2. PRZYKŁADY

Na początek przyjrzyjmy się trzem fragmentom10 i zadajmy sobie następujące pytania: Czy brzmią tak samo lub podobnie? Czy sens wszystkich jest jednoznaczny? Jeśli nie, to dlaczego?

1) Mk 7,19

EDW gdyż nie dociera do serca jego, ale idzie do żołądka i wydziela się na zewnątrz, oczyszczając wszelki pokarm?
SK Bo nie wchodzi przecież do jego serca, lecz do brzucha, a potem jest wydalane na zewnątrz. Chciał w ten sposób orzec, że wszystkie pokarmy są czyste.
KUL Przecież nie dociera do serca, lecz wchodzi do żołądka, a stamtąd do jelit, przy czym zostanie wydalone wszystko to, co zostało zużyte.
W bo nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch idzie, i do wychodu odchodzi, czyszcząc wszystkie potrawy?
BTI ponieważ nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wydala się na zewnątrz". Tak uznał wszystkie potrawy za czyste.
BW Bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy.
PW bo nie dostaje się do serca, lecz do żołądka, a potem jest wydalane.

Przytoczony fragment, to końcówka wypowiedzi Jezusa nt. pokarmów. Pytanie: czy rzeczywiście oryginalny, grecki tekst mówi, że Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste? Czy może jest jednak tak, jak w tłumaczeniu np. KUL-owskim, że w ogóle z tekstu nic takiego nie wynika?

2) J 1,5

EDG A światłość w ciemnościach rozbłyska, a ciemności jej nie wchłonęły.
SK A światłość w ciemnościach świeci, lecz ciemność jej nie ogarnęła.
KUL Światło zaś świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła.
W A światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły.
BTI a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
KR Światło świeci w ciemności; lecz ciemność go nie ogarnęła.
BW A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
PW Światło świeci w ciemności, ale ciemność go nie pochłonęła.
To światło świeci w ciemności i ciemność jej nie opanowała.
I światło świeci w ciemności, a ciemność go nie przemogła.
PJ To światło świeci w ciemności i ciemność jej nie opanowała.
PD Światło zaś świeci w ciemności i ciemność nim nie zawładnęła.
Światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie stłamsiła.
BL a światło w ciemności świeci, i ciemność go nie pokonała.

Co Autor miał na myśli? „Światłość”, czy „światło”, „ciemność” czy „ciemności”? Chodzi o ogarnięcie np. rozumem w sensie: pojmowania czegoś, czy też przemagania, pochłaniania w sensie: zwalczania, walki? Czy zaimek oddać jako: „jej”, czy lepiej „go” w kontekście odnoszącym do rodzaju męskiego – Logosu?

I na koniec:

3) J 8,25

SK Wtedy zapytali go: "Kimże ty jesteś?" Jezus odpowiedział im: "Tym właśnie, co wam mówię.
EDG Mówili mu tedy: Ktoś ty jest? Rzekł im Jezus: Przede wszystkim tym, o którym wam mówię.
KUL Mówili więc do Niego: "Kim Ty jesteś?" Jezus powiedział im: "Od początku [jestem] tym, który do Was mówię".
W Mówili mu więc: Któżeś ty jest? Rzekł im Jezus: Początek, który i mówię wam.
BTI Powiedzieli do Niego: "Kim Ty jesteś?" Odpowiedział im Jezus: "Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię?
BP Zapytali Go więc: – Kimże Ty jesteś? Jezus im powiedział: – Jestem tym, o którym wam mówię.
KR Wtedy zapytali Go: Kim Ty jesteś? A Jezus na to: Po cóż Ja w ogóle do was mówię?
PW Zapytali go więc: – Kim jesteś? – Przecież od początku wam to mówię.
A więc wyjaw nam, kim jesteś? – pytali. – Jestem Tym, za kogo zawsze się podawałem.
PI Mówili więc mu: Ty kto jesteś? Powiedział im Jezus: (Na) początku, (czegóż) coś i mówię wam?
PJ Odezwali się na to do Niego: "Kim Ty jesteś?" Odpowiedział im Jezus: "Według zasady tym, co właśnie wam mówię.
PE Pytali więc Go: Kto Ty jesteś? Jezus odpowiedział: A o czym wam mówię od początku?
PD Pytali Go zatem: Kim Ty jesteś? Jezus im na to: Przede wszystkim tym, za kogo się podaję.
Na to oni powiedzieli do Niego: "Ty? Kimże ty jesteś?". Jeszua odrzekł: "Mówiłem wam od samego początku.
BL Powiedzieli do Niego: "Kim Ty jesteś?" Odpowiedział im Jezus: "Od początku wam to mówię!

Czytając ten werset, to co właściwie Jezus chce przekazać? Jaka jest jego prawdziwa wypowiedź? Czy było to pytanie, uprzejme wyjaśnienie czy też irytacja? Niektóre przekłady nie są całkiem jasne. A może mamy tu do czynienia z jakimś jeszcze innym problemem niż tylko kwestia poprawnego tłumaczenia (np. wariantem w tekście źródłowym)?

Aby choć trochę spróbować rozwikłać te dylematy, założyłem tę stronę. Dalej zatem przedstawię jej cel, zarys i strukturę.


  1. 10) Zastosowane skróty przekładów podane są w podsumowaniu, w tabelce na tej stronie.
Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone