Czy Jezus neguje błogosławieństwo dla Maryi? Tekst dość istotny dla doktryny katolickiej.

GNT εγενετο δε εν τω λεγειν αυτον ταυτα επαρασα τις φωνην γυνη εκ του οχλου ειπεν αυτω μακαρια η κοιλια η βαστασασα σε και μαστοι ους εθηλασας αυτος δε ειπεν μενουν μακαριοι οι ακουοντες τον λογον του θεου και φυλασσοντες
NA Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ μακαρία ἡ κοιλία βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. αὐτὸς δὲ εἶπεν· μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.
EDW I stało się, gdy to mówił, że pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, któreś ssał. A on rzekł: Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
SK Podczas gdy mówił te słowa, pewna niewiasta z ludu podniósłszy głos rzekła do niego: „Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, któreś ssał!” On zaś odpowiedział: „Błogosławieniraczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.
EDG I zdarzyło się, gdy to mówił, że pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, któreś ssał. A on rzekł: Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
KUL Gdy to mówił, jakaś niewiasta z tłumu głośno ku Niemu zawołała: – Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś odpowiedział: – Tym bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.
W I stało się, gdy to mówił, podniósłszy głos pewna niewiasta z rzeszy, rzekła mu: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi któreś ssał. A on rzekł: I owszem, błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego, i strzegą go.
BTI Kiedy to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniesionym głosem zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał!». On zaś odpowiedział: «Owszem, bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».
BP Kiedy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu powiedziała głośno do Niego: – Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: – To prawda, ale tym bardziej szczęśliwsia są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
BTII-IV Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je».
KR/BWP A gdy On to jeszcze mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała donośnym głosem: Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, któreś ssał. On zaś odpowiedział: Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
BW A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieniraczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
PW Kiedy to powiedział, jakaś kobieta z tłumu zawołała: – Szczęśliwa matka, która cię urodziła i wykarmiła! A on na to: – Szczęśliwsi, którzy słuchają Słowa Bożego i według niego postępują.
Kiedy to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała: – Szczęśliwa Twoja matka, błogosławione łono, które Cię wydało na Świat, i piersi, które Cię wykarmiły. Ale On odparł: – Naprawdę szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn.
2 Kiedy to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała: – Szczęśliwa Twoja matka, błogosławione łono, które Cię wydało na świat, i piersi, które Cię wykarmiły! Ale On odparł: – Naprawdę szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zgodnie z nim postępują.
3 Gdy to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała: – Szczęśliwa ta, która nosiła cię pod sercem i karmiła własną piersią! Ale On odparł: – Naprawdę szczęśliwi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i żyją nim.
rew Jezus jeszcze to mówił, kiedy pewna kobieta z tłumu zawołała do niego: "Szczęśliwa ta, która cię urodziła i karmiła piersią!". Ale on powiedział: "Nie. Szczęśliwiraczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i się go trzymają!".
PI Stało się zaś, [gdy] [mówił] on to, podniósłszy jakaś głos kobieta z tłumu powiedziała mu: Szczęśliwe łono, [które nosiło] cię, i piersi, które ssałeś. On zaś powiedział: Zaiste, szczęśliwi słuchający słowa Boga i strzegący.
PJ Kiedy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu krzyknęła do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” A On powiedział: „Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.
BTV Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają».
PE Gdy On to jeszcze mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych zawołała donośnym głosem do Niego: Błogosławiona matka, która Cię urodziła i wykarmiła. On zaś odpowiedział: O ileż bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Boga i strzegą go.
PD Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego: Szczęśliwe łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On odpowiedział: Szczęśliwiraczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i przestrzegają je.
Kiedy Jeszua mówił to wszystko, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos, wołając: „Jakże błogosławiona jest matka, która Cię urodziła i wykarmiła Cię swym mlekiem!” Ale On powiedział: „Znacznie bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchaja słowa Bożego i są mu posłuszni!”.
BL Gdy On to mówił, pewna kobieta z tłumu zawołała ku Niemu: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał». On na to odrzekł: «Jeszcze bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go».
EP Gdy On jeszcze mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała do Niego: „Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On powiedział: „Szczęśliwiraczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.
NBG A kiedy on to mówił, zdarzyło się, że pewna niewiasta podniosła głos z tłumu oraz mu powiedziała: Szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Ale on powiedział: Szczęśliwi raczej ci, co słuchają Słowa Boga oraz go strzegą.
PL Gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego: Szczęśliwe łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On odpowiedział: Szczęśliwiraczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je.
UNT A stało się, gdy On to mówił, że pewna niewiasta z ludu, głośno zawołała: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś! A On rzekł: Błogosławieniraczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go strzegą.
NKB Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu zawołała głośno do Niego: „Szczęśliwe łono, które Cię nosiło, i piersi,, które ssałeś”. On zaś odpowiedział: „Szczęśliwsiraczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.
UBG A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś! On zaś odpowiedział: Błogosławieniraczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
NPD Gdy Jezus to mówił, z tłumu powstała jakaś kobieta, głośno wołając: — O, jakże szczęśliwa i błogosławiona jest ta, która nosiła Cię w swoim łonie i wykarmiła swoimi piersiami! Lecz On tak odpowiedział: — Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieniraczej ci, którzy wsłuchują się w Boże Słowo i żyją według niego!
EPP I stało się, że gdy On to mówił, pewna kobieta z tłumu podniósłszy głos, powiedziała do Niego: – Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: – Błogosławieniraczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
TNP I stało się, gdy On to mówił, że pewna kobieta z tłumu podniosła swój głos i powiedziała: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś! A On powiedział: Błogosławienib raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go strzegąc.
PO A gdy to mówił, pewna kobieta z tłumu podniosła głos i powiedziała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On powiedział: Błogosławieni raczej ci, którzy słuchają słowa Boga i przestrzegają go.
BI Gdy On jeszcze mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Szczęśliwe łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”. A On powiedział: „Jeszcze bardziej szczęśliwi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.


  1. a) W I wydaniu: To prawda, ale szczęśliwsi...; W wydaniu z 2006: "szczęśliwi".
  2. b) Wg przypisu w TNP: lub: szczęśliwi.
  3. c) Wg przypisu w TNP: lub: przestrzegają.