Czy do Jezusa można się modlić? Tekst istotny dla świadków Jehowy.

GNT εαν τι αιτησητε με εν τω ονοματι μου εγω ποιησω
NA ἐάν τι αἰτήσητέ µε ἐν τῷ ὀνόµατί µου ἐγὼ ποιήσω.
EDW Jeśli mnie o co prosić będziecie w imię moje, to uczynię.
SK O cokolwiek mnie prosić będziecie w imię moje, spełnię.
EDG Jeżeli mnie o co prosić będziecie w imię moje, spełnię to.
KUL O cokolwiek Mnie prosić będziecie w moje imię, spełnię to.
W Jeśli mnie o co prosić będziecie w imię moje, to uczynię.
BTI O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, to uczynię.
BP O cokolwiek Mnie poprosicie w imię mojea, Ja to spełnię.
BTII-V O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
KR/BWP Uczynię wam wszystko, o co tylko poprosicie w moje imię.
BW Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.
PW Spełnię to, jeśli prosić będziecie w moim imieniu.
Dlatego proście o to, czego potrzebujecie w imię moje, a ja wam dam.
3 Jeśli będziecie prosić Mnie o coś w moim imieniu, zrobię to.
rew Gdy poprosicie o coś w moje imię, ja to spełnię.
PI Jeśli (o) coś poprosicie mnie w imię me, ja uczynię.
PJ Ilekroć o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to spełnię.
PE Jeśli Mnie o coś poprosicie w Moje imię, Ja to uczynię.
PD jeśli o coś Mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to.
Jeśli poprosicie mnie o coś w moim imieniu, uczynię to.
BL O cokolwiek Mnie poprosicie w imię Moje, to uczynię.
EP Jeśli o coś poprosicie w moje imię, Ja to spełnię.
NBG Jeśli o coś mnie poprosicie w moje Imię - ja uczynię.
PL jeśli o coś Mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to.
UNT Jeśli o coś będziecie prosić w moim imieniu, to uczynię.
NKB O cokolwiek Mnie poprosicie w imię moje, Ja to spełnię.
UBG Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię.
NPD Dlatego powiedziałem, że jeśli będziecie mnie o coś prosić – w taki sam sposób, jak ja prosiłem Ojca – uczynię to dla was!
EPP Jeśli o coś poprosicie w imię moje, ja uczynię.
TNP Jeśli o cokolwiek będziecie prosićb w moim imieniu, ja to uczynię.
PO Jeśli poprosicie Mnie o coś w moim imieniu, Ja to uczynię.
BI Jeśli poprosicie w moje imię, Ja to uczynię.


  1. a) W wydaniu z 2006 zmieniony szyk: "w moje imię".
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: aiteo – prosić, błagać, wzywać, pożądać, wymagać.