Nowy Testament jest jednym z najczęściej tłumaczonych dzieł literatury światowej. Zagadnienia związane z przekładem tej części Biblii interesują mnie od wielu lat, a w szczególności translacje na język polski.

Inspiracją do powstania niniejszego opracowania były: Chrześcijańskie Pisma Greckie wydane przez Towarzystwo "Strażnica"1, książka Zygmunta Poniatowskiego pt. „Wprowadzenie w ewangelie”2, rozmowy z przedstawicielami różnych odłamów chrześcijaństwa w Polsce, pewne forum dyskusyjne3, traktujące o Biblii świadków Jehowy tzw. Przekładzie Nowego Świata oraz książka M. Pieli Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu4.


W swojej burzliwej historii chrześcijaństwo doświadczyło wielu rozłamów. Jednym z powodów, szczególnie po reformacji, było rozmaite zrozumienie oryginalnego tekstu oraz – często kontrowersyjna – interpretacja Pisma Świętego. Sposób tłumaczenia Biblii (a szczególnie dotyczy to Nowego Testamentu) wydaje się być kluczowy dla wielu grup chrześcijańskich. Przekład może w istotny sposób wpływać na kształtowanie się doktryn (co wydaje się naturalne), ale może być i tak, że „tworzony” jest pod konkretną naukę danej denominacji.

Dla większości z nas, nieznających greki, jedynie translacja przybliża treść natchnionych tekstów. Na szczęście mamy obecnie w Polsce dostęp do wielu przekładów Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu (czego dowodem jest ta, jak i wiele innych stron, np.: www.apologetyka2.com/biblia/), a także do wydań tekstów w językach oryginalnych. Tutaj ogromne zasługi ma na przykład Towarzystwo Biblijne w Polsce (www.tb.org.pl/) oraz oficyna wydawnicza „Vocatio” z ich „Prymasowską Serią Biblijną” (www.vocatio.com.pl), a ponadto mnóstwo stron w Internecie propagujących tematykę biblijną, np. Biblia, www.biblia.info.pl, www.apologetyka2.com.biblia, www.biblia.wiara.pl, Biblie polskie, W Biblii i inne.

Na mojej stronie zestawiłem i porównałem kilkadziesiąt fragmentów polskich tłumaczeń Nowego Testamentu, które ukazały się drukiem po II wojnie światowej oraz kilka opublikowanych w Internecie. Omówiłem podstawowe zagadnienia związane z pracą tłumacza oraz niektóre trudności, z jakimi się borykają.

Chciałem wskazać pewne kluczowe, być może kontrowersyjne teksty oraz rolę, jaką odgrywa tłumaczenie w kształtowaniu się kilku istotnych doktryn chrześcijańskich. Przy okazji pragnąłem także pełniej ukazać bogactwo Słowa Bożego. Niektóre fragmenty skomentowałem, opatrując je krótką analizą gramatyczną i słownikiem.


Zapraszam do następnej strony.


  1. 1) Wydawnictwo: WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC. 19941, 19972;
  2. 2) Wydawnictwo: Książka i Wiedza, Warszawa 1971;
  3. 3) http://watchtower.org.pl/forum/index.php?showforum=31 – szczególnie dociekliwe i merytoryczne argumenty pana Mirka.
  4. 4) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003;
Jeśli uważasz, że należy coś dodać, uzupełnić lub poprawić, jestem otwarty na sugestie. Proszę, kieruj je na adres: psnt at op.pl;
Jeżeli informacje zawarte na tej stronie częściowo zaspokoiły Twoją ciekawość i chciałbyś docenić oraz wesprzeć mój wysiłek
w jej rozwój, dokonaj wpłaty na konto: 41 1240 6218 1111 0000 4614 0074 w tytule "darowizna na psnt.pl". Dziękuję.
© 2008 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone