W co wgłębić się pragną aniołowie? Czy tekst przekładów z Wulgaty dostosowany tak, aby podkreślić osobowość Ducha Św.?

GNT οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις υμιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας εν πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι
NA οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἰς ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.
Vg quibus revelatum est quia non sibi ipsis vobis autem ministrabant ea quae nunc nuntiata sunt vobis per eos qui evangelizaverunt vos Spiritu Sancto misso de caelo in quae desiderant angeli prospicere
VgMerk quibus revelatum est quia non sibimet ipsis, vobis autem ministrabant ea, quae nunc nuntiata sunt vobis per eos, qui evangelizaverunt vobis, Spiritu sancto misso de caelo, in quem desiderant angeli prospicere.
EDW Objawiono im też, że nie dla samych siebie, ale dla was spełniali posługę przez zapowiadanie tego, co wam teraz oznajmione zostało za pośrednictwem głoszących Ewangelię, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z niebios, na którego pragną spoglądać aniołowie.
SK Otrzymali objawienie, że nie dla siebie samych, lecz dla was wykonywali posługę przynosząc poselstwo o zbawieniu, to poselstwo, które teraz spełnili wobec nas słudzy Ewangelii, głosząc wam Radosną Nowinę mocą Ducha Świętego, z nieba zesłanego. A są to rzeczy, w które sami aniołowie pragną się wgłębiać.
EDG Objawiono im też, że nie dla samych siebie, ale dla was spełniali posługę przez zapowiadanie tego, co wam teraz oznajmione zostało za pośrednictwem głoszących Ewangelię, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z niebios: są to rzeczy, w które wejrzeć pragnęliby aniołowie.
KUL Im też zostało objawione, że nie im samym, wam raczej miało służyć to, co teraz jest wam ogłaszane przez tych, którzy wam głoszą Ewangelię mocą Ducha Świętego zesłanego z nieba. Temu aniołowie pragną się przyjrzeć.
W Objawiono im, że nie samym sobie, ale wam przez to posługiwali, co teraz wam oznajmili ci, którzy wam ewangelię opowiadali przez Ducha Świętego, zesłanego z nieba, na którego pragną patrzeć aniołowie.
BTI Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miało służyć to, co teraz jest ogłaszane wam przez tych, którzy wam głoszą Ewangelię mocą Ducha Świętego zesłanego z nieba. Temu aniołowie pragną się przyjrzeć.
BP Zostało im objawione, że nie im, lecz raczej wam służyło to, co teraz zwiastowali wam głosiciele ewangelii za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, a w co wgłębić się pragną [nawet] aniołowie.
BTII-V Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie.
KR/BWP Prorocy także dowiedzieli się, że to nie im, ale wam raczej miało służyć sprawowane przez nich poselstwo zbawienia. Tę samą posługę sprawują teraz słudzy Ewangelii, głosząc wam, za sprawą Ducha Świętego zesłanego z nieba, radosną nowinę [zbawienia]. A są to sprawy, w które pragnęliby wniknąć sami aniołowie.
BW Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną.
PW Zostało im objawione, że nie sobie samym, ale wam miało to wszystko służyć, teraz zaś oznajmili wam o tym głosiciele Dobrej Nowiny, za sprawą Ducha Świętego, zesłanego z nieba; są to sprawy, w które nawet aniołowie chcieliby wnikać.
Rozumieli jednak, że te wydarzenia nie nastąpią za ich życia, ale wiele lat poźniej, w czasach współczesnych wam. I oto właśnie teraz przedstawiono nam tę dobrą nowinę wyraźnie i jasno. Zwiastowano ją w mocy zesłanego z niebios Ducha Świętego, tego samego, który przemawiał przez proroków; a sprawy te są dziwne i wspaniałe, że nawet aniołowie w niebie wiele by dali, aby dowiedzieć się o tym czegoś więcej.
2 Rozumieli jednak, że przepowiadają wydarzenia, które wypełnią się wiele lat poźniej, w czasach nam współczesnych. I oto właśnie teraz przedstawiono nam tę Dobrą Nowinę wyraźnie i jasno. Zwiastowano ją w mocy zesłanego z niebios Ducha Świętego, tego samego, który wcześniej przemawiał przez proroków; a jest to tak dziwne i wspaniałe, że nawet aniołowie chcieliby to zrozumieć.
3 Bóg powiedział im, że nie oni to zobaczą, ale wy. I właśnie o tym powiedzieli wam ci, którzy przedstawili wam ewangelię – z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Nawet aniołowie chcieliby to wszystko poznać.
rew Bóg im wyjawił, że usługiwali nie samym sobie, ale wam, gdy prorokowali o tym, co teraz usłyszeliście od osób, które dzięki wsparciu ducha świętego posłanego z nieba głosiły wam dobrą nowinę. Właśnie te rzeczy pragną zgłębić aniołowie.
PI im zostało objawione, że nie sobie samym, wam zaś służyły co do tego, co teraz zostało oznajmione wam przez [tych], [którzy ogłosili dobrą nowinę] wam [w] Duchu Świętym, [który został wysłany] z nieba, za czym pożądają zwiastuni, [by] zajrzeć.
PJ Zostało im objawione, że nie im, a wam miało służyć to, co teraz zostało wam oznajmione za pośrednictwem tych, którzy przekazali wam ewangelię dzięki Duchowi Świętemu posłanemu z nieba. Sami aniołowie pragnęliby w to wejrzeć!
PE Im zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz oznajmili wam ci, którzy głosili Dobrą Nowinę mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. W te sprawy pragną mieć wgląd aniołowie.
PD Im to zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyły te sprawy, które teraz zostały wam ogłoszone przez ludzi ewangelizujących was w Duchu Świętym posłanym z nieba; [sprawy] w które pragną wejrzeć aniołowie.
Zostało im objawione, że mówiąc o tych sprawach, pełnią tę służbę nie dla własnego, lecz waszego pożytku. I te właśnie rzeczy zostały teraz obwieszczone wam przez tych, którzy przekazali wam Dobrą Nowinę przez Ruach Ha-Kodesz posłanego z nieba. Nawet aniołowie pragną wejrzeć w te sprawy!
BL Im też zostało objawione, że nie sobie samym przepowiadali, lecz wam, którym oznajmiono przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba głosili radosną nowinę. Nawet aniołowie pragnęliby wniknąć w te sprawy.
EP Bóg im objawił, że jeszcze nie dla nich przeznaczona jest Ewangelia, którą teraz ogłosili wam apostołowie przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. Nawet aniołowie pragnęliby wniknąć w tę tajemnicę.
NBG Im to zostało objawione, że nie samym sobie, ale wam służyli, w tym, co wam teraz zostało oznajmione przez głoszących wam Dobrą Nowinę w Duchu Świętym, który został zesłany z Nieba, i do czego pragną mieć wgląd aniołowie.
PL Im też zostało objawione, że sprawy, o których mówią, odnoszą się nie do nich samych, ale do was. Te sprawy są wam obecnie głoszone przez ludzi przemawiających w Duchu Świętym posłanym z nieba. I w te sprawy pragną wejrzeć sami aniołowie.
UNT Którym było objawione, że nie dla siebie samych, ale dla nas służyli w tym, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam opowiadali Ewangelię przez Ducha Świętego, z zesłanego nieba, na co pragną wejrzeć aniołowie.
NKB Bóg dał im do zrozumienia, że jeszcze nie dla nich była przeznaczona ta Ewangelia, którą wam teraz ogłosili apostołowie przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. Nawet aniołowie bardzo pragnęliby wniknąć w tę tajemnicę łaski!
UBG Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie.
NPD Oni także otrzymali poznanie, że nie tylko im samym, ale również i nam ma służyć to, co teraz, jako Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie, zostało wam oznajmione przez ludzi, którzy okazali swoje posłuszeństwo Duchowi Uświęcenia posłanemu do nas z Niebios. Nawet aniołowie pragną zrozumieć te niezwykłe sprawy!
EPP Którym zostało objawione, że nie im samym, lecz wam służyło to, co teraz zostało wam oznajmione przez tych, którzy zwiastowali wam Dobrą Nowinę w Duchu Świętym, zesłanym z niebios, w co pragną wejrzeć aniołowie.
TNP Którym zostało objawionea, że nie im samym, ale nam służyły te sprawy, które teraz zostały wam oznajmione przez tych, którzy wam głosili dobrą nowinę w Duchu Świętym, który został wysłany z nieba – sprawy, w które pragną wejrzećb aniołowie.
PO Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali tym wszystkim, co teraz zostało wam oznajmione poprzez tych, którzy zwiastowali wam ewangelię przez Ducha Świętego posłanego z nieba, w co pragną wejrzeć aniołowie.


    1. a) Wg przypisu w TNP: gr.: apokalypto – (nagłe) odsłonięcie tego, co zakryte – por. w. 5.
    2. b) Wg przypisu w TNP: parakypto – pochylić się nad czymś, by się przyjrzeć, analizować.