Czy głosząc dobrą nowinę trzeba chodzić "od domu do domu"? Tekst kluczowy dla świadków Jehowy.

GNT πασαν τε ημεραν εν τω ιερω και κατ οικον ουκ επαυοντο διδασκοντες και ευαγγελιζομενοι τον χριστον ιησουν
NA πᾶσάν τε ἡµέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ' οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόµενοι τὸν Χριστόν Ἰησοῦν.
EDW Codziennie też nie zaprzestawali nauczania w świątyni i po domach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.
SK Nie przestawali dzień w dzień nauczać w świątyni oraz po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
EDG/KUL Codziennie też nie zaprzestawali nauczania w świątyni i po domach, głosząc dobra nowinę o Jezusie Chrystusie.
W Lecz nie przestawali codziennie w świątyni i po domach nauczać i opowiadać Jezusa Chrystusa
BTI Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
BP Nie przestawali codziennie nauczać w świątyni i w domach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie.
BTII Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
KR/BWP I nie przestawali codziennie nauczać w świątyni oraz po domach, głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
BW Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.
BTIII Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach, i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie
PW Mimo to nie przestali nauczać codziennie w świątyni i po domach, głosząc Dobrą Nowinę o Mesjaszu, Jezusie
I codziennie, w świątyni i w mieście, wytrwale nauczali i głosili, że Jezus jest Mesjaszem.
3 I codziennie, w świątyni i w domach nie przestawali nauczać i głosić, że Jezus jest Mesjaszem.
rew I dalej każdego dnia w świątyni oraz od domu do domu stale nauczali i głosili dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.
PI Każdego dnia w świątyni i w domu nie powstrzymywali się nauczając i głosząc dobrą nowinę Pomazańca, Jezusa.
PJ Każdego dnia wytrwale nauczali i głosili Chrystusa Jezusa w świątyni i po domach.
BTV Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie
PE Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Chrystusie Jezusie.
PD Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać i głosić dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.
I ani na jeden dzień – na dziedzińcu świątynnym i po domach – nie przestali nauczać i głosić Dobrej Nowiny, że Jeszua jest Mesjaszem.
BL Nie przestawali też codziennie nauczać w świątyni i w domach, głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
EP Codziennie nauczali w świątyni i po domach, głosząc Ewangelię o Chrystusie Jezusie.
NBG Każdego dnia nie przestawali też nauczać w Świątyni i naprzeciwko domu, oraz głosić dobrą nowinę Jezusa Chrystusa.
PL Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Chrystusie Jezusie.
UNT I nie przestawali każdego dnia w świątyni i po domach nauczać i głosić dobrą nowinę Jezusa Chrystusa.
UBG Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa Chrystusa.
NPD Niepowstrzymani groźbami, każdego dnia nadal nauczali zarówno w świątyni, jak i po domach. Głosili Dobrą Wiadomość o ratunku w Chrystusie Jezusie.
EPP Każdego dnia nie przestawali nauczać w Świątyni i po domach i zwiastować Jezusa jako Mesjasza.
TNP I nie przestawali każdego dnia w świątyni i w domacha nauczać, i głosić dobrą nowinę Jezusa Chrystusa.
PO I każdego dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać i zwiastować ewangelii o Jezusie jako Chrystusie.


  1. a) Wg przypisu w TNP: dosł. w (gr. kata) domu.