Czy w Jezusie mieszka pełnia "bóstwa" czy "boskości"? Tekst wykorzystywany dla uzasadnienia bóstwa Chrystusa.

GNT οτι εν αυτω κατοικει παν το πληρωμα της θεοτητος σωματικως και εστε εν αυτω πεπληρωμενοι ος εστιν η κεφαλη πασης αρχης και εξουσιας
NA ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας.
EDW Bo w nim cała pełność bóstwa zamieszkuje cieleśnie. I jesteście napełnieni w nim, bo on jest głową wszystkich księstw i zwierzchności.
SK W nim mieszka cała pełnia bóstwa przyjąwszy ciało. W nim staliście się uczestnikami tej pełności. On jest głową wszystkich Księstw i Władz.
EDG Bo w nim cała pełność bóstwa zamieszkuje cieleśnie. I w nim jesteście napełnieni, bo on jest głową wszystkich księstw i zwierzchności.
KUL W Nim bowiem mieszka cała pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
W Gdyż w nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie; i jesteście napełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,
BTI-V W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzya
BP W Nim bowiem, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa. A wy, dzięki łączności z Nim, uczestniczycie w tej Pełni. Jest On Głową wszelkiej zwierzchności i potęgi.
KR/BWP W Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej Pełni, a wy macieb wszystko przez to, że stanowicie jedno z Tym, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy.
BW gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
PW bo w jego osobie ucieleśniła się cała pełnia boskości. Wy osiągacie pełnię w jedności z nim. On jest ponad wszelkie władze i mocarstwa.
A przecież to w Chrystusie zawiera się Boża doskonałość w ludzkim ciele. Mając więc Chrystusa, posiadacie wszystko, a poprzez zespolenie z Nim jesteście przepełnieni Bogiem. On jest najwyższym władcą, stoi ponad wszelką inną zwierzchnością.
2 A przecież to w Nim zawiera się Boża doskonałość w ludzkim ciele. Mając więc Chrystusa, posiadacie wszystko, a poprzez życie z Nim jesteście przepełnieni Bogiem. On jest najwyższym władcą, stojącym ponad wszelką inną zwierzchnością.
3 Bo to w Nim ucieleśnia się pełnia boskości i w Nim wy macie swoją pełnię. To Jemu podlegają wszelkie zwierzchności świata duchowego.
gdyż właśnie w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Posiadacie zatem pełnię za sprawą tego, który jest głową wszelkiego rządu i władzy
rew Bo to on w całej pełni jest ucieleśnieniem Bożych przymiotów. Tak więc dzięki temu, który jest głową wszelkiego rządu i władzy, nie brakuje wam niczego.
PI bo w Nim zamieszkuje całe wypełnienie boskości cieleśnie, i jesteście w Nim wypełnieni, który jest głową każdego Panowania i Władzy,
PJ Przecież w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa i w Nim, który jest Głową każdej zwierzchności i władzy, otrzymaliście tę pełnię.
PE W nim bowiem mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i w Nim macie pełnię. On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,
PD w Nim bowiem w cielesnej postaci mieszka cała pełnia boskości i w Nim zostaliście napełnieni, [w Tym], który jest głową wszelkiej nadziemskiej zwierzchności i władzy;
Gdyż w Nim na sposób cielesny mieszka pełnia wszystkiego, czym jest Bóg. I właśnie w jedności z Nim dostąpiliście pełni – On jest głową każdej władzy i zwierzchności.
BL Tylko w Nim, w Jego ciele mieszka cała Pełnia Bóstwa. Również wy zostaliście objeci Pełnią Tego, który jest Głową wszelkiej zwierzchności i władzy.
EP W Nim bowiem pełnia bóstwa zamieszkuje na sposób cielesny i wy dostępujecie pełni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy.
NBG Bowiem w nim zamieszkuje cieleśnie cała pełnia natury Boga. Także w nim jesteście napełnieni; on jest głową każdego stanowiska i mocy.
PL Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, zawiera się cała pełnia Boskości. W Nim też dostąpiliście napełnienia, w Tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy.
UNT Gdyż w Nim mieszka cała pełniac Bóstwa cieleśnie. I macie pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności,
NKB Bo w Nim zamieszkuje cała pełnia bóstwa cieleśnie. I jesteście w Nim napełnieni; który jest Głową wszelkiego przełożeństwa i władzy;
UBG1 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. I w nim macie pełnię. On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy;
UBG2 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy;
NPD w którego ludzkim ciele zamieszkała cała pełnia Boskości. W Nim bowiem znajduje się niewyczerpana obfitość wszystkiego, co jest potrzebne do Życia, ponieważ On jest Tym, który góruje nad wszelką władzą i każdą zwierzchnością.
EPP bo w Nim mieszka cała pełnia Boskości cieleśnie, i macie pełnię w Nim, który jest Głową wszelkiej zwierzchności i władzy,
TNP Gdyż w Nim mieszka cieleśnied cała pełnia boskości. I jesteście w Nim napełnienie; On jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy,
PO Bo w Nim zamieszkuje cieleśnie cała pełnia Bóstwa. I staliście się pełni w Nim, który jest Głową wszelkiej zwierzchności i władzy.
BI W Nim bowiem – w Jego ciele, mieszka cała pełnia bóstwa. Również wy macie udział w pełni Tego, który jest Głową wszelkiej zwierzchności i władzy.


  1. a) W I wydaniu Zwierzchności i Władzy – małą literą.
  2. b) W I wydaniu: otrzymaliście też
  3. c) W wydaniu PDF mamy: pełność.
  4. d) Wg przypisu w TNP: gr.: somatikos – dot. fiz. ciała.
  5. e) Wg przypisu w TNP: gr.: pleroo – sprawić obfitość, napełnić, wypełnić aż się przelewa.