Czy da się jednoznacznie przetłumaczyć ten werset? Tekst niejasny, różnie tłumaczony.

GNT παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων
NA πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·
EDW Wszystko się przez nie stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi,
SK Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co istnieje. W nim było życie, a życie było światłością ludzi,
EDG Wszystko się przez nie stało, a bez niego nie powstało nic, co istnieje. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
KUL Wszystko przez Nie się stało, bez Niego zaś nie stało się nic, cokolwiek się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
W Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
BTI-IV Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
BP Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. Co się stało, w Nim było życiem, a życie było światłością ludzi.
KR/BWP Wszystko stało się przez Nie; bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi.
BW Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
PW Wszystko istnieje dzięki Słowu, ale bez niego nic nie istnieje. W nim było życie, a życie było światłem dla ludzi.
1 Stworzył wszystko co istnieje, i nie ma niczego, czego On by nie stworzył. W Nim jest życie wieczne, a życie to jest światłością ludzi.
2 Stworzył wszystko, co istnieje, więc nie ma nic, czego by On nie stworzył. W Nim jest wieczne życie, które jest dla ludzi światłem.
3 Ono powołało do istnienia wszystko. I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego. W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.
rew Wszystko zaczęło istnieć poprzez niego. Bez jego udziału nic nie zaczęło istnieć. Tym, co zaczęło istnieć poprzez niego, było życie, a życie było światłem dla ludzi.
PI Wszystko przez nie stało się i bez niego nie stało się ani jedno. Które stało się w nim, życiem było, i życie było światłem ludzi.
PJ Wszystko przez Nie się stało; bez Niego nie stało się ani jedno, cokolwiek się stało. W Nim było życie, to życie było światłem ludzi.
BTV Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
PE Przez Nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało. To, co się stało w Nim, było życiem. Życie zaś było światłością ludzi,
PD Wszystko dzięki Niemu się stało i bez Niego nie stało się nic, co istnieje. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
Wszystkie rzeczy nastały poprzez Nie, a bez Niego nic, co uczynione, nie miało istnienia. W Nim było życie, a to życie było światłością ludzkości.
BL Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nie stało się nic. W tym, co się stało, Słowo było życiem, a to życie było światłem ludzi,
EP Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało, w Nim było życiem. A życie to było światłością dla ludzi.
NBG Przez Nie wszystko powstało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest. W Nim jest życie, a życie jest światłem ludzi,
PL Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
UNT Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
NKB Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co istnieje; w Nim było życie, a życie było światłością ludzi
UBG Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
NPD Z uwagi na Niego i przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, cokolwiek się dokonało. W Nim bowiem złożona jest cała pełnia odwiecznego i nieskończonego Bożego Życia.
EPP Dzięki Niemu wszystko się stało i bez Niego nic się nie stało z tego, co powstało. W Nim jest życie i życie jest światłością ludzi.
TNP Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nica się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
PO Wszystko przez Nie powstało, a w oddzieleniu od Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
BI Wszystko stało się przez Nie, a bez Niego nie stało się nic. To, co się stało w Nim było życiem, a życie było światłością ludzi.


  1. a) Wg przypisu w TNP: gr.: oude en – ani jedno.