Czy Jezus jest Bogiem przez małe "b"? Tekst istotny dla chrześcijan wierzących w bóstwo Jezusa.

GNT εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος
NA Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
EDW Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
SK Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
EDG Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
KUL Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
W Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
BTI Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
BP Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
BTII-IV Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
KR/BWP Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowoa.
BW Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
PW Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i było Bogiem.
1 Zanim cokolwiek powstało, Chrystus istniał w Bogu. Żył zawsze i sam jest Bogiem
2 Przedtem, zanim cokolwiek zostało stworzone, Chrystus trwał w jedności z Bogiem. On istniał zawsze i sam jest Bogiem.
3 Na początku było Słowo. Było ono u Boga i było Bogiem.
Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.
PI Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
PJ Na początku było Słowo, to Słowo było u Boga, Bogiem było to Słowo.
PE Na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo.
PD Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem.
BL Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
EP Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga – i Bogiem było Słowo.
NBG Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo.
PL Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
UNT Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
NKB Na początku było Słowo, a Słowo było przed Bogiem, i Słowo było Bogiem.
UBG Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
NPD ON JEST Słowem Boga w wieczności – Jego Wyrazem – sensem, treścią i odwieczną istotą przekazu Najwyższego. Z Niego wszystko się wzięło i w Nim miało swój początek. A skoro odwieczne Słowo Boga w istocie swej jest z Boga, oznacza to, że ON JEST odwiecznym Bogiem.
EPP U początku jest Słowo i Słowo jest ku Bogu, i Bogiem jest Słowo.
TNP Na początkub było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
PO Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
BI Na początku było Słowo, a Słowo było przy Bogu i Bogiem było Słowo.


  1. a) W BWP mamy: "i Bogiem było słowo" – drugi wyraz "słowo" małą literą, prawdopodobnie błąd w druku, ponieważ we wcześniejszych wydanich wyraz "słowo" wielką literą.
  2. b) Wg przypisu w TNP: gr.: arche – początek, źródło, władza, przyczyna sprawcza.