GNT ηγαπησας δικαιοσυνην και εμισησας ανομιαν δια τουτο εχρισεν σε ο θεος ο θεος σου ελαιον αγαλλιασεως παρα τους μετοχους σου
NA ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεὸς ὁ θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου.
EDW Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.
SK Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił ciebie, o Boże, Bóg twój olejem wesela, jak żadnego z towarzyszów twoich”.
EDG Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawości, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.
KUL Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem radości bardziej niż towarzyszy twoich.
W Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad towarzyszów twoich."
BTI Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż towarzyszy twoich.
BP Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejem wesela, a nie żadnego z Twych towarzyszy”.
BTII-IV Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
KR/BWP Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość i dlatego Bóg – właśnie Twój Bóg – bardziej niż twoich przyjaciół Ciebie namaścił olejkiem sprawiedliwości.
BW Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
PW Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię oliwą jak na wesele, wyróżniając cię spośród towarzyszy.
1 Kochasz prawość a nienawidzisz zła, dlatego Bóg Twój wylał na Ciebie, o Boże, więcej radości niż na kogokolwiek innego".
2 Kochasz prawość i nienawidzisz zła, dlatego Bóg Twój dał Ci, o Boże, błogosławieństwo radości, jakiego nie dostąpił nikt inny".
3 Ukochałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg, Boże, namaścił cię wonnym olejkiem radości bardziej niż wszystkich innych".
rew Pokochałeś prawość, a znienawidziłeś to, co nieprawe. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radości bardziej niż innych królów”.
PI Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie; z powodu tego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój, oliwą rozweselenia obok uczestników Twych;
PJ Umiłowałeś sprawiedliwość, a nieprawość znienawidziłeś, dlatego, Boże, namaścił Cię Twój Bóg olejem radości bardziej niż Twych wspólników”.
BTV Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem.
PE Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Ciebie olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy;
PD Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości jak żadnego z twoich towarzyszy.
umiłowałeś prawość, a znienawidziłeś niegodziwość. Dlatego, Boże, namaścił Cię Bóg Twój olejkiem radości szczodrzej niż Twych towarzyszy;
BL Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejkiem wesela bardziej niż tych, co Ci towarzyszą.
EP Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości, dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Cię olejkiem wesela bardziej niż Twych towarzyszy!
NBG Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; dlatego w obecności twych uczestników pomazał cię, Boże, twój Bóg, oliwą wielkiej radości.
PL Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie, dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy.a
UNT Umiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem radości ponad twoich uczestników.
NKB Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, z powodu tego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej od Twoich współuczestników.
UBG Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.
NPD Miłujesz, co jest prawe, a zła nienawidzisz, dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił cię olejkiem, dając Ci więcej radości niż Twoim towarzyszom.
EPP Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela bardziej niż współbiesiadników twoich.
TNP Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, ob Boże, Bóg twój olejkiem radości jak żadnego z twoich towarzyszy.
PO Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Cię, oliwą radości ponad wspólników Twoich”;


  1. a) We wcześniejszych wydaniach słowa dlatego, olejkiem wielką literą oraz Twoich małą. Średnik po słowie bezprawie.
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: ho – por. w. 8.