Kto powstał z grobów: święci, czy jakieś postronne osoby? Tekst ważny z punktu widzenia doktryny świadków Jehowy.

GNT και τα μνημεια ανεωχθησαν και πολλα σωματα των κεκοιμημενων αγιων ηγερθησαν και εξελθοντες εκ των μνημειων μετα την εγερσιν αυτου εισηλθον εις την αγιαν πολιν και ενεφανισθησαν πολλοις
NA καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων ἠγέρθησαν, καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἔγερσιν αὐτοῦ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς.
EDW i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po zmartwychwstaniu jego przyszli do miasta świętego i ukazali się wielu.
SK groby otworzyły się i wiele ciał świętych, którzy byli pomarli, zmartwychwstało. Wyszli z grobów i udali się po jego zmartwychwstaniu do miasta świętego, i ukazali się wielu ludziom.
EDG i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli pomarli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po zmartwychwstaniu jego weszli do miasta świętego i ukazali się wielu.
KUL Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, które spoczywały, zmartwychwstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
W I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało. I wyszedłszy z grobów, po zmartwychwstaniu jego, weszli do miasta świętego, i ukazali się wielom.
BTI Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy pomarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
BP I pootwierały się grobowce, i ciała wielu świętych spoczywających w grobach zmartwychwstały. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu weszli do miasta świętego i pokazali się wielu [ludziom].
BPIII I pootwierały się grobowce, i wiele ciał świętych spoczywających w grobach powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu weszli do miasta świętego i pokazali się wielu [ludziom].
BTII Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
KR/
BWP
Grobowce pootwierały się i wiele ciał świętych, którzy już pomarli, odzyskało życie: Wyszłya z grobów po Jego zmartwychwstaniu, przyszły do miasta i były oglądane przez wielu.
BW I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.
BTIII Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
PW Pootwierały się grobowce, w których spoczywały ciała wielu pobożnych. Powstali teraz do życia, powychodzili z grobów, a po zmartwychwstaniu Jezusa weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom.
Otwierały się groby i wielu bogobojnych ludzi powstało z martwych. Po zmartwychwstaniu Jezusa opuścili oni cmentarz i udali się do Jerozolimy, gdzie widziało ich wielu ludzi.
3 Otworzyły się groby i wielu Bożych ludzi powstało z martwych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli z grobowców i udali się do Jerozolimy, świętego miasta, gdzie widziało ich wielu ludzi.
I pootwierały się grobowce pamięci, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało podniesionych (a osoby, które wychodziły spomiędzy grobowców pamięci po jego wskrzeszeniu, weszły do świętego miasta) i stało się widocznych dla wielu ludzi.
rew I pootwierały się grobowce, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli snem śmierci, zostało wyrzuconych na zewnątrz i widziało je wielu ludzi. (Po zmartwychwstaniu Jezusa ci, którzy byli na cmentarzu, udali się do świętego miasta).
PI I grobowce otwarły się i liczne ciała tych, którzy zasnęli świętych, podniosły się, i wyszedłszy z grobowców po podniesieniu się jego weszły do świętego miasta i stały się widzialne licznym.
PJ Otwarły się groby i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. Wyszli oni z grobów także po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
BTV Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
PE Otworzyły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. A gdy wyszli z grobowców po Jego zmartwychwstaniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu.
PD zostały otwarte grobowce i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; wyszli oni z grobowców po Jego wzbudzeniu, weszli do świętego miasta i ukazali się wielu.
Także groby się otworzyły i ciała wielu świętych ludzi, którzy umarli, powstały do życia, a gdy Jeszua powstał, wyszli z grobów i weszli do świętego miasta, gdzie widziało ich wiele osób.
BL Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, które spoczywały, zmartwychwstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
EP Grobowce się otwarły i wielu z pogrzebanych świętych wstało w swoich ciałach. Wyszli z grobowców, po Jego zmartwychwstaniu weszli do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
NBG Także zostały otwarte grobowce, i zostało wzbudzonych wiele ciał tych świętych, którzy zasnęli, więc wyszli z grobowców po jego powstaniu, weszli do świętego miasta, i pokazali się licznym.
PL otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów, weszli do Świętego Miastab i ukazali się wielu ludziom.
UNT I groby otworzyły się, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu, i weszli do miasta świętego, i pokazali się wielu.
NKB Groby się otworzyły i wielu świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali sięwielu.
UBG Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu.
NPD Wiele grobów otworzyło się, wyrzucając ze swych wnętrz ciała zmarłych! Po zmartwychwstaniu Jezusa ciała tych ludzi zniknęły. Weszli bowiem do Świętego Miasta, aby w widzialny sposób stać się świadectwem dla wielu.
EPP I otwarły się groby, i wiele ciał zmarłych świętych powstało i wyszedłszy z grobów po Jego powstaniu z martwych, weszło do świętego miasta i ukazało się wielu.
TNP I groby otworzyły się, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonychc. I wyszli z grobowców pod Jego wzbudzeniu, i weszli do miasta świętego, i pokazali się wielu.
PO Grobowce otworzyły się i wiele ciał świętych, którzy zasnęli zostało wzbudzonych. I wyszli z grobowców po Jego zmartwychwstaniu, weszli do świętgo miasta i ukazali się wielu.
BI Groby zostały otwarte i wiele ciał pogrzebanych świętych zostało wskrzeszonych. A gdy wyszły z grobów, po Jego wskrzeszeniu weszły do świętego miasta i zostały ukazane wielu.


  1. a) W BWP "wyszły" małą literą po średniku;
  2. b) W V wydaniu małymi literami.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: egeiro – podnieść, wnieść, obudzić
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: pomiędzy