Czy kościół został nabyty "własną" krwią Boga, czy krwią Jezusa? Tekst istotny dla doktryny o bóstwie Chrystusa.

GNT προσεχετε εαυτοις και παντι τω ποιμνιω εν ω υμας το πνευμα το αγιον εθετο επισκοπους ποιμαινειν την εκκλησιαν του θεου ην περιεποιησατο δια του αιματος του ιδιου
NA προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιµνίῳ, ἐν ὑµᾶς τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιµαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵµατος τοῦ ἰδίου.
EDW Miejcie tedy pieczę o siebie samych i o całą owczarnię, nad którą was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście kierowali Kościołem Bożym, własną jego krwią nabytym.
SK Baczcie na siebie samych oraz na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was przełożonymi, abyście kierowali Kościołem Boga, który go nabył za cenę własnej krwi.
EDG/KUL Miejcie więc pieczę o siebie samych i o całą owczarnię, nad którą was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście kierowali Kościołem Bożym, własną jego krwią nabytym.
W Pilnujcie samych siebie i całej trzody, nad którą Duch Święty postanowił was biskupami, abyście rządzili Kościołem Boga, który nabył krwią swoją
BTI Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
BP Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali i dostarczali pokarmu wspólnocie Boga, który nabył na własność przez swoją śmierć.
BTII-V Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią.
KR Pamiętajcie o sobie samych i o całej trzodzie, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Bożym, odkupionym Jego własną krwiąa.
BW Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.
PW Pilnujcie więc samych siebie i całej owczarni jako biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego; bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, który Pan nabył na własność za cenę swej krwi
Uważajcie na siebie i dbajcie o Bożą trzodę – Kościół zdobyty krwią Bożego Syna, bo was, duszpasterzy, obarczył Duch Święty tą odpowiedzialnością.
3 Uważajcie na siebie i na stado, które Duch Święty powierzył wam jako przywódcom. Dobrze paście kościół Boga, nabyty Jego własną krwią.
rew Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę. Duch święty ustanowił was w niej nadzorcami, żebyście paśli zbór Boga, kupiony przez Niego krwią Jego własnego Syna.
PI Zajmujcie się sobą samymi i całą trzódką, w której was Duch Święty umieścił (jako) doglądających (by) paść (społeczność) wywołanych Boga, którą pozyskał dla siebie przez krew swoją.
PJ Czuwajcie nad sobą i nad całą owczarnią, w której Duch Święty postawił was jako strażników, abyście paśli Kościół Boga, który nabył dla siebie własną krwią.
BWP Pamiętajcie o sobie i o całej trzodzie, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, odkupionym krwią [Jego] własnego [Syna].
PE Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią.
PD Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który sobie nabył przez swą własną krew.
Strzeżcie siebie i całego stada, w którym Ruach Ha-Kodesz uczynił was przywódcami, abyście paśli Wspólnotę Mesjaniczną Boga, którą nabył On sobie za cenę krwi własnego swego Syna.
BL Troszczcie się więc o siebie samych i o całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali i dostarczali pokarmu wspólnocie Boga, który ją nabył na własność przez swoją śmierć.
EP Troszczcie się o siebie i o całą owczarnię, w której Duch Święty ustanowił was biskupami. Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, odkupionego Jego własną krwią.
NBG Zajmijcie się sami sobą i całą trzodą, w której Duch Święty ustanowił was doglądającymi, aby paść zgromadzenie wybranych Boga, które nabył dla siebie poprzez szczególną krew.
PL Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść kościół Boga, który sobie nabył własną krwią.
UNT Uważajcie na siebie samych, i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga, nabyty własną Jego krwią.
UBG Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.
NPD Teraz wy przejmijcie ode mnie ów obowiązek czuwania nie tylko nad sobą, ale i nad owczarnią, w której Duch Świętego Boga ustanowił was zwierzchnikami, abyście zdrową nauką karmili tę społeczność, którą Bóg nabył własną krwią.
EPP Baczcie na siebie samych i na całe stado, w których ustanowił was Duch Święty stróżami, byście czuwali nad Kościołem Boga, pozyskanym własną krwią.
TNP Uważajcie więc na siebie samych i na całe stadko, w którym was Duch Święty ustanowił biskupamib, abyście paślic zbór Boga, nabytyd własną Jego krwią.
PO Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę, wśród której Duch Święty umieścił was jako doglądających, abyście paśli kościół Boga, który uzyskał On przez swoją własną krew.


  1. a) Od III wydania tak, jak w BWP.
  2. b) Wg przypisu w TNP: dosł.: doglądający, nadzorca.
  3. c) Wg przypisu w TNP: gr.: poimaino – wyprowadzić na pastwisko, paść, żywić.
  4. d) Wg przypisu w TNP: lub: zdobyć dla siebie.