Co czeka niektórych po śmierci: odcięcie, kara, czy wieczne męki? Tekst istotny dla chrześcijan, którzy nauczają o piekle.

GNT και απελευσονται ουτοι εις κολασιν αιωνιον οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον
NA καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.
EDW I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
SK Ci pójdą na wieczną mękę; sprawiedliwi zaś do żywota wiecznego".
EDG I pójdą ci, aby cierpieć karę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
KUL I pójdą ci na wieczną mękę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
W I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do życia wiecznego
BTI-IV I pójdą ci na mękęa, wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".
BP I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi wejdą do życia wiecznego.
KR/BWP I pójdą stamtąd: ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do życia wiecznego.
BW I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
PW Zostaną oni skazani na zagładę, natomiast ci, co spełniają wolę Boga, otrzymają
I pójdą ci na wieczne potępienie, sprawiedliwi zaś do życia wiecznegob
I ci odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego”.
rew I ci zostaną bezpowrotnie zgładzeni, a prawi będą żyć wiecznie”.
PI I odejdą ci w karę wieczną, zaś sprawiedliwi w życie wieczne.
PJ I ci odejdą na wieczną karę, a sprawiedliwi do wiecznego życia".
PE I pójdą ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
PD I odejdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Pójdą na wieczne karanie, lecz ci, którzy czynili, to czego chce Bóg, pójdą do życia wiecznego”.
BL I pójdą ci na wieczną mękę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
EP I pójdą oni na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego".
NBG Więc ci pójdą na wieczne odcięcie; a sprawiedliwi do życia wiecznego.
PL I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne.
UNT I pójdą ci na karę wieczną; natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego.
NKB I pójdą na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".
UBG I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
NPD I ci ostatni zostaną zabrani sprzed mego oblicza do miejsca wiecznej kaźni. Pierwszym zaś zostanie nadana godność sprawiedliwych i oni wejdą do mojego odwiecznego i nieskończonego Życia.
EPP I ci pójdą na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś na życie wieczne.
TNP I pójdą ci na karęc wieczną; natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego.
PO I odejdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
BI I odejdą ci na karę wieczną, natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego”.


  1. a) W V wydaniu: "karę"
  2. b) W III wydaniu internetowym: zamiast "ci" mamy "oni" oraz zmieniony szyk wyrazów: "zaś sprawiedliwi – do życia wiecznego".
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: kolasis – od koladzo – usunąć, odciąć (ręce) stąd: karać, piętnować Dn 12,2; Łk 16,26; J 5,29; 2Tes 1,9; J 3,15; 10,27; Rz 6,23; 1J 5,11.