Czy Bóg "wodzi na pokuszenie"?

GNT και μη εισενεγκης ημας εις πειρασμον αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου
NA καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Vg et ne inducas nos in tentationem, sed libera nos a Malo
VgMerk et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
EDW I nie wódźa nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego.
SK I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. [Amen.]
EDG I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
KUL i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
W I nie wwódź nas w pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.
BTI I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas zachowaj od złego. <Amen.>
BP I nie dozwól nam ulec pokusie, ale wybaw nas od złego.
BTII-V i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
KR/BWP I nie poddawaj nas pokusie, ale wybaw nas ode złego.
BW I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
PW I nie wystawiaj nas na próbę, ale wybaw nas od złego. Do ciebie bowiem należy Królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.
Chroń nas w obliczu pokus i wybaw od złego. Amen.
2 Chroń nas w chwilach pokus i wybaw od złego. Amen.
3 Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie i wybaw od złego.
I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca.
rew I nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie, ale nas wyzwól od Niegodziwca.
PI I nie wprowadź nas w doświadczenieb, ale nas wyciągnijc nas ze złego.
PJ I na próbę nas nie wystawiaj, lecz od zepsucia nas uratuj.
PE i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
PD i spraw, byśmy nie ulegli w próbie, ale zachowaj nas od złego, gdyż Twoje jest Królestwo, moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
I nie wystawiaj nas na ciężką próbę, ale chroń nas przed Złym. Bo królestwo, moc i chwała są Twoje na wieki. Amen.
BL i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
EP I nie dopuszczaj do nas pokusy, ale nas wybaw od złego.
NBG i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Bowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.
PL Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złegod, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała – na wieki. Amen
UNT I nie wprowadź nas w pokuszenie, ale nas zbaw od złego; albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.
NKB I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
UBG I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen.
NPD Prosimy też, abyś nie poddawał nas zbyt wielu testom czy próbom, lecz abyś chronił nas od zła pod wszelką postacią. [Ty bowiem masz moc nad wszystkim. Do Ciebie należy cała królewska władza, potęga i chwała po wszystkie wieki. Amen!]
EPP I obyś nie wystawiał nas na próbę, ale uchowaj nas ode złegoe. [Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.]
TNP I nie wprowadźf nas w pokusę, ale uratujg nas od złego; gdyż Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.
PO I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wyratuj nas od złego. Bo Twoje jest królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.
BI I nie wystawiaj nas na próbę, lecz ocal nas od złego.


  1. a) W I wydaniu: "wwódź".
  2. b) W PI przypis: "pokusę".
  3. c) W PI przypis: "ocal".
  4. d) Wg przypisu w PL: "Nie zostaw nas też w chwili próby, ale zachowaj nas od złego."
  5. e) W pierwszym wydaniu: "I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego".
  6. f) Wg przypisu w TNP: tryb przyp.; lub jako idiom: nie dopuść abyśmy ulegli pokusie (doświadczeniu, próbie)? - Marshall, The Gospel of Luke New Internat. Greek Test. Commentary 462;
  7. g) Wg przypisu w TNP: gr.: hryomai – Łk 11,4 (błąd w transkrypcji – powinno być: ryomai – pstn.pl).