GNT μακαριος ανηρ ος υπομενει πειρασμον οτι δοκιμος γενομενος λημψεται τον στεφανον της ζωης ον επηγγειλατο τοις αγαπωσιν αυτον
NA Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.
EDW Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo utwierdziwszy się otrzyma wieniec żywota, który obiecał Bóg tym, co go miłują.
SK Błogosławiony mąż, który wytrwa w doświadczeniu! Gdy zwycięsko przetrwa próbę, otrzyma wieniec żywota, który przyobiecał Bóg tym, którzy go miłują.
EDG Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo gdy się utwierdzi, otrzyma wieniec żywota, który obiecał Bóg tym, co go miłują.
KUL Szczęśliwy mąż, który przetrwa doświadczenie, bo gdy stanie się wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który obiecał tym, którzy go miłują.
W Błogosławiony mąż, który wytrzyma pokusę, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Bóg tym, co go miułują.
BTI Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, który przyrzekł Bóg miłującym Go.
BP Szczęśliwy ten człowiek, który zwycięży pokusę! Gdy bowiem ostoi się w próbie, otrzyma wieniec życia, jaki Pan obiecał tym, którzy Go miłują.
BTII-IV Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
KR/BWP Błogosławiony człowiek, który nie podda się pokusie. Gdy przetrwa zwycięsko próbę, otrzyma jako wieniec nagrody życie wieczne, przyobiecane tym, co miłują Boga.
BW Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
PW Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w pokusie, bo gdy będzie poddany próbie, otrzyma w nagrodę wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy go kochają.
1 Szczęśliwy człowiek, który nie ulega pokusie i nie czyni zła, bo w przyszłości otrzyma w nagrodę koronę życia, przyrzeczoną przez Boga tym, którzy Go kochają.
2 Człowiek, który nie ulega pokusie i nie poddaje się złu, powinien być szczęśliwy, ponieważ w przyszłości otrzyma w nagrodę koronę życia, przyrzeczoną tym, którzy kochają Boga.
3 Pełen błogosławieństwa jest zaś człowiek, który opiera się pokusom. Jego wiara staje się wypróbowana, o on otrzyma koronę życia, przyrzeczoną tym, którzy kochają Boga.
rew Szczęśliwy jest człowiek, który wytrwale znosi próby, bo gdy zyska Boże uznanie, otrzyma koronę życia obiecaną przez Jehowę tym, którzy Go kochają.
PI Szczęśliwy mąż, który znosi doświadczanie, bo wypróbowanym stawszy się, otrzyma wieniec życia, który obiecał miłującym Go.
PJ Szczęśliwy, kto wytrwa w pokusie, bo wypróbowany otrzyma wieniec życia, który [Pan] przyrzekł miłującym Go.
BTV Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
PE Błogosławiony człowiek, który znosi doświadczanie, bo gdy przetrwa próbę, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują.
PD Szczęśliwy człowiek, który trwa mimo próby, bo gdy stanie się doświadczony, posiądzie wieniec życia, obiecany tym, którzy Go kochają.
Jakże błogosławiony jest człowiek, który wytrwa w pokusie! Bo kiedy pomyślnie przejdzie próbę, otrzyma koronę Życia, obiecaną przez Boga tym, którzy Go kochają.
BL Szczęśliwy mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy przezwycięży doświadczenie, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany tym, którzy go miłują.
EP Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują.
NBG Błogosławiony mąż, co znosi doświadczenie, bo kiedy się stanie wypróbowanym - otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, co go miłują.
PL Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają.
UNT Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy Go miłują.
NKB Szczęśliwy człowiek, który mimo pokusy wytrwa w dobrym, bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma od Boga wieniec życia, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują.
UBG Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
NPD Jednak ci, którzy, przechodząc doświadczenia, wytrwają w zaufaniu do Boga, będą szczęśliwi. Każdy bowiem, kto okaże się wypróbowany, otrzyma wieniec Życia, który PAN przyrzekł wszystkim miłującym Go prawdziwie.
EPP Błogosławiony mąż, który przetrwa próbę, bo wypróbowany będąc, przyjmie wieniec życia, obiecany tym, którzy Go miłują.
TNP Błogosławionya mąż, który znosi próbę; który zostałb wypróbowanyc, bo taki otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy Go miłują.
PO Błogosławiony człowiek, który wytrwale znosi próbę, bo gdy zostanie zaaprobowany poprzez wypróbowanie, otrzyma koronę życia, którą obiecał On tym, którzy go kochają.
BI Błogosławiony mąż, który jest doświadczany i cierpliwie znosi pokusy. Gdy bowiem zostanie wypróbowany przez pokusę, otrzyma od Boga nagrodę życia wiecznego, jakie Bóg obiecał tym, co Go miłują.


  1. a) Wg przypisu w TNP: lub: szczęśliwy.
  2. b) Wg przypisu w TNP: dosł.: stał się.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: doświadczony.