω ηγιασθη και το πνευμα της χαριτος ενυβρισας
NA πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;
EDW O ileż, myślicie, sroższą ściągnie na siebie karę, kto zdepcze Syna Bożego, krew przymierza, przez którą uświęcony był, skala i duchem łaski wzgardzi?
SK Pomyślcie, o ile sroższą karę ściągnie na siebie ten, kto podeptał Syna Bożego, kto zbezcześcił krew przymierza, uzyskawszy pierwej przez nią uświęcenie, i dopuścił się zbrodni przeciw Duchowi łaski.
EDG O ileż, myślicie, sroższą ściągnie na siebie karę, kto zdepcze Syna Bożego, skala krew przymierza, przez którą uświęcony był, i duchem łaski wzgardzi?
KUL Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.
W Na ileż sroższe kary, mniemacie, zasłuży ten, który by Syna Bożego podeptał i "krew przymierza", przez którą został uświęcony, za pospolitą poczytał i Ducha łaski zelżył?
BTI Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił Krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.
BP Jak myślicie? O ileż większej kary wart jest ten, kto zdeptał Syna Bożego i poczytał za rzecz bezwartościową krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i odniósł się ze wzgardą do Ducha miłości?
BTII- V Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski.
KR /BWP Zastanówcie się zatem, jak surowa kara spotka tego, kto znieważa Syna Bożego, bezcześci uświęcającą nas Krew Przymierza i zachowuje się w sposób karygodny wobec Ducha, który jest dawcą łaski.
BW O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
PW Jak myślicie, czy ten, kto zbezcześcił Syna Bożego, zlekceważył krew Przymierza, przez którą został uświęcony i wzgardził Duchem, któremu zawdzięcza łaskę, nie zasługuje na karę o wiele surowszą!
1 Pomyślcie zatem, o ile surowsza kara spotka tych, którzy podeptali ofiarę Syna Bożego i potraktowali Jego oczyszczającą krew jak coś pospolitego i znieważyli Ducha Świętego, który przybliża ludziom Boże miłosierdzie.
2 Pomyślcie zatem, o ile surowsza kara spotka tych, którzy podeptali ofiarę Syna Bożego, traktując Jego oczyszczającą krew jak coś pospolitego i znieważyli Ducha Świętego, który przybliża ludziom Boże miłosierdzie.
3 Pomyślcie zatem, o ile surowsza kara spotka tego, kto podeptał ofiarę Syna Bożego, zbagatelizował pieczętującą przymierze krew, która go uświęciła, i znieważył Ducha obdarzającego łaską?
rew Pomyślcie więc, na o ile surowszą karę będzie zasługiwać ten, kto podeptał Syna Bożego, kto uważa, że krew przymierza, którą został uświęcony, nie ma żadnej większej wartości i kto pogardził duchem niezasłużonej życzliwości Bożej.
PI jak wielce, uważacie, gorszego zostanie uznany za godnego karania [ten] Syna Boga [który podeptał], i krew przymierza [za] pospolitą [który uznał], przez którą został uświęcony, i Ducha łaski [który znieważył]?
PJ Czy nie sądzicie zatem, że o wiele surowszej kary będzie godny ten, kto wzgardzi Synem Bożym i krew przymierza, którą został uświęcony, uzna za bezwartościową, a Ducha łaski wydrwi?
PE Rozważcie więc, na ile większą karę zostanie zostanie skazany ten, kto podepcze Syna Bożego i zlekceważy krew Przymierza, która go uświęciła, i znieważy Ducha łaski.
PD rozważcie [zatem] o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za zwyczajną i znieważył Ducha łaski!
Pomyślcie, o ileż gorsza będzie kara, na jaką zasłuży ten, kto zdeptał Syna Bożego, kto jak coś pospolitego potraktował tę krew przymierza, która go uświęciła, i kto ubliżył Duchowi, dawcy łaski Bożej!
BL Pomyślcie, o ileż surowszej kary winien jest ten, kto podeptał Syna Bożego i zbeszcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, kto znieważył Ducha łaski.
EP Rozważcie, na ile większą karę zasługuje ktoś, kto by zdeptał Syna Bożego, lekceważąc krew przymierza, która go uświęciła, i gardząc Duchem łaski!
NBG Na jakiej wielkości – przypuszczacie – gorszą karę będzie zasługiwał ten, kto wzgardził Synem Boga i uznał za zwykłą krew Przymierza w której został uświęcony, oraz znieważył Ducha Łaski?
PL Rozważcie zatem, o ile sroższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
UNT Osądźcie, na ile gorszą karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był uświęcony, uznał za pospolitą i znieważył Ducha łaski?
NKB o tyle – pomyślcie – będzie godny większej kary ten, który Syna Boga podeptał i krew przymierza uznał za nieczystą, w której był uświęcony, oraz Ducha łaski wyszydził.
UBG Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski?
NPD Czy zatem człowiek, który by z obraźliwą obojętnością odniósł się do Syna Bożego, a przelaną przez Niego na krzyżu uświęcającą Krew Przymierza uznał za coś pospolitego i bezwartościowego, nie powinien zasługiwać na surowszą karę? Przecież taka postawa serca byłaby jawnym znieważeniem Ducha Łaski.
EPP to tym bardziej – pomyślcie – o ileż sroższej kary godzien jest ten, kto podeptał Syna Bożego i wzgardził krwią Przymierza, którą został uświęcony, i Ducha łaski znieważył.
TNP Jak się wam wydaje, na ile gorszą karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał a krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za pospolitą i znieważyła Ducha łaski?
PO Jak sądzicie, o ileż bardziej zostanie uznany za godnego gorszej kary ten, kto podeptał Syna Boga i uznał krew przymierza, przez którą został uświęcony, za pospolitą, i obraził Ducha łaski?


  1. a) Wg przypisu w TNP: lub: lżyć, okazywać zuchwałość wobec kogoś.