GNT εαν δε ειπη ο δουλος εκεινος εν τη καρδια αυτου χρονιζει ο κυριος μου ερχεσθαι και αρξηται τυπτειν τους παιδας και τας παιδισκας εσθιειν τε και πινειν και μεθυσκεσθαι ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα και εν ωρα η ου γινωσκει και διχοτομησει αυτον και το μερος αυτου μετα των απιστων θησει
NA ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει.
EDW Jeśliby jednak sługa ów rzekł w sercu swoim: Zwleka z powrotem pan mój, a począłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się – nadejdzie pan owego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie wie; i odłączy go, a wyznaczy mu dział z niewiernymi.
SK Jeżeli zaś ów sługa powie sobie: Pan mój długo jeszcze nie powróci – i jeżeli zacznie bić sługi i służebnice, jeść i pić, i upijać się, to pan takiego sługi nadejdzie w dniu, kiedy się tego nie spodzieje, i o godzinie, której nie zna, każe go poćwiartować i wyznaczy mu miejsce wśród niewiernych.
EDG Jeśliby jednak ów sługa rzekł w sercu swoim: Zwleka pan mój z powrotem, a począłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się – nadejdzie pan jego w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; i odłączy go, a wyznaczy mu dział z niewiernymi.
KUL Jeśli jednak ów sługa powie sobie w sercu: «Pan mój zwleka z przyjazdem», i zacznie bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, to pan owego sługi przyjdzie w dniu, którego się on nie spodziewa, i o godzinie, której się nie domyśla, surowo go ukarze i przeznaczy mu los niewiernych.
W Ale jeśliby rzekł ów sługa w sercu swoim: Ociąga się pan mój z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, i jeść, i pić, i upijać się; przyjdzie pan tego sługi w dzień, w który się nie spodziewa, i o godzinie, której nie wie, i odłączy go, a dział z niewiernymi mu wyznaczy.
BTI Lecz jeśli sługa taki powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sług i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się: nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i w chwili, o której nie wie; każe go siec i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
BP Lecz jeśliby ów sługa pomyślał sobie:a Pan mój zwleka z przybyciem – i zacząłby bić służących i służące, jeść, pić i upijać się – pan tego sługi przyjdzie w dniu, w którym on go nie oczekuje, i o godzinie, której on nie zna. I usunie go, i zrównab z niewiernymi sługami.
BTII-IV Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
KR/BWP Lecz jeśli sługa ów powie sobie: "Pan mój jeszcze długo nie wróci" – i zacznie bić sługi i służebnice, jeść i pić, i upijać się, to właśnie [pan] nadejdzie wtedy, kiedy nie będzie się spodziewał ani nie będzie [nic] wiedział; każe go wychłostać i wyznaczy mu miejsce między niewiernymi.
BW Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi.c
PW Gdyby zaś taki sługa myślał sobie: Mój pan chyba nieprędko wróci! I zaczął znęcać się nad mężczyznami i kobietami na służbie, w dodatku zacząłby jeść i pić bez umiaru, to po nieoczekiwanym powrocie – czego sługa nie przewidział – pan wyrzuci go i ukarze, jak tych, którzy zawiedli zaufanie.
Lecz jeśli pomyśli, że pan nie powróci prędkod i zacznie znęcać się nad powierzonymi sobie ludźmi, biesiadować i upijać się, wtedy jego pan, powróciwszy bez uprzedzenia, pozbawi go odpowiedzialnego stanowiska i wyznaczy mu miejsce wśród niewiernych.
3 Gdyby jednak ów sługa pomyślał sobie: „Nie prędko wróci właściciel, nie muszę się go obawiać”, i zaczął znęcać się nad powierzonymi sobie ludźmi, hulać i upijać się, to jego pan powróci w najmniej oczekiwanej chwili – surowo się z nim rozprawi i wyznaczy mu miejsce wśród niewiernych.
rew Ale gdyby ten niewolnik pomyślał sobie: 'Mój Pan zwleka z przyjściem' i gdyby zaczął bić służących i służące oraz jeść, pić i się upijać, to jego pan przyjdzie w nieoczekiwanym dla niego dniu i o nieznanej mu godzinie i ukarze go z największą surowością, i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
PI Gdyby zaś rzekł sługa ów w sercu jego: Zwleka pan mój, (by) przyjść, i zacząłby bić sługi i służebne, jeść i pić i upijać się, przyjdzie pan sługi owego w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna. I rozpołowi go i udział jego z niewierzącymi położy.
PJ Jeśli natomiast ów sługa powie sobie: Mój pan zwleka z powrotem, i zacznie bić służących i służące, nadto jeść, pić i upijać się, to pan tego sługi przyjdzie w dniu, kiedy on się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu miejsce z niewierzącymi.
BTV Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
PE Jeśliby jednak taki sługa powiedział sobie w duchu: Mój pan opóźnia swój powrót, i zacząłby bić sługi oraz służące, jeść, pić i upijać się, to pan tego sługi nadejdzie w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewierzącymi.
PD Jeśli jednak sługa ten powiedziałby w swoim sercu: Mój Pan zwleka z przyjściem – i zacząłby bić służących chłopców i dziewczyny, jeść, pić i upijać się, przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, przetnie go na pół i wyznaczy mu dział z niewiernymi.
Jeśli jednak sługa ów powie sobie: »Mój pan się nie śpieszy«, i zacznie pomiatać sługami i służkami, i jeść, i pić, i upijać się, to jego pan wróci w dniu, kiedy sługa się go nie spodziewa, w czasie, którego nie przewidział. Jego pan poćwiartuje go i umieści go w jednym miejscu z tymi, którzy okazali się niewierni.
BL Jeśli jednak ów sługa powie sobie w sercu: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacznie bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, to pan tego sługi przyjdzie niespodziewanie w takim dniu i o takiej godzinie, której się ten nie spodziewa surowo go ukarze i wyznaczy mu udział niewiernych.
EP Lecz jeśli ten sługa pomyśli sobie: «Mój pan opóźnia swoje przybycie» i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, to jego pan nadejdzie w nieoczekiwanym dniu i o nieznanej godzinie. Wtedy odsunie go i umieści wśród niewiernych.
NBG Ale gdyby ów sługa powiedział w swoim sercu: Zwleka mój Pan, bye przyjść, oraz zaczął ranić sługi i służebnice, jeść, pić i się upijaćf; przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego się nie spodziewa i w godzinie, której nie zna, oraz rozdzieli go na dwoje, a jego część umieści z niewierzącymi.
PL Jeśli jednak ten sługa powiedziałby w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem – i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść, pić i upijać się, wówczas gdy przyjdzie pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla niego nieznanej, surowo go ukarze i potraktuje na równi z niewiernymi.
UNT A jeśli rzekłby ów sługa w swoim sercu: Zwleka pan ze swoim przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się, przyjdzie pan owego słu­gi, dnia, którego się nie spodzie­wa, i godziny, której nie zna, i rozetnie go, i położy dział jego z niewierzącymi.
NKB Lecz jeśliby ten sługa pomyślał sobie: «Mój pan opóźnia swe przybycie», i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, to pan tego sługi nadejdzie w dniu, którego się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, oddzieli go i umieści wśród niewiernych.
UBG Ale jeśli ten sługa powie w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacznie bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się; Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, i odłączy go, i wyznaczy mu dział z niewierzącymi.
NPD Jeśli natomiast któryś z was, moich sług, okaże się zły i, przekonując swe serce słowami: „Mój PAN zwleka ze swym powrotem”, zacznie krzywdzić i rabować inne moje sługi, a także ucztować, obżerając się i upijając, to ja, jego PAN, gdy niespodziewanie powrócę, odłączę go od pozostałych sług i ześlę do miejsca przeznaczonego dla niewierzących.
EPP Gdyby zaś sługa ów w sercu swym powiedział: – Zwleka pan mój z przyjściem swoim – i zacząłby bić sługi i służebnice, i jeść, i pić, i upijać się, przyjdzie pan sługi tego w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnie go na pół, i dział mu wymierzy wśród niewiernych.
TNP A jeśli powiedziałby ów sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka ze swoim przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, a jeść, pić i upijać się, przyjdzie pan owego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnieg go, i położy dział jego z niewierzącymi.
PO Jeśli jednak ten niewolnik powie w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem, i zacznie bić służących i służące, i jeść, pić i upijać się, to przyjdzie pan tego niewolnika w dniu, w którym ten go nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna, i rozetnie go na dwoje, i wyznaczy mu dział z niewierzącymi.
BI Gdyby jednak ten sługa pomyślał sobie: «Mój pan spóźnia się», i zacząłby bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, którego się nie spodziewa i w godzinie, której nie zna, oddzieli go i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.


  1. a) W I wydaniu: "pomyślał sobie tak:".
  2. b) W I wydaniu: "potraktuje na równi".
  3. c) W I wydaniu brak przecinków po słowach: "przyjściem" oraz "oczekuje".
  4. d) W II wydaniu inny szyk: pan nieprędko wróci.
  5. e) W I wydaniu: aby.
  6. f) W I wydaniu inny szyk: upijać się.
  7. g) Wg przypisu w TNP: lub: potnie na kawałki.