Tekst istotny dla świadków Jehowy.

GNT εσθιοντων δε αυτων λαβων ο ιησους αρτον και ευλογησας εκλασεν και δους τοις μαθηταις ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου και λαβων ποτηριον και ευχαριστησας εδωκεν αυτοις λεγων πιετε εξ αυτου παντες τουτο γαρ εστιν το αιμα μου της διαθηκης το περι πολλων εκχυννομενον εις αφεσιν αμαρτιων
NA Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν· λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
EDW A gdy oni wieczerzali, wziął Jezus chleb, błogosławił i łamał, i dał uczniom swoim, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił i dał im mówiąc: Pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem Krew moja Nowego Testamentu, która za wielu wylana będzie na odpuszczenie grzechów.
SK Kiedy byli jeszcze przy stole biesiadnym, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo łamał go, i podał uczniom swoim mówiąc: „Bierzcie, jedzcie – to jest ciało moje”. Potem wziął kielich, dzięki czynił i podał im go mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy; bo to jest krew moja, krew [Nowego] Przymierza, która przelewa się za wielu ludzi na odpuszczenie grzechów.
EDG A gdy oni wieczerzali, Jezus wziął chleb, błogosławił, łamał, i rozdawszy uczniom swoim rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił i dał im mówiąc: Pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem Krew moja, [krew] przymierza, która za wielu ma być wylana na odpuszczenie grzechów.
KUL A gdy oni jedli Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Wziąwszy kielich, odmówił dziękczynienie, dał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew Przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.
W Gdy zaś wieczerzali, wziął Jezus chleb, błogosławił, łamał i dawał uczniom swoim, i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił, i dał im, mówiąc: Pijcie z tego wszyscy. Albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
BTI W czasie wieczerzy Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało». Następnie wziął kielich, dzięki czynił, i dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy; bo to jest moja krew, Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
BP A podczas wieczerzy, kiedy Jezus wielbiąc Boga wziął chleba, połamał go i podając uczniom rzekł: – Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i podał im, mówiąc: – Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.
BTII-V A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb ib odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
KR/BWP A kiedy jedli, wziął Jezus chleb i odmówiwszy błogosławieństwo połamał go i rozdał uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie! To jest ciało moje. A potem biorąc kielich, odmówił dziękczynienie i podał im mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem krew moja, krew Przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.
BW A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
PW W czasie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: – Bierzcie, jedzcie - to jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i powiedział: – Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew, krew Przymierza, przelana dla uwolnienia wielu ludzi od grzechów.
Podczas posiłku Jezus wziął chleb, pobłogosławił go, po czym przełamał i podał uczniom mówiąc: - Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Wziął także kielich wina, złożył dziękczynienie i podał uczniom, mówiąc: - Pijcie z niego wszyscy. To jest krew moja, pieczętująca Nowe Przymierze. Przelewam ją, aby wielu ludziom odpuścić grzechy.
3 Podczas posiłku Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, przełamał i podał uczniom: - Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Wziął także kielich z winem, podziękował i podał uczniom, mówiąc: - Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew, pieczętująca przymierze. Przelewam ją, aby wielu otrzymało przebaczenie grzechów.
rew Gdy jeszcze jedli, Jezus wziął chleb i się pomodlił, po czym połamał go i dając uczniom, rzekł: „Bierzcie, jedzcie. Ten chleb oznacza moje ciało”. Wziął także kielich, złożył podziękowania, po czym dał im go, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy; bo wino w nim oznacza moją ‚krew przymierza’, która ma być wylana za wielu, żeby mogli dostąpić przebaczenia grzechów.
PI [Gdy jedli] zaś oni, wziąwszy Jezus chleb i pobłogosławiwszy połamał i dawszy uczniom powiedział: Weźcie, zjedzcie, to jest ciało me. I wziąwszy kielich i dzięki uczyniwszy dał im mówiąc: Wypijcie z niego wszyscy, to bowiem jest krew ma przymierza [za] wielu wylewająca się na uwolnienie [od] grzechów.
PJ Gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, wygłosił modlitwę uwielbienia, połamał i po rozdaniu uczniom powiedział: „Weźcie, zjedzcie, to jest moje ciało”. Potem wziął kielich i po modlitwie dziękczynienia dał im, mówiąc: „Wypijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, wylewana za wielu na odpuszczenie grzechów.
PE A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Moje ciało. Potem wziął kielich i po dziękczynieniu podał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
PD A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, złamał i rozdając uczniom powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; gdyż to jest moja Krew Przymierza, która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów.
Kiedy jedli, Jeszua wziął kawałek macy, uczynił b'rachę, połamał go, dał talmidim i rzekł: „Bierzcie! Jedzcie! To jest moje ciało!” Wziął też kielich wina, uczynił b'rachę i dał go im, mówiąc: „Pijcie z niego, wy wszyscy! Bo to jest moja krew, która zatwierdza Nowe Przymierze, moja krew przelana za wielu, tak aby mogli dostąpić odpuszczenia grzechów.
BL A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, jedzcie, to jest Ciało Moje”. Wziąwszy kielich, odmówił dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem Moja krew przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.
EP A gdy jedli, Jezus wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dał uczniom, mówiąc: ”Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje”. Następnie wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynną i powiedział: ”Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew przymierza, która za wielu jest wylewana na odpuszczenie grzechów.
NBG A kiedy oni jedli, Jezus wziął chleb i uwielbiwszy Boga, łamał oraz dał uczniom, i powiedział: Bierzcie, jedzcie; to oznaczac ciało moje. A gdy wziął kielich, podziękował oraz im dał, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; albowiem to oznacza moją krew Nowego Testamentu, która za wielu się wylewa na wyzwolenie od grzechów.
PL Gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, złamał i rozdając uczniom powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Następnie wziął kielich, podziękował i przekazał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy. To jest moja krew Przymierza, która się za wielu wylewa dla przebaczenia grzechów.
UNT A gdy jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; Albowiem to jest krew moja Nowego Przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.
NKB A kiedy jedli, Jezus wziął chleb, błogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i dzięki uczyniwszy, dał im mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, to jest moja Krew Przymierza, wylana za wielu na odpuszczenie grzechów.
UBG A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów.
NPD Wieczerza trwała dalej. W pewnej chwili Jezus wziął chleb i po modlitwie porozrywał go na kawałki i rozdając uczniom, powiedział: — Weźcie go i posilcie się... Oto moje ciało [tak zostanie rozdarte i złożone w ofierze]. Potem wzniósł dzban wina i po dziękczynnej modlitwie podał im, mówiąc: — Pijcie z niego wszyscy. Oto moja krew [zostanie wkrótce wylana dla przypieczętowania] Nowego Przymierza, dzięki któremu wielu zostanie uwolnionych od swoich grzechów.
EPP Gdy zaś oni jedli, Jezus wziął chleb i błogosławiąc, połamał i dał uczniom, mówiąc: – Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. I wziął kielich, i dzięki składając, dał im, mówiąc: – Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem moja krew Przymierza, która za wielu przelewana jest na odpuszczenie grzechów.
TNP A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławiłd, łamał i dawał uczniom, mówiąc: Bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało. I wziął kielich, i podziękowałe, dał im, mówiąc: Wypijcie z niego wszyscy; To bowiem jest krew moja Nowego Przymierza, która jest za wielu wylewana, na odpuszczenief grzechów.
PO A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił go, połamał, dał uczniom i powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. I wziął kielich, podziękował i dał im go, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; To jest bowiem moja krew przymierza, która wylewana jest za wielu dla odpuszczenia grzechów.
BI A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dawał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Moje Ciało”. Następnie wziął kielich i po dziękczynieniu dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Moja Krew Przymierza, która jest przelewana za wielu na odpuszczenie grzechów.


  1. a) W wydaniu z 2006 r. trochę inaczej: "A kiedy Jezus wziął chleb,...".
  2. b) W II wydaniu trochę inna interpunkcja tu i w wersecie następnym: i, odmówiwszy (...)
  3. c) W paralelnym wersecie, tj. Łk 22:19 zamiast oznacza pada jest.
  4. d) Wg przypisu w TNP: gr.: eulogeo – sławić, dobrze życzyć, wysławiać – por. Mt 14,19.
  5. e) Wg przypisu w TNP: gr.: eucharisteo – być wdzięcznym, czynić dziękczynienie.
  6. f) Wg przypisu w TNP: lub: uwolnienie.