Tekst istotny dla świadków Jehowy.

GNT και αυτος εδιδασκεν εν ταις συναγωγαις αυτων δοξαζομενος υπο παντων
NA καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.
EDW A on nauczał w synagogach ich, wysławiany przez wszystkich.
SK On zaś nauczał w tamtejszych synagogach wysławiany przez wszystkich.
EDG A on nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
KUL On zaś nauczał w bóżnicach, uwielbiany przez wszystkich.
W A on nauczał w synagogach ich, i był wielce sławiony przez wszystkich.
BTI On zaś nauczał w tamtejszych synagogach, wysławiany przez wszystkich.
BP I nauczała w synagogach, wychwalany przez wszystkich.
BTII-V On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
KR/BWP On sam zaś nauczał w synagogach tamtejszych i był wysławiany przez wszystkich.
BW On sam zaś nauczał w ich synagogachb, sławiony przez wszystkich.
PW Wszyscy go podziwiali, gdy nauczał w tamtejszych synagogach.
Dzięki swym wystąpieniom w synagogach stał się wkrótce sławny w całej tej krainie i chwalili Go wszyscy ludziec.
3 Dzięki swym wystąpieniom w synagogach stał się wkrótce sławny w całym regionie i wszyscy ludzie Go chwalili.
rew A on zaczął nauczać w miejscowych synagogach, i wszyscy darzyli go szacunkiem.
PI I on nauczał w synagogach ich, chwalony przez wszystkich.
PJ A On uczył w ich synagogach, wychwalany przez wszystkich.
PE I nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich.
PD On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w ich synagogach.
Nauczał w ich synagogach i każdy Go szanował.
BL Tymczasem Jezus nauczał w ich synagogach, chwalony przez wszystkich.
EP On zaś nauczał w ich synagogach i był wychwalany przez wszystkich.
NBG A on nauczał w ich bóżnicach, chwalony przez wszystkich.
PL On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach.
UNT I nauczał w ich synagogach, i był chwalony przez wszystkich.
NKB On zaś nauczał w ich synagogach i był wysławiany przez wszystkich.
UBG I nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich.
NPD On zaś rozpoczął nauczanie ludu w miejscach ich zgromadzeń i był przez wszystkich sławiony.
EPP On zaś nauczał w ich synagogach, wychwalany przez wszystkich.
TNP A On, wysławianyd przez wszystkich nauczał w ich synagogach.
PO A On nauczał w ich synagogach i był chwalony przez wszystkich.
BI Nauczał w ich synagogach i był chwalony przez wszystkich.


  1. a) W I wydaniu On zaś nauczał.
  2. b) W I wydaniu zmieniony szyk: w synagogach ich.
  3. c) W II wydaniu zmieniony szyk: i wszyscy ludzie Go chwalili.
  4. d) Wg przypisu w TNP: por. Rz 8,30.