Jak tłumaczony jest ten idiom semicki? Tekst niejasny.

GNT και λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι ουπω ηκει η ωρα μου
NA [καὶ] λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.
EDW I rzekł jej Jezus: Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja.
SK Jezus odpowiedział jej: „Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
EDG A Jezus powiada do niej: Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina.
KUL Jezus zaś odpowiedział Jej: "Czego żądasz ode Mnie, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina".
W I rzecze jej Jezus: Co mnie i tobie niewiasto? Jeszcze nie przyszła godzina moja.
BTI Rzecze do niej Jezus: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja».
BP Jezus Jej mówi: „Czego chcesz ode Mniea, niewiasto? Czyż nie nadeszła moja godzina?
BTII-V Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?»
KR/BWP Odpowiedział jej Jezus: Cóż Mnie i tobie [do tego], niewiasto? [Zresztą] czyż nie nadeszła jeszcze moja godzina?
BW I rzekł do niej Jezus: Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja.
PW Jezus odpowiedział: – Nie musisz mi mówić, matko, co mam robić. Jeszcze nie nadszedł mój czas!
1 Na razie nie mogę wam pomóc – odpowiedział. – Nie nadeszła jeszcze moja pora czynienia cudów.
2 Nie mogę wam pomóc – odpowiedział. – Nie przyszła jeszcze pora, abym czynił cuda.
3 To chyba nie jest ani mój, ani twój problem – odpowiedział. – Jeszcze nie przyszła na Mnie pora.
Ale Jezus rzekł jej: "Co tobie do mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina".
rew Ale Jezus jej odparł: "Czy to moja albo twoja sprawa? Mój czas jeszcze nie nadszedł".
PI [I] mówi jej Jezus: Co mi i tobie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła godzina ma.
PJ Jezus jej odrzekł: "Niewiasto, czy to moja lub twoja sprawa? Mój czas jeszcze nie nadszedł".
PE Odpowiedział jej Jezus: Czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła Moja godzina.
PD Jezus jej odpowiedział: Co Mnie i tobie, kobieto? Jeszcze nie przyszła moja godzina.
Jeszua odrzekł: "Matko, co mnie czy tobie do tego? Mój czas jeszcze nie nadszedł".
BL Rzecze jej Jezus: "O czym ty mówisz, Niewiasto! Czyż nie nadeszła Moja godzina?"
EP Jezus odpowiedział: "Kobieto, czy to należy do mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina".
NBG Mówi jej Jezus: Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
PL Jezus jejb odpowiedział: Rozumiem twoje zatroskanie, ale co Mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
UNT Jezus rzekł jej: Co ja z tobą mam, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
NKB [I] mówi jej Jezus: „Co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”.
UBG Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
NPD Jezus zaś tak jej odpowiedział: — Kobieto, dlaczego przychodzisz z tym do mnie? Przecież to wesele nie jest moje. Mój czas jeszcze nie nadszedł.
EPP A Jezus jej mówi: – Co mnie i tobie, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja.
TNP Jezus powiedział jej: Co mnie i tobiec, kobieto? Jeszcze nie nadeszład moja godzina.
PO A Jezus jej odpowiedział: Kobieto, co Mnie i tobie do tego? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.
BI „Niewiasto, co nam do tego? – odparł jej Jezus. – Moja godzina jeszcze nie nadeszła”.


  1. a) W I wydaniu zaimek "Mnie" małą literą.
  2. b) W V wydaniu brak zaimka "jej".
  3. c) Wg przypisu w TNP: hebraizm: Dlaczego mnie tak traktujesz? To twoja sprawa, czego chcesz ode mnie?
  4. d) Wg przypisu w TNP: dosł.: nadchodzi.