14. BIBLIOGRAFIA

Niniejsza strona została przygotowana na podstawie dostępnych mi poniższych materiałów źródłowych:

Teksty źródłowe NT Teksty NT po polsku Wprowadzenia Słowniki
Gramatyki Komentarze Krytyka tekstu Inne


 1. Novum Testamentum Graece ad antiquissimos testes denuo recensuit apparatum criticum omni studio perfectum apposuit commentationem isagogicam praetexuit Constantinus Tischendorf, Editio Octava Critica Maior, Vol. I-II, Giesecke & Deverient, Lipsiae 81869-72;
 2. Die Schriften des Neuen Testaments in Ihrer ältesten erreichbaren Textgestalt hergestellt auf grund Ihrer Textgeschichte von Hermann Freiherr von Soden, Dr. Theol., Teil: 1-2, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 21911;
 3. H KAINH DIAΘHKH – text with critical apparatus, British and Foreign Bible Society, London 1926;
 4. Novum Testamentum Graece et Latine apparatu critico instrumentum edidit Augustinus Merk S.J., Pontificii Instituti Biblici, Roma 81957;
 5. The Greek New Testament, Fourth Revised Edition, edited by BARBARA ALAND, KURT ALAND, JOHANNES KARAVIDOPOULOS, CARLO M. MARTINI AND BRUCE M. METZGER in cooperation with the Institute for New Testament Textual Research, Münster/Westphalia, wyd. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1,2,3, 4popr1994;
 6. Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger wyd. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 26, 271993;
 7. Nuevo Testamento Trilingue, edicion critica de Jose M. Bover y Jose O'Callaghan, Biblioteca de autores cristianos, Madrid 21988;
 8. Novum Testamentum Graece et Latine curis elaboratum Gianfranco Nolli, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 22001;
 9. Synopsis Quattuor Evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit Kurt Aland. Editio quindecima revisa, wyd. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 151996;
 10. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn 21985;
 11. Grecko – polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi tłumaczenie: ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB (KUL), dr Michał Wojciechowski (ATK) wyd. Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 11993;

 1. Pismo Święte Nowego Testamentu, w 12 tomach, Wstęp – Przekład – Komentarz pod redakcją ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, ks. Feliksa Gryglewicza, tzw. komentarz KUL-owski, wyd. Pallotinum Poznań – Warszawa 11959–1979 (w skrócie PSNT);
 2. Pismo Święte Nowego Testamentu, wstęp, nowy przekład z języka greckiego, przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, wyd. Księgarnia św. Wojciecha Poznań – Warszawa – Lublin 11961;
 3. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu tzw. Biblia Tysiąclecia, wyd. Pallotinum, Poznań 1,2,3 popr,5;1965;
 4. Nowy Testament, Nowy przekład, tłumaczenie z języka greckiego, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, tzw. Biblia warszawska, Warszawa 11966;
 5. Pismo Święte Nowego Testamentu, wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, wyd. Księgarnia św. Wojciecha Poznań – Warszawa – Lublin 141967;
 6. Pismo Święte Nowego Testamentu, tłumaczył z języka greckiego ks. prof. dr Seweryn Kowalski, wyd. Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 161978;
 7. Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego opracował Bp Kazimierz Romaniuk, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1976, 1980, 3 popr.1984;
 8. Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie polskim ks. Jakuba Wujka SI, wyd. WAM Kraków 3 popr.1989;
 9. Słowo Życia Nowy Testament, wyd. Living Bibles International 11989; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 21991;
 10. Nowy Testament, Nowy przekład z języka greckiego na współczesny język polski, tzw. Współczesny Przekład, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 11991;
 11. Grecko – polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi tłumaczenie: ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB (KUL), dr Michał Wojciechowski (ATK) wyd. Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 11993;
 12. Ekumeniczny Przekład Przyjaciół, przekład ekumeniczny NT dokonany przez zespół w składzie: ks. Michał Czajkowski, abp Jeremiasz Jan Anchimiuk, pastor Mieczysław Kwiecień, Jan Turnau, wyd. Oficyna Wydawnicza "Słowo i Życie" oraz wyd. "Więź", Warszawa 1993 - 2012;
 13. Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata, wyd. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. 11994, 21997; 32018;
 14. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera (ST), ks. Mariana Wolniewicza (NT), tom IV – Nowy Testament, tzw. Biblia poznańska, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 31994;
 15. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłumaczenie, wstęp, komentarz, tzw. Biblia lubelska, wyd. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 11995
 16. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu „Biblia warszawsko-praska” w przekładzie z języków oryginalnych opracował Kazimierz Romaniuk pierwszy biskup warszawsko–praski, wyd. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 11997;
 17. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, Przekład Ekumeniczny z języków oryginalnych, wyd. Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 12001;
 18. Nowy Testament Przekład na Wielki Jubileusz, z języka greckiego przełożył, wprowadzeniem i przypisami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, tzw. Przekład Jubileuszowy, wyd. Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 12000;
 19. Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu. Przekładu Nowego Testamentu dokonał i komentarzem opatrzył Dawid H. Stern (tłumaczenie z angielskiego: Aleksandra Czwojdrak), wyd. Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa 12000;
 20. Pismo Święte Nowego Testamentu, Przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego – wydanie internetowe, Poznań 2002 (http://ebiblia.roteh.pl)
 21. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, tzw. Biblia paulistów, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 12005; 22008;
 22. Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament Wstęp, Przekład z oryginału, Komentarz, Wydawnictwo "Edycja Świętego Pawła", Częstochowa 2005 – ;
 23. Nowa Biblia Gdańska, przekład z języków oryginalnych z inicjatywy biblistów Śląskiego Towarzystwa Biblijnego; Katowice 2006;
 24. Nowe Przymierze. Pismo święte Nowego Testamentu, przekład z języka greckiego, wyd. Ewangeliczny Instytut Biblijny Liga Biblijna w Polsce, Poznań – Bydgoszcz, 12007; 22008;
 25. Uwspółcześniony Nowy Testament. Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony, uwspółcześniony przekład, wyd. Trinitarian Bible Society, (wersja 7 z najnowszymi zmianami korekcyjnymi), 2008;
 26. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Pismo Święte. Nowy Testament, wyd. Fundacja Wrota Nadziei, 2008NT w pliku PDF; 2009NT w pliku PDF;
 27. Przekład toruński Nowego Przymierza, wyd. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017NT w pliku PDF;
 28. Nowy Testament Przekład Odzyskiwania, tłumaczenie tekstu Nowego Testamentu z oryginału greckiego na język polski, Sekcja redakcyjna Living Stream Ministry, wyd. Living Stream Ministry, Anaheim 12017

 1. Nowy Testament na tle epoki GEOGRAFIA – HISTORIA napisał ks. Eugeniusz Dąbrowski z serii: Pismo Święte Nowego Testamentu, w 12 tomach, Wstęp – Przekład – Komentarz , tzw. komentarz KUL-owski Tom I, wyd. Pallotinum Poznań 11958;
 2. Nowy Testament na tle epoki KULTURA napisał ks. Eugeniusz Dąbrowski z serii: Pismo Święte Nowego Testamentu, w 12 tomach, Wstęp – Przekład – Komentarz , tzw. komentarz KUL-owski Tom II, wyd. Pallotinum Poznań 11958;
 3. E. Dąbrowski, Prolegomena do Nowego Testamentu, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1960
 4. Z. Poniatowski, Wprowadzenie w ewangelie, Książka i Wiedza Warszawa 1971;
 5. K. Romaniuk, Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1975;
 6. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Pallotinum, Poznań 1990;
 7. Ewangelie synoptyczne, z serii: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2006;
 8. Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła, z serii: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 9, Akademia Teologii Katolickiej 1997;
 9. Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa, z serii: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 10, Akademia Teologii Katolickiej 1992;
 10. Pieśni Izraela, z serii: Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. 7, Akademia Teologii Katolickiej 1988;
 11. Wstęp do Nowego Testamentu, (oprac. zbior.) redagował ks. Ryszard Rubinkiewicz, Pallotinum 1996;
 12. Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (oprac. zbior.) redagował ks. Jan Szlaga, Pallotinum, Poznań – Warszawa 1986;
 13. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Renata Grzegorczykowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002;
 14. Wprowadzenie do studium Pisma Świętego, Stanisław Bazyliński OFMConv, z serii: Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki t. 9, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010;

 1. The Brill Dictionary of Ancient Greek, by Franco Montanari, Brill Academic Pub, Leiden-Boston 2015;
 2. A concise Greek - English Lexicon of the New Testament, prepared by Barclay M. Newmann, Jr., United Bible Societies 1993, dodatek do dzieła: The Greek New Testament;
 3. Exegetical Dictionary of the New Testament, Vol. 1-3, edited by Horst Balz and Gerhard Schneider, Wiliam Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan 1990-1993 (w skrócie: EDNT); (wersja elektroniczna – częściowa);
 4. A Greek - English Lexicon with a Revised Supplement, compiled by Henry George Liddell and Robert Scott revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie and with the cooperation of many scholars. With the revised supplement 1996. Clarendon Press, Oxford University Press 91996 (w skrócie: LSJ);
 5. A Greek - English Lexicon of the New Testament and other early christian literature, W.F Arndt, F.W. Gingrich, The University of Chicago Press (w skrócie: 12000 BAGD, 41952 BDAG);
 6. A Greek - English Lexicon of the Septuagint, part I: Α-Ι, part II: Κ-Ω, compiled by J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie with the collaboration of G. Chamberlain, wyd. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1992-1996;
 7. Grecko - polski słownik syntagmatyczny Nowego Testamentu, ks. Remigiusz Popowski SDB, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 12008;
 8. Lexicon Graecum Novi Testamenti, auctore Francisco Zorell, S.I., Editio tertia quae est editio altera iterum typis mandata Appendice bibliographica adiecta, Parisiis (VI) sumptibus P. Lethielleux, editioris, 31961 (w skrócie: Zorell);
 9. A Manual Greek Lexicon of the New Testament George Abbott-Smith, Principal of the Montreal Diocesan Theological College and Professor of Hellenistic Greek in McGill University, T&T Clark Edinburgh and New York, published by Continuum International Publishing Group, 1922; (wersja elektroniczna – częściowa);
 10. A Patristic Greek Lexicon, edited by G.W.H. Lampe, D.D. Ely Professor of Divinity in the University of Cambridge, Oxford at the Clarendon Press, 1961;
 11. Słownik grecko - polski, ułożył Zygmunt Węclewski doktór filozofii, profesor zywczajny Szkoły Głównej Warszawskiej, wyd. E. Wende i S-ka (T. Hiż i A. Turkuł), Warszawa 51905;
 12. Słownik grecko - polski, pod redakcją Zofii Abramowiczówny, tomy: I-IV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958 - 1965;
 13. Słownik grecko - polski Nowego Testamentu, ks. Remigiusz Popowski SDB (KUL), Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 11997;
 14. Słownik grecko - polski, Na podstawie słownika Zygmunta Węclewskiego opracował Oktawiusz Jurewicz, tomy: I, II; Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2000-2001;
 15. Słownik grecko - polski do Nowego Testamentu, Pius Czesław Bosak, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Pelplin 2001;
 16. Słownik Nowego Testamentu, Xavier Leon-Dufour, przekład i opracowanie polskie bp Kazimierz Romaniuk, wyd. "Księgarnia św. Wojciecha", Poznań 1993;
 17. Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament by Joseph Henry Thayer, (wersja elektroniczna na: Blue Letter Bible);
 18. Theological Dictionary of the New Testament, edited by Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich; Translator and Editor GEOFFREY W. BROMILEY, D. LITT., D.D, WM. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, vol. I-X, 1964-1976 (w skrócie: TDNT); (wersja elektroniczna – częściowa);
 19. Theological Lexicon of the New Testament, Ceslas Spicq, O.P., Translated and Edited by James D. Ernest, Hendrickson Publishers, Inc. Peabody, Massachusetts, vol. 1-3, 1994 (w skrócie: Spicq);
 20. Vocabulary of the Greek Testament illustrated from the Papyri and other Non-Literary Sources, J.H. Moulton and G. Milligan, wyd. Hodder & Stoughton, London 1930;
 21. Ważniejsze słowa Nowego Testamentu, William Barclay, wyd. "Słowo Prawdy", Warszawa 1988;
 22. Wielki słownik grecko - polski Nowego Testamentu, wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych; ks. Remigiusz Popowski SDB (KUL), Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 21995;
 23. Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm, tomy: I, II; Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 12008;

 1. A greek grammar of the Greek New Testament, F. Blass and A. DeBrunner. Translated and edited by Robert W. Funk, The University of Chicago Press, Chicago and London 1961; (w skrócie: BDF)
 2. A grammar of the Greek New Testament in the light of historical research, by A. T. Robertson, fourth edition, Hodder & Stoughton Geroge H. Doran Company, New York 1923;
 3. A Grammar of New Testament Greek by James Hope Moulton vol. I Prolegomena, second edition with coorections and additions, Edinburgh: T & T Clark, 1906;
 4. A Grammar of New Testament Greek by James Hope Moulton vol. II Accidence and word formation, edited by Wilbert Francis Howard, Edinburgh: T & T Clark, 1919;
 5. A Grammar of New Testament Greek by James Hope Moulton vol. III Syntax, Nigel Turner, T & T Clark Ltd, 1963;
 6. An idiom book of New Testament Greek, by C.F.D. Moule, second edition, Cambridge at the University Press, 1971;
 7. A manual grammar of the Greek New Testament, by H. E. Dana and Julius R. Mantey, The MacMillan Company, New York 1927;
 8. Analysis Philologica Novi Testamenti Graeci, Max Zerwick S. I., Pontificii Instituti Biblici, Romae 1953;
 9. Basics of Biblical Greek Grammar, William D. Mounce, Zondervan, Grand Rapids Michigan 22003;
 10. Biblical Greek illustrated by examples by Maximilian Zerwick S.J, Editrice Pontificio Instituto Biblico, Roma 1994; (wersja elektroniczna – częściowa);
 11. Grammatical Insights Into The New Testament, Nigel Turner, T & T Clark Ltd, 1965;
 12. Gramatyka grecka, M. Auerbach, M. Golias, PWN 1985;
 13. Gramatyka języka greckiego, Józef Wiesław L. Rosłon, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990;
 14. Gramatyka języka greckiego szkolna, opracował Ludwik Ćwikliński wydanie piąte, Kraków 1920 nakładem D.E. Friedleina;
 15. Greacitas Neotestamentaria, Intensywny kurs podstawowy, ks. Tadeusz Penar, Pelplin 1984, 1993;
 16. Greek Grammar Beyond the Basics, an exegetical syntax of the New Testament, Daniel B. Wallace, Zondervan, Grand Rapids, Michigan 1996; (wersja elektroniczna – częściowa);
 17. Greek Particles In The New Testament Linguistic And Exegetical Studies, Margaret E. Thrall, Wiliam Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Michigan 1962;
 18. Greka Nowego Testamentu, Intensywny kurs podstawowy, ks. Grzegorz Szamocki, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Pelplin 2004;
 19. Hellenike glotta, Podręcznik do nauki języka greckiego, Agnieszka i Kazimierz Korusowie, PWN Warszawa-Kraków 22002;
 20. Idioms of the Greek New Testament, Stanley E. Porter, Sheffield Academic Press, Second Edition, 1994;
 21. Idou ho anthropos, wstępny podręcznik języka greckiego oparty na tekstach autorów klasycznych i Nowego Testamentu, Janina Niemirska-Pliszczyńska, Pallotinum, Poznań 1960;
 22. Intermediate New Testament Greek: A Linguistic and Exegetical Approach, Richard A. Young, by Broadman & Holman Publishers, Nashvile, Tennessee, 1994;
 23. Język grecki Nowego Testamentu, cz. 1, Jerzy Ostapczuk, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa 2006;
 24. Lexical aids for students of New Testament Greek, Bruce M. Metzger, Oxford University Press, 1989;
 25. Mormolyke Książka do nauki języka starogreckiego, Małgorzata Borowska, wyd. OBTA, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996;
 26. Składnia łacińska, Zygmunt Samolewicz, Wydawnictwo "Homini", Kraków 2006;
 27. Syntax of the moods and tenses in New Testament Greek by Ernest de Witt Burton, Edinburgh 1894; (wersja elektroniczna);
 28. Syntax of New Testament Greek, James A. Brooks, Carlton E. Winbery, wyd. University Press of America, Lanham 1979;
 29. The Analitycal Greek New Testament wyd. Baker Book House, Grand Rapids 1998;
 30. The Analytical Lexicon to the Greek New Testament, William D. Mounce, Zondervan, 1993;
 31. The Basics of New Testament Syntax, Daniel B. Wallace, Zondervan, Grand Rapids, Michigan 2000;
 32. The Doctrine Of The Greek Article, Applied To The Criticism And Illustration Of The New Testament, Thomas F. Middleton and Hugh J. Rose, Kessinger Publishing, 2007;
 33. The Elements of New Testament Greek, Jeremy Duff, Cambridge University Press, Third Edition, 2005;
 34. Wypisy do nauki języka hebrajskiego i greckiego z preparacjami i gramatyką, Józef Wiesław L. Rosłon, Akademia Teologii Katolickiej; b.r.w.;
 35. Greka Nowego Testamentu Gramatyka, ks. Andrzej Piwowar, Instytut Teologii Biblijnej, Biblioteka "Verbum vitae", Kielce 2010;
 36. Ἑλληνιστὶ εἰδέναι Język grecki, Podręcznik dla studentów teologii, Stanisław Kalinkowski, Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, Warszawa 2012;
 37. Ἑλληνιστὶ γινώσκεις;, Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej, Monika Mikuła, Wydawnictwo Naukowe SUB LUPA, Warszawa 2014;
 38. Składnia języka greckiego Nowego Testamentu, ks. Andrzej Piwowar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016;
 39. Ἕλληνές ἐσμεν πάντες, Podręcznik do nauki języka starogreckiego, t. 1-3, Monika Mikuła, Magdalena Popiołek, Wydawnictwo Naukowe SUB LUPA, Warszawa 2017;

 1. Pismo Święte Nowego Testamentu, w 12 tomach, Wstęp – Przekład – Komentarz pod redakcją ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, ks. Feliksa Gryglewicza, wyd. Pallotinum Poznań – Warszawa 11959–1979;
 2. Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek. Wydawnictwo Księży Werbistów "Verbinum" Warszawa 2000;
 3. Katolicki Komentarz Biblijny. Redakcja naukowa Raymond E. Brown SS, Joseph A. Fitzmyer SJ Roland E. Murphy Ocarm, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2001;
 4. Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu, Bp Kazimierz Romaniuk, O. Augustyn Jankowski, Ks. Lech Stachowiak, tomy 1-2; Wydawnictwo "Pallotinum", Poznań 21998, "Tyniec" Wydawnictwo Benedyktynów Kraków 21999;
 5. Nowy Testament. Biblia z komentarzem. Polska wersja "The full life study Bible", Life Publishers International 1996;
 6. Komentarz Nowego Testamentu Williama Barclay'a, Wydawnictwo "Słowo Prawdy", Warszawa 1977-1987;
 7. Nowy Komentarz Biblijny, Nowy Testament Ewangelia według świętego Mateusza, Tom I cz. 1 i cz. 2, ks. Antoni Paciorek, Wydawnictwo "Edycja Świętego Pawła", Częstochowa 2005 (cz. 1), 2008 (cz. 2);
 8. Komentarze z Biblii poznańskiej, Biblii Tysiąclecia, Przekładu ekumenicznego, Przekładu dosłownego EIB-u, Biblii jerozolimskiej;

 1. A Textual Commentary of The Greek New Testament, a Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament (third edition) by Bruce M. Metzger, United Bible Societies, Stuttgart 11971, 21998;
 2. An Introduction to the New Testament Manuscripts and their texts, David C. Parker, Cambridge University Press, 2008;
 3. The Text of the New Testament, Kurt Aland and Barbara Aland, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 1995;
 4. The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration, Bruce M. Metzger, Oxford University Press, 1992
 5. Manuscripts of the Greek Bible: An Introduction to Palaeography , Bruce M. Metzger, Oxford University Press, 1981;
 6. The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts by Philip W. Comfort and David P. Barrett, Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illinois, 2001
 7. Encountering the Manuscripts: An Introduction to New Testament Paleography & Textual Criticism, Philip Wesley Comfort, Broadman & Holman Publishers Nashville, Tennessee 2005;
 8. Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Romaniuk Kazimierz ks., Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1975;
 9. Metodologia Nowego Testamentu, oprac. zbior pod red. Hugolina Langkammera, Wydawnictwo Diecezjalne, Pelplin 1994;
 10. Metodologia Nowego Testamentu, ks. Janusz Czerski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012;
 11. B.D. Ehrman, Przeinaczanie Jezusa, Kto i dlaczego zmieniał Biblię, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2009;
 12. J. O'Callaghan S.I., "Nomina sacra" in papyris graecis saeculi III neotestamentaris, wyd. Biblical Institute Press, Rome 1970, z serii: Analecta Biblica nr 46.
 13. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, tom I/II, pr. zb. pod red. Ewy Wipszyckiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001;

 1. R.H. Countess Błędy doktryny świadków Jehowy, Wydawnictwo "Vocatio", Warszawa 1998;
 2. W. Chrostowski, Okoliczności narodzin Jezusa według Mt 1,18-25 w najnowszych polskich przekładach biblijnych (w: "Żyjemy dla Pana" (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU ), z serii: Rozprawy i Studia Biblijne, tom 23; wyd. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2006;
 3. E. Dąbrowski, Nowy przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych, Krytyczna ocena tzw. Biblii Tysiąclecia, Poets' and Painters' Press, Londyn 1967;
 4. E. Dąbrowski, Konfrontacje, Drogi rozwoju współczesnej biblistyki Nowego Testamentu, wyd. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań – Warszawa – Lublin 1970;
 5. J. Flawiusz, Wojna Żydowska z języka greckiego przełożył oraz wstępem i komentarzem opatrzył Jan Radożycki, Oficyna Wydawnicza RYTM 1991;
 6. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu, wyd. Znak, Kraków 1997;
 7. A. Jankowski, Doniosłość Łukaszowej eschatologii indywidualnej w: Ruch Biblijny i Liturgiczny Rok XXVIII;
 8. A. Lang, Pismo Święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2010;
 9. J. Majewski, Błogosławić mnie będą, z serii: Jeden Pan, jedna wiara, Studia i rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997;
 10. L. Melotti, Maryja, Matka żyjących, wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów; 1993;
 11. P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, wyd. The Enigma Press, Kraków 2000;
 12. M. Piela, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003;
 13. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993;
 14. B. Szczepińska, Ewangelie tylekroć tłumaczone, Studia o przekładach i przekładaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005;
 15. M. Thurian, Maryja Matka Pana figura Kościoła, wyd. Księży Marianów, Warszawa 1990;
 16. A. Tronina, Reguła zrzeszenia i inne teksty prawne z Qumran Adnotowany przekład z hebrajskiego 1QS, 1QSa, 1QSb, CD, 1QM, wyd. The Enigma Press, Kraków – Mogilany 2017;
 17. W. Tyloch, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1997;
 18. W. Tyloch, Dzieje Ksiąg Starego Testamentu, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1994;
 19. G. Vermes, Jezus Żyd, ewangelia w oczach historyka, wyd. Znak, Kraków 2003;
 20. H. Witczyk, Bóg-Słowo w relacji do świata i ludzi (J 1,3-4) (w: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha, Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Ryszarda Rubinkiewicza SDB w 60 rocznicę urodzin, zebrał i opracował ks. Wlademar Chrostowski, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1999;
 21. W. Witwicki, Dobra Nowina według Mateusza i Marka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1958;
 22. M. Wojciechowski, Apokryfy z Biblii greckiej, z serii: Rozprawy i Studia Biblijne, tom 8; wyd. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2001;
 23. O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2007;
 24. M. Wolniewicz, Teoria przekładu biblijnego w ujęciu współczesnych tłumaczy Biblii na język polski, Łódzkie Studia Teologiczne 1994, 3;
 25. ACTA SYNODALIA ANN.50-381 T.1, Dokumenty synodów od 50 do 381 roku. Układ i opracowanie Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, Wydawnictwo WAM Kraków, 2006;
 26. ABC tologii dogmatycznej notatki z wykładów ks. prof. Romana E. Rogowskiego opracowali: ks. Sławomir Jan Stasiak, ks. Robert Zawiła, ks. Andrzej Małachowski, Papieski Fakultet Teologiczny, Wrocław 1999;
 27. Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficzne. Układ i opracowanie Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, Wydawnictwo WAM Kraków, 2006;
 28. Arche w Ewangelii św Jana, ks. Józef Kozyra (w: Stworzył Bóg człowieka na swój obraz), Oficyna wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2002;
 29. Bliżej Biblii 1/2002, artykuł: O ekumenicznym przekładzie Nowego Testamentu i Psalmów;
 30. Biblistyka katolicka w Polsce na progu XXI wieku (w: Asyryjska diaspora Izraelitów i Inne studia), z serii: Rozprawy i Studia Biblijne, wyd. Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 2003;
 31. Chrystologia ewangelii św. Jana, ks. Stanisław Mędala, Instytut teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1993;
 32. Czy potrzebne są nowe przekłady Biblii na język polski? Ks. Julian Warzecha, w: Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, Wydawnictwo Vocatio, Warszawa 2001;
 33. Encyklopedia biblijna, Redakcja naukowa Paul J. Achtemeier, z serii: Prymasowska Seria Biblijna, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 1999;
 34. Granville Sharp's Canon and Its Kin Semantics and Significance by Daniel B. Wallace, z serii: Studies in Biblical Greek, Vol. 14, Edited by Carson D.A., Peter Lang 2009;
 35. Hymny Chrystologiczne Nowego Testamentu, o. H. Langkammer OFM, wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 1976;
 36. Misja teologii w uniwersytecie: praca zbiorowa pod red. Marka Jodkowskiego, Aleksandry Nalewaj, Marii Piechockiej-Kłos, wyd. Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015;
 37. New World Translation of the Holy Scriptures – With References, wyd. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Brooklyn 1984;
 38. Paweł Apostoł, dzieło i myśl, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2008;
 39. Pierwsi apologeci greccy, Kwadratus, Arystydes z Aten, Aryston z Pelli, Justyn Męczennik, Tacjan Syryjczyk, Milicjades, Apolinary z Hierapolis, Teofil z Antiochii, Hermiasz. Z języka greckiego przełożył, wstępami i komentarzami opatrzył: ks. Leszek Misiarczyk. Wydanie polskie opracował: ks. Józef Naumowicz. Wydawnictwo M, Kraków 2004;
 40. Pismo święte Starego Testamentu, tom 5: Księgi Deuterokanoniczne, Przekład ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2011;
 41. Podręczna Encyklopedia Biblijna, oprac zbior., ks. Eugeniusz Dąbrowski, Księgarnia świętego Wojciecha, Poznań – Warszawa – Lublin, 1959;
 42. Przekład literacki. Teoria – Historia – Współczesność. W stulecie urodzin J. Parandowskiego, pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Danuty Knysz-Tomaszewskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997;
 43. Psałterz Biblii greckiej, przełożył według wersji Septuaginty, wprowadzeniem i komentarzem opatrzył ks. Antoni Tronina, wyd. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996;
 44. Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark 15:39 and John 1:1, Philip B. Harner Journal of Biblical Literature, Edited by Joseph A. Fitzmyer, Vol 92, 1973;
 45. Qumran, pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, z serii: Analecta Biblica Lublinensia, redakcja Henryk Drawnel SDB, ks. Andrzej Piwowar, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009;
 46. Septuaginta, czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, Przełożył, przypisami i wstępami opatrzył ks. Remigiusz Popowski SDB, z serii: Prymasowska Seria Biblijna, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2013;
 47. Słownik wiedzy biblijnej, Redakcja naukowa Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan, konsultacja wydania polskiego ks. Waldemar Chrostowski, z serii: Prymasowska Seria Biblijna, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1997;
 48. Słowo Boże (Łk 8,4-21) studium z teologii św. Łukasza, ks. Mirosław Kiedzik, z serii: Rozprawy i Studia Biblijne tom 3, Vocatio, 1998;
 49. Spór o Matkę Mariologia jako problem ekumeniczny, Stanisław Celstyn Napiórkowski OFMConv, z serii: Teologia w dialogu 3, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988;
 50. Synopsa Czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim, przekład i opracowanie Michał Wojciechowski, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1999;
 51. The Article with Multiple Substantives Connected by Καί in the New Testament: Semantics and Significance, Daniel B. Wallace, Peter Lang Publishers 1997;
 52. Wnikliwe poznawanie Pism tom 1: Aaron – Mazzarot, Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 2006 Brooklyn, New York, USA;
 53. Wnikliwe poznawanie Pism tom 2: Mądrość – Żywopłot, Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. 2006 Brooklyn, New York, USA;
 54. Współczesne teorie przekładu. Antologia, Piotr Bukowski, Magda Heydel, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2009;
 55. Zagadnienia apologetyczne, ks. J. Myśków, ATK Warszawa 1986;
 56. Zeszyty Domowego Kościoła nr 94/2004 Wydawnictwo Ruchu Światło-Życie;
Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone