Czy Jezus jest to "jednorodzony bóg", "jednorodzony Syn", czy może "jedyny Bóg"? Tekst istotny dla wiary w bóstwo Chrystusa.

GNT θεον ουδεις εωρακεν πωποτε μονογενης θεος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο
NA θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· µονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.
EDW Boga nikt nigdy nie widział. Syn jednorodzony, który jest na łonie Ojca, ten nam opowiedział.
SK Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony, który jest Bogiem, który jest na łonie Ojca, on go objawił.
EDG Boga nikt nigdy nie widział. Bóg jednorodzony, który jest na łonie Ojca, ten (nam) opowiedział.
KUL Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca – On opowiedział.
W Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, on opowiedział.
BTI Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, bytujący w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
BP Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać a.
BTII Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
KR/BWP Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest Bogiem i który przebywa na łonie Ojca, On Go ukazał.
BW Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg/Synb, który jest na łonie Ojca, objawił go c.
BTIII-IV Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca [o Nim] pouczył.
PW Boga nikt nigdy nie widział; objawił go jedyny Syn-Bóg, który jest w jedności z Ojcem. On przyniósł wieść o Bogu
Boga nikt nigdy nie widział, a wszystko opowiedział nam o Nim jego jedyny Syn, który stanowi jedno z Ojcem
3 Boga nikt nigdy nie widział, a pokazał Go nam Jedyny Syn – Bóg, który stanowi jedno z Ojcem.
rew Żaden człowiek nigdy nie widział Boga. Ale jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u boku Ojca, wyjaśnił, jaki On jest.
PI Boga nikt (nie) zobaczył kiedykolwiek. Jednorodzony Bóg będący (w) łonie Ojca, ów wyjaśnił.
PJ Boga nikt nigdy nie zobaczył; Jednorodzony, Bóg, który jest w łonie Ojca, On pouczył.
BTV Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.
PE Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On uczynił Go znanym.
PD Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On [Go] objawił.
Nikt nigdy Boga nie widział; lecz jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju Syn, który jest tym samym co Bóg i jest u boku Ojca – On Go objawił.
BL Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest u Ojca, On sam pouczył.
EP Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go objawił.
NBG Boga nikt nigdy nie widział; to jedyny Syn, który jest na łonie Ojca, Ten wytłumaczył.
PL Boga nikt nigdy nie widział; objawił Go On, Jedyny zrodzony Bógd, który jest w łonie Ojca.
UNT Boga nikt nigdy nie wi­dział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam opowiedział.
NKB Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, ten [nam] opowiedział.
UBG Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
NPD Dla wszystkich było dotąd oczywiste, że nikt nigdy nie widział Boga. Teraz jednak my dostąpiliśmy łaski ujrzenia Go, ponieważ TEN, KTÓRY JEST Jedynym Prawowitym Bogiem z głębi istoty Ojca, objawił się nam w pełni.
EPP Boga nikt nigdy nie widział; Jednorodzony Bóg, będący w łonie Ojca, On ukazał.
TNP Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, Ten nam o Nim opowiedział.e
PO Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca – On Go oznajmił.
BI Nikt nigdy nie widział Boga. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, Go objawił.


  1. a) Niektóre wydania NT mają wariant: o Nim opowiedział.
  2. b) Niektóre edycje BW zawierają wariant: jednorodzony Syn , a niektóre jednorodzony Bóg. W wydaniu pierwszym mamy lekcję z wyrazem Syn.
  3. c) W I wyd. (1966) … ten go objawił.
  4. d) W I wydaniu: jednorodzony.
  5. e) Wg przypisu w TNP: lub: wyłożył naukę, ujawnił, ogłosił.