Czy Jezus "ma moc", czy tylko "ma prawo"? Tekst istotny dla doktryny świadków Jehowy.

GNT ουδεις αιρει αυτην απ εμου αλλ εγω τιθημι αυτην απ εμαυτου εξουσιαν εχω θειναι αυτην και εξουσιαν εχω παλιν λαβειν αυτην ταυτην την εντολην ελαβον παρα του πατρος μου
NA οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ' ἐµοῦ, ἀλλ' ἐγὼ τίθηµι αὐτὴν ἀπ' ἐµαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός µου.
EDW Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je z własnej woli, mam moc ofiarować je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca mego.
SK Nikt nie może mi go zabrać; ja jednak oddaję je dobrowolnie. Mam moc ofiarować je i mam moc odzyskać je. Takie zlecenie odebrałem od Ojca mego".
EDG Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je z własnej woli. Mam moc ofiarować je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca mego.
KUL Nikt Mi go nie odbiera, lecz oddaję je dobrowolnie. Mam władzę je oddać i mam władzę je znów wziąć. Takie polecenie otrzymałem od swego Ojca".
W Nikt nie bierze jej ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; i mam moc położyć ją, i mam moc znowu wziąć ją. To przykazanie otrzymałem od Ojca mego.
BTI Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja je od siebie oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od Ojca mego".
BP Nikt Mi go nie odbiera, lecz Ja sam oddaję je z własnej woli. W mojej mocy jesta oddać życie i w mojej mocy otrzymać je znowu. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca.
BTII-IV Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".
KR/BWP Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam dobrowolnie je oddaję, gdyż jest w mej mocy oddać je i potem znów odzyskać. Taki bowiem nakaz otrzymałem od mego Ojca.
BW Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.
PW Nikt mi życia nie odbiera, sam je oddaję. W mojej mocy leży oddać je i w mojej mocy leży przyjąć je na nowo. Takie zadanie otrzymałem od mojego Ojca.
1 Nikt nie może mi go zabrać bez mojej zgody. Oddaję swoje życie dobrowolnie. Mogę je oddać, gdy zechcę, i kiedy zechcę – odzyskać. Upoważnił mnie do tego Ojciec.
2 Nikt, wbrew mojej woli, nie może pozbawić mnie życia, ja sam je poświęcam. Mogę je oddać i – jeśli zechcę – odzyskać – Ojciec dał mi do tego prawo.
3 Nikt Mnie do tego nie zmusza – z własnej woli się poświęcam. Mam władzę, by poświęcić swe życie i by je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od Ojca.
rew Nikt nie zabiera mi życia. Daję je z własnej woli. Mam prawo je dać i mam prawo je znowu otrzymać. Przykazanie to otrzymałem od swojego Ojca".
PI Nikt (nie) zabiera go ode mnie, ale ja kładę je ze mnie samego. Władzę mam położyć je i władzę mam znów otrzymać je. To przykazanie otrzymałem od Ojca mego.
PJ Nikt mnie go nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc przyjąć je znowu. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca".
BTV Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".
PE Nikt Mi go nie odbiera, lecz sam dobrowolnie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc znowu je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od Mojego Ojca.
PD Nikt mi jej nie odbiera, lecz Ja kładę ją sam z siebie. Mam władzę ją położyć i mam władzę znów ją wziąć; takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca.
Nikt mi go nie odbiera, przeciwnie, oddaję je z własnej woli. Mam moc je oddać i mam moc wziąć je z powrotem. To właśnie Ojciec nakazał mi zrobić".
BL Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja sam je oddaję. Mam moc je oddać, i mam moc na nowo je przyjąć. Taki nakaz otrzymałem od Ojca Mego.
EP Nikt mi go nie zabiera, lecz oddaję je z własnej woli. Posiadam bowiem władzę, aby je oddać, jak i ponownie odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca".
NBG Nikt go ode mnie nie bierze, lecz ja daję je z samego siebie; mam siłę je dać i mam możność znowu je otrzymać; to polecenie otrzymałem od mego Ojca.
PL Nikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takieb polecenie otrzymałem od mojego Ojca.
UNT Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam z siebie. Mam władzę położyć je, i mam władzę ponownie je wziąć. Taki rozkaz wziąłem od mojego Ojca.
NKB Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je składam. Mam władzę je złożyć i mam władzę je znowu odzyskać. Takie przykazanie otrzymałem od mojego Ojca”.
UBG Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.
NPD Nikt nie odbiera mi doczesnego życia. Ja sam godzę się na to, z głębi swego serca! Mam siłę, by to uczynić, jak również moc, by na nowo je odzyskać. Takie zadanie otrzymałem od Ojca.
EPP Nikt mi jej nie zabiera, lecz ja sam ją oddaję. I mam władzę, by ją oddać, i mam władzę, by ją na powrót otrzymać: takie przykazanie przyjąłem od Ojca mego.
TNP Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam z siebie. Mam władzęc położyć je, i mam władzę ponownie je wziąć. Takie przykazanie otrzymałem od mojego Ojca.
PO Nikt mi go nie zabiera, ale kładę je sam z siebie. Mam władzę je położyć i mam władzę ponownie je wziąć. To przykazanie otrzymałem od mojego Ojca.
BI Nikt mi go nie odbiera, ale ja sam oddaję je z własnej woli. Mam władzę je oddać, a także mam władzę ponownie je wziąć. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca”.


  1. a) W I wydaniu brak słowa "jest".
  2. b) W I wydaniu inna interpunkcja: średnik po "odzyskać". "Takie" – małą literą.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: eksousia – prawo, autorytet, moc.