Tekst niezbyt jasny.

GNT και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν
NA καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
EDW a światłość w ciemnościach świeci i ciemności jej nie ogarnęły.
SK A światłość w ciemnościach świeci, lecz ciemność jej nie ogarnęła.
EDG A światłość w ciemnościach rozbłyska, a ciemności jej nie wchłonęły.
KUL Światło zaś świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła.
W A światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły.
BTI-V a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
BP A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła.
KR/BWP Światło świeci w ciemności; lecz ciemność go nie ogarnęła.
BW A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
PW Światło świeci w ciemności, ale ciemność go nie pochłonęła.
Jego życie świeci w ciemnościach i ciemność nie może tej światłości pochłonąć.
2 To światło świeci w ciemnościach i mrok nie jest w stanie go pochłonąć.
3 To Światło świeci w ciemnościach, a mrok nie był w stanie go pochłonąć.
rew Światło świeci w ciemności. Ciemność nie była w stanie go przezwyciężyć.
PI I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała.
PJ To światło świeci w ciemności i ciemność jej nie opanowała.
PE a światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła.
PD Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła.
Światłość świeci w ciemności, i ciemność jej nie stłamsiła.
BL a światło w ciemności świeci, i ciemność go nie pokonała.
EP Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła.
NBG i światło ukazuje się w ciemności, a ciemność go nie owładnęła.
PL Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła.
UNT A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła.
NKB a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
UBG A ta światłość świeci w ciemnościach, ale ciemności jej nie ogarnęły.
NPD aby swoim blaskiem rozświetlić ciemność, a ona nie była w stanie Go ogarnąć ani przezwyciężyć.
EPP I światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie pochłonęła.
TNP A światło świeci w ciemności, a ciemność Nim nie zawładnęłaa.
PO A światło w ciemności świeci i ciemność go nie pokonała.
BI Światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła.


  1. a) Wg przypisu w TNP: lub: nie opanowała.